Bijzondere bijstand

Wonen, kleding, eten en drinken. Deze uitgaven hebben we allemaal. Maar soms komt u voor extra kosten te staan. Bijvoorbeeld een extreme verhoging van uw energierekening. Of als uw wasmachine stuk gaat. Als u ineens een advocaat nodig hebt. Of wanneer u medische kosten maakt die u door een bijzondere situatie niet kunt betalen. U kunt bijzondere bijstand aanvragen als uw inkomen te laag is om dit zelf te kunnen betalen. Op de pagina 'Voorbeelden van kosten' staan meer voorbeelden van kosten die u mogelijk kunt betalen met bijzondere bijstand.

Beschrijving

U kunt bijzondere bijstand aanvragen als uw inkomen te laag is om dit zelf te kunnen betalen. Het maakt niet uit of u een inkomen hebt uit een pensioen, een uitkering, een inkomen uit loondienst of als zelfstandige.

Het maakt wél uit hoe hoog uw inkomen is. Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u meer vergoed krijgen dan iemand met een hoger inkomen.

Bijzonder en noodzakelijk

Bijzondere bijstand is er voor dingen die u écht nodig hebt, maar niet zelf kunt betalen. De kosten moeten bijzonder en noodzakelijk zijn. Bijzondere bijstand is bedoeld als laatste mogelijkheid. Soms kunt u kosten ook uitstellen of zijn er andere oplossingen, zoals de individuele inkomenstoeslag.

Individuele inkomenstoeslag

Heeft u recht heeft op individuele inkomenstoeslag? Dan moet u dit geld gebruiken voor bijvoorbeeld de aankoop of reparatie van een wasmachine. Of om uw woning in te richten. Hebt u uw inkomenstoeslag hiervoor niet gebruikt? Dan krijgt u meestal geen of minder bijzondere bijstand. Alleen als uw uitgaven nodig zijn en hoger zijn dan de inkomenstoeslag, kunt u bijzondere bijstand krijgen.

Maatwerk

Omdat niemand hetzelfde is, houden wij rekening met uw omstandigheden. Wat voor u geldt, gaat niet automatisch op voor een ander.

Wilt u meer informatie over bijzondere kosten die veel voor komen? Kijk dan op: Voorbeelden van kosten.

Voorwaarden

Voorwaarden voor bijzondere bijstand:

  • Wij kijken naar de hoogte van uw inkomen en naar de waarde van uw bezittingen. Hebt u een laag inkomen en bezit u geen waardevolle spullen? Dan hebt u eerder recht op bijzondere bijstand.
  • Het gaat om bijzondere en nodige kosten. Dat betekent dat het kosten zijn die u normaal niet maakt, maar die u nu wel moet maken. Soms vragen wij aan een arts of iemand anders of de kosten nodig zijn.
  • De kosten zijn niet ontstaan door uw eigen schuld.
  • Het gaat om kosten waarvoor geen andere oplossing mogelijk is. Wij kijken bijvoorbeeld of u de kosten kunt betalen met uw spaargeld.
  • U kunt de kosten nergens anders vergoed krijgen. Betaalt bijvoorbeeld de zorgverzekeraar uw kosten? Of krijgt u de kosten betaald via de Belastingdienst? Dan krijgt u geen of minder bijzondere bijstand. Als die andere organisatie de kosten niet nodig vindt, dan kunt u geen bijzondere bijstand ontvangen.
  • Het zijn kosten die u nog moet gaan maken. Kosten die u zelf al betaald hebt, vergoeden wij niet. Schiet het bedrag daarom niet alvast voor.

Aanvraag

U kunt hier uw aanvraag digitaal indienen. Daarvoor heeft u DigiD nodig. 

Digitale bewijsstukken moet u direct toevoegen. Het handigst is, als u deze stukken van tevoren opzoekt en klaarzet in een map op uw computer, telefoon of tablet. Heeft u papieren bewijsstukken? Dan kunt u daar een digitale foto van maken en die toevoegen. Zorgt u er wel voor dat de bewijsstukken duidelijk leesbaar zijn?

Voor uw aanvraag hebben we in ieder geval van u (en uw mogelijke partner) nodig:

  • kopie van een geldig identiteitsbewijs (geen rijbewijs)
  • kopie factuur of brief van de te betalen kosten

Heeft u geen bijstandsuitkering van de gemeente Zwolle? Dan hebben we ook de volgende digitale bewijsstukken nodig:

  • kopie bewijsstuk van uw actuele inkomsten
  • kopie bankafschriften en van andere bezittingen

Hoe verder

Zodra u de aanvraag heeft verstuurd, krijgt u een e-mail van ons. Daarin staat dat wij uw aanvraag hebben ontvangen. In de e-mail staat ook het nummer van uw aanvraag. Dit nummer noemen wij het zaaknummer.

Zelf volgen

Wij nemen uw aanvraag zo snel mogelijk in behandeling. Op MijnLoketexterne-link-icoon ziet u hoever wij zijn met de behandeling van uw aanvraag. Eventueel kunt u daar nog bewijsstukken toevoegen.

Niet digitaal

Als het u niet lukt om digitaal een aanvraag in te dienen neem dan contact met ons op. Wij bekijken dan hoe wij u het beste kunnen helpen.

Moeite met schrijven of invullen

Vindt u het moeilijk om formulieren in te vullen? Op Orde Zwolleexterne-link-icoon helpt u hier graag bij. Bel dan naar (038) 456 97 50.

Contact

Als u vragen heeft over bijzondere bijstand, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld? Of wilt u iets melden? Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren leest u hoe u dat kunt doorgeven.