default iconVoorbeelden van kosten

Hier vindt u voorbeelden van kosten die u mogelijk kunt betalen met bijzondere bijstand.

Heeft u energiekosten? Dan moet u die in de eerste plaats betalen van uw inkomen. Dat is zo, omdat het kosten zijn die iedereen heeft.

Heeft u door bijzondere omstandigheden extra energiekosten die noodzakelijk zijn? Dan is soms bijzondere bijstand voor die extra kosten mogelijk. Hieronder staat wanneer bijzondere bijstand voor energiekosten mogelijk is.

Bijzondere bijstand extra energiekosten door hogere energieprijs

Van uw inkomen moet u de normale energiekosten betalen. Door de enorme stijging van de energieprijzen hebben veel mensen extra energiekosten. Voor deze extra kosten kunt u mogelijk bijzondere bijstand krijgen. Dit kan als uw jaarrekening veel hoger dan normaal is door de hoge stijging van energiekosten.

Wilt u een aanvraag bijzondere bijstand voor uw extra hoge energiekosten doen? Kijk dan eerst of u de energietoeslag kunt krijgen. Als u bijzondere bijstand aanvraagt voor uw extra energiekosten, kijken wij of u recht hebt op deze toeslag. En of u deze toeslag kunt gebruiken voor uw energiekosten.

Meer informatie over de energietoeslag.

Bijzondere bijstand extra energiekosten i.v.m. medische redenen

Er kan een medische noodzaak zijn waardoor u hogere energiekosten dan normaal heeft. Er kan dan voor de extra kosten bijzondere bijstand aangevraagd worden.

Bijzondere bijstand om uw woning energiezuinig te maken?

Wilt u uw woning energiezuinig maken? Voor de eventuele kosten daarvan is geen bijzondere bijstand mogelijk.

Energie besparen kan al met kleinere en goedkope maatregelen. Op het internet kunt u daar veel informatie over vinden, bijvoorbeeld bij MilieuCentraal of het Duurzaam Bouwloket. Bij het Duurzaam Bouwloket zitten energieadviseurs die u telefonisch van goed advies kunnen voorzien. Ook kunt u informatie vinden op www.zetookdeknopom.nl

Op de wijkenkaart van het Duurzaam Bouwloket Zwolle kunt u zien of er in uw wijk een bewonersinitiatief zit waar u zich bij aan kunt sluiten voor advies en hulp. Speciaal opgeleide energiecoaches uit uw eigen wijk kunnen kosteloos een gericht advies bij u thuis geven over hoe u uw woning het beste kunt verduurzamen.

Is uw inkomen plotseling gedaald? En heeft u een hoge huur of hoge hypotheeklasten die u daardoor niet meer kunt betalen? Dan kunt u misschien een woonkostentoeslag krijgen.

Dit is een vorm van bijzondere bijstand. Krijgt u deze toeslag? Dan verwachten wij soms van u dat u op zoek gaat naar een andere woning.

Hebt u een huurwoning? Dan kunt u alleen woonkostentoeslag krijgen als uw huur hoger is dan de huurtoeslaggrens.

Gaat u verhuizen? De extra kosten die u hiervoor maakt, moet u zelf betalen. Soms zijn er bijzondere noodzakelijke omstandigheden, waardoor dit voor u niet mogelijk is. U hebt dan misschien voor de verhuiskosten recht op bijzondere bijstand. Hiervoor gelden een aantal voorwaarden:

 • U bent nog niet verhuisd
 • De verhuizing is noodzakelijk
 • Er zijn in uw situatie bijzondere omstandigheden

Soms moet u plotseling extra reiskosten maken. Bijvoorbeeld om:

 • Een ziek familielid te bezoeken
 • Een uithuisgeplaatst kind te bezoeken
 • Een familielid in de gevangenis te bezoeken
 • Bij een rechtszaak te kunnen zijn
 • Een medische behandeling te krijgen waarbij de zorgverzekeraar de reiskosten niet vergoedt. 

Hebt u een bewindvoerder? Dan moet u hiervoor betalen.

U kunt hiervoor bijzondere bijstand krijgen als de rechtbank heeft bepaald dat de onderbewindstelling/ ondercuratelestelling/ het mentorschap noodzakelijk is.

Op het moment dat er bewindvoeringskosten zijn, kunt u contact opnemen met uw bewindvoerder. Uw bewindvoerder kan dan bijzondere bijstand aanvragen voor deze kosten.

De kosten worden vergoed vanaf het moment dat hier bijzondere bijstand voor is aangevraagd. Er is één uitzondering: De rechtbank geeft de beschikking af, waarin staat wat er bepaald is over het bewind, de curatele en/of het mentorschap. Vraagt u binnen drie maanden, nadat de rechtbank de beschikking heeft afgegeven, bijzondere bijstand aan? Dan ontvangt u bijstand vanaf het moment waarop de rechtbank een beschikking heeft gegeven. 

Uw wasmachine of koelkast kan kapot gaan. Dit zijn zogenaamde 'duurzame gebruiksgoederen'. Het vervangen of repareren van deze spullen kost vaak veel geld. Ze horen bij de dagelijkse kosten, waarvoor u zelf hoort te sparen. Ook als u een laag inkomen hebt. Toch kunnen er bijzondere omstandigheden zijn waardoor u hiervoor niet hebt kunnen sparen. Soms hebt u dan recht op bijzondere bijstand.

Vraagt u bijzondere bijstand aan voor duurzame gebruiksgoederen of woninginrichting? Dan kijken we eerst of u hiervoor had kunnen sparen. We kijken ook of u recht heeft op de individuele inkomenstoeslag. En of u deze toeslag kunt gebruiken om de spullen te kopen en uw woning in te richten.

Uw eigen aandeel is ook belangrijk. Daarom kijken we wat u zelf kunt doen.

 • Zo kan een kapot apparaat soms ook weer gemaakt worden. Gooi het dus niet meteen weg. Met kleine apparaten kunt u naar een Repair Café bij u in de buurt. Vrijwilligers kunnen het apparaat soms repareren. Kijk op www.repaircafe.org waar u een Repair Café kunt vinden
 • U kunt kijken of u spullen kunt kopen bij de kringloopwinkels in Zwolle.
 • U kunt op internet zoeken. Op verschillende websites worden gratis spullen weggegeven. Soms vindt u daar wat u nodig hebt, zonder dat het u geld kost. Kijk bijvoorbeeld op:

Er kunnen bijzondere omstandigheden zijn, waardoor u onverwacht andere kleding en/of schoenen moet kopen en u dit niet van uw inkomen kunt betalen. Bijvoorbeeld door een plotselinge toe- of afname in uw gewicht door een aantoonbare medische aandoening. Of extra kledingslijtage bij ziekte. Uw behandelend arts moet dit dan bevestigen.

Voor deze extra kosten is soms bijzondere bijstand mogelijk. Het is belangrijk dat u deze bijstand aanvraagt vóórdat u de kosten maakt.

Iedereen in Nederland maakt kosten voor voeding en het bereiden van maaltijden. Een inkomen op het niveau van een bijstandsuitkering wordt voldoende geacht om deze kosten te betalen. U hebt daarom geen recht op bijzondere bijstand voor deze kosten.

Bent u door uw leeftijd of handicap aangewezen op de (warme) maaltijdvoorziening? Dan kunt u recht hebben op bijzondere bijstand voor de meerkosten van een maaltijdvoorziening. Meerkosten zijn de kosten die u méér kwijt bent aan een maaltijd, omdat u de maaltijd niet zelf kunt verzorgen.

Het kan zijn dat u een medisch noodzakelijk dieet moet volgen dat duurder is dan gewone voeding. Voor de meerkosten is soms bijzondere bijstand mogelijk. Meerkosten zijn de kosten die u méér kwijt bent aan maaltijden ten opzichte van normale gezonde voeding. U moet kunnen aantonen dat u een dieet volgt op medisch advies.

Soms is tijdelijk kinderopvang nodig door medische of sociale omstandigheden. Of omdat u een studie volgt. U kunt dan voor 6 maanden, voor maximaal 20 uur per week, een vergoeding voor kinderopvang ontvangen.

Om voor een vergoeding in aanmerking te komen, hebt u samen met het Sociaal wijkteam een ondersteuningsplan opgesteld. Uit dit plan blijkt waarom u kinderopvang nodig hebt. Het Sociaal wijkteam heeft daarnaast een noodzakelijkheidsverklaring voor de kinderopvang afgegeven.

U hebt daarnaast geen recht op kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst.

Medische kosten worden vergoed uit uw zorgverzekering. Soms zijn medische kosten hoger dan u vergoed krijgt. Kunt u deze kosten door een bijzondere situatie niet betalen? En is de medische behandeling noodzakelijk? Dan kunt u misschien een vergoeding krijgen in de vorm van bijzondere bijstand.

Kijk eerst naar de zorgkostenregeling

Vanuit de zorgkostenregeling van de Gemeente Zwolle kunt u een vergoeding aanvragen voor hoge zorgkosten en voor een deel van het gebruikte wettelijk eigen risico. Kijk eerst of u een tegemoetkoming vanuit de zorgkostenregeling kunt krijgen voor uw medische kosten.

Krijgt u geen vergoeding vanuit deze regeling of heeft u hogere kosten? Dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen voor deze medische kosten.

Misschien heeft u ook recht op de zorgtoeslag

De Zorgtoeslag is een tegemoetkoming in de premie van de zorgverzekering en het verplicht eigen risico. Hoeveel zorgtoeslag iemand krijgt, is afhankelijk van het inkomen en het inkomen van de mogelijke toeslagpartner. Hoe lager het inkomen, hoe hoger de toeslag. U kunt meer informatie over de zorgtoeslag vinden op de pagina Zorgtoeslag (belastingdienst.nl).

Bijzondere bijstand: voor wie?

Bijzondere bijstand is voor iedereen met een laag inkomen. Dus niet alleen voor mensen met een uitkering. Ook als u bijvoorbeeld inkomen heeft uit een pensioen of uit betaald werk.

Of u bijzondere bijstand krijgt, hangt af van uw persoonlijke omstandigheden. Wij kijken naar:

 • de kosten die u moet maken. Zijn deze wel echt nodig of kunt u ook op een andere manier een oplossing vinden;
 • of de vergoeding die u aanvraagt niet via een andere regeling betaald kan worden. Die andere regeling gaat namelijk altijd vóór de bijzondere bijstand;
 • uw persoonlijke situatie waardoor u de kosten niet zelf kunt betalen. Dit zijn vragen die aan u worden gesteld voordat er wordt bekeken hoe hoog een vergoeding is;
 • de hoogte van uw inkomen en vermogen. Bijzondere bijstand is bedoeld voor mensen met een laag inkomen en zonder vermogen.

Bijzondere bijstand voor medische kosten: wanneer aanvragen?

Hieronder staat uitgelegd wanneer bijzondere bijstand voor medische kosten kan worden aangevraagd. Twijfelt u of heeft u vragen? Neem dan contact met ons op. Dan kijken we samen naar wat mogelijk is.

Bij de kosten die via bijzondere bijstand worden vergoed gebruiken we een drempelbedrag. Dat houdt in dat de kosten (samen) tenminste 120,- moeten zijn, voordat we deze kosten vergoeden. Als aan het eind van het jaar de kosten lager zijn dan 120,- dan kunt u deze ook vergoed krijgen.

Stapeling zorgkosten

Heeft u een stapeling van zorgkosten door bijvoorbeeld een handicap of ziekte? Dan is in bijzondere situaties bijzondere bijstand mogelijk. U moet dan laten zien welke extra kosten u heeft door uw handicap of ziekte.

Kosten tandarts en/of orthodontie

Bent u verzekerd voor tandartskosten maar worden niet alle kosten vergoed door de zorgverzekeraar? Dan kunt u in bijzondere situaties bijzondere bijstand aanvragen.

Bent u niet verzekerd voor tandartskosten? Dan is er voor tandartskosten en orthodontiekosten meestal geen bijstand mogelijk. Is er sprake van een erg bijzondere situatie? Dan kunt u altijd contact opnemen om samen naar een oplossing te zoeken.

Voor de kosten van orthodontie voor kinderen jonger dan 18 jaar, kan in bijzondere situaties bijzondere bijstand worden aangevraagd.

Eigen bijdrage

Als u aanvullend verzekerd bent voor medische kosten, moet u soms nog een eigen bijdrage betalen. Daar is bijzondere bijstand voor mogelijk.

Het moet nodig zijn dat u deze kosten maakt. Dit is bijvoorbeeld niet nodig als u bij het kopen van een hoortoestel kiest voor een duurder toestel dan medisch nodig is.

Schulden

Heeft u te maken met een schuldensituatie? En kunt u zich daardoor niet of onvoldoende aanvullend verzekeren voor medische kosten? Dan kunt bijzondere bijstand aanvragen voor medische kosten. U moet dan wel laten zien dat u werkt aan een oplossing van uw schuldensituatie. Bijvoorbeeld doordat u in een schuldregeling zit.

Is een familielid overleden en hebt u geen geld voor de begrafenis of crematie? Dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Dit is een vergoeding voor de kosten van de begrafenis of crematie.

Uitvaartkosten worden in principe betaald uit de erfenis en/of uitvaartverzekering van de overledene. Is dit niet mogelijk? Dan moeten deze kosten door de erfgenamen samen betaald worden. Kunt u als erfgenaam uw deel van de uitvaartkosten niet betalen? Dan kunt u hier bijzondere bijstand voor aanvragen.

Om voor een vergoeding van uitvaartkosten in aanmerking te komen moet u erfgenaam zijn. Er zijn nog meer voorwaarden.

Bij het bepalen van een vergoeding voor uitvaartkosten wordt uitgegaan van een sobere begrafenis of crematie.

Afspraak maken

In het Stadskantoor kunt u alleen op afspraak terecht.

Maak een afspraak

Stadskantoor, Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle
Stadhuis, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle

Neem contact met ons op

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle

Stuur een bericht

Telefoon: 14 038 (5 cijfers,
tussen 08.30 en 17.00 uur)
Vanuit het buitenland: +31 38 498 31 38

Whatsapp: 06 83 29 66 88
(bellen naar dit nummer is niet mogelijk)

BTW/KvK-nummer

BTW: NL001900249B01
KvK: 08218173

Blijf op de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Zwolle