schop iconInfraprojecten in Stadshagen

We werken aan wegen, fiets- en voetpaden, zodat de nieuwe woningen, voorzieningen en buurten in Stadshagen bereikbaar zijn.

Grond bouwrijp maken 

  • In de Tippe is aannemer Ploegam bezig om de kavels voor 1000 woningen (fase 2) bouwrijp te maken.

Verkeersonderzoek, meten is weten

We vinden het belangrijk dat Stadshagen bereikbaar en toegankelijk is voor inwoners en ook voor bezoekers van buitenaf. Ook vinden we verkeersveiligheid en leefbaarheid van groot belang. Om eventuele knelpunten op deze vlakken inzichtelijk te maken, of onderbouwd maatregelen te kunnen nemen, voeren we op een aantal locaties in de wijk verkeersonderzoeken uit. Deze onderzoeken kunnen onder andere bestaan uit verkeersmetingen en camera onderzoeken.

Lopende projecten

De volgende onderzoeken zijn op korte termijn gepland of worden nu uitgevoerd.

Camera onderzoek doseerinstallatie Werkerlaan:

Op de Werkerlaan staat aan de rand van de wijk, ter hoogte van de kruising met de Ruimzichtweg, een doseerinstallatie. Deze doseerinstallatie is bedoeld om er voor te zorgen dat er zo min mogelijk verkeer door het buitengebied rijdt dat daar niet hoeft te zijn. Het is wel mogelijk voor iedereen, zij het vertraagd, om hier langs te rijden. Een aantal inwoners die in het buitengebied wonen zijn in het bezit van een transponder. Daarmee kunnen zij sneller doorrijden dan bestuurders zonder transponder.

Met behulp van camera onderzoek willen we meer inzicht krijgen in het functioneren van de poller en de mogelijke problemen die zich hier voordoen. Dit ook omdat we meerdere klachten/meldingen hebben binnengekregen over het niet goed functioneren van het systeem of over onprettige ervaringen. Met het onderzoek krijgen we meer inzicht in deze mogelijke problemen en gedragingen bij het systeem.

Uiteraard worden alle wettelijke eisen met betrekking tot privacy opgevolgd en in acht genomen.

Privacy camera onderzoek

Met het gebruik van camera’s en telsensoren komt ook de terechte vraag op over privacy. Ook voor de gemeente Zwolle is dit een heel belangrijk punt. De gemeente houdt zich aan de voorschriften die in de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staat omgeschreven. In dit geval geeft de gemeente daar op de onderstaande manieren uitvoering aan:

  • Er wordt toestemming gevraagd aan de Autoriteit Persoonsgegevens over de manier waarop Zwolle met het verwerken van de data omgaat. 
  • In het geval van de APNR- camera’s betekent dit dat het verplicht is om een gegevenseffectbeoordeling uit te voeren voordat de gegevens verzamelend en verwerkt worden. De camerabeelden worden door een computerprogramma geanalyseerd en de essentiële gegevens worden daar uitgefilterd. Denk hier bijvoorbeeld aan het soort vervoersmiddel: is het een auto, bestelbus of vrachtwagen en het tijdstip waarop deze de camera passeert. De gemeente kan daaruit geen persoonsgegevens herleiden of deze gebruiken als middel om verkeersovertredingen te signaleren.
  • Voor de fiets- en telsensoren geldt dat de beelden van de camera’s zo slecht zijn dat er geen gezichten of andere persoonskenmerken te herkennen zijn.
  • Voor alle beelden geldt dat medewerkers van de gemeente Zwolle geen toegang tot de beelden hebben. De gemeente Zwolle krijgt enkel de rapportages waarin de benodigde data verwerkt is.

Aanleg van de duinen

In Breezicht Zuid vinden er al langere tijd werkzaamheden plaats voor de aanleg van het duingebied naast de Milligerplas. Aannemer Nonak is in 2021 begonnen met het weghalen van de begroeiing en het afvoeren van de grond. Het groot deel van deze grond wordt op een andere plek in Stadshagen hergebruikt: om de kavels in Breezicht Noord op te hogen bijvoorbeeld of om de Milligerplas minder diep te maken. Uiteindelijk wordt er 70.000 m3 zand aangevoerd om de duinen mee te creëren.

De eerste duinen zijn al aangelegd. Ook zijn er paden aangelegd tussen de Milligerplas en het duingebied. De overige duinen (fase 2 en 3) worden naar verwachting in 2023 aangelegd. In dit deel van het duingebied komen namelijk ook woningen. De aanleg van dit deel van de duinen loopt daarom gelijk op met de afbouw van de woningen.

Afspraak maken

In het Stadskantoor kunt u alleen op afspraak terecht.

Maak een afspraak

Stadskantoor, Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle


Stadhuis, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle

Neem contact met ons op

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle

Stuur een bericht

Telefoon: 14 038 (5 cijfers,
tussen 08.30 en 17.00 uur)
Vanuit het buitenland: +31 38 498 31 38

Whatsapp: 06 83 29 66 88
(bellen naar dit nummer is niet mogelijk)

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Zwolle