schop iconInfraprojecten in Stadshagen

We werken aan wegen, fiets- en voetpaden, zodat de nieuwe woningen, voorzieningen en buurten in Stadshagen bereikbaar zijn.

Verkeersonderzoek, meten is weten

Het is belangrijk dat Stadshagen bereikbaar en toegankelijk is voor inwoners en bezoekers van buitenaf. Hierbij is ook verkeersveiligheid en leefbaarheid van groot belang. Om eventuele knelpunten op deze vlakken inzichtelijk te maken of om onderbouwd maatregelen te kunnen nemen, voeren we in de wijk regelmatig verkeersonderzoeken uit. Deze onderzoeken bestaan onder andere uit verkeersmetingen via bijvoorbeeld slangtellingen en camera-onderzoeken.

Het volgende verkeersonderzoek is op korte termijn gepland of wordt nu uitgevoerd:

Verkeersstromen en parkeerdruk Stadshagen & winkelcentrum

Eind september en begin oktober 2023 gaan we verkeersonderzoek uitvoeren in Stadshagen en bij het winkelcentrum Stadshagen.

Stadshagen algemeen

Op diverse hoofdwegen, in- en uitvalswegen en hoofdfietsroutes in Stadshagen tellen we de verkeersstromen van zowel (brom)fietsers als gemotoriseerd verkeer. Dit zorgt ervoor dat we de omvang van deze verkeersstromen goed in beeld krijgen én houden. Deze metingen zijn deels zichtbaar en deels onzichtbaar. Zo liggen er niet alleen tel-slangen over de weg, maar zijn er ook op enkele plekken zo goed als onzichtbare sensoren aanwezig in het wegdek. Dit verkeersonderzoek combineren we met een onderzoek bij het winkelcentrum.

Winkelcentrum Stadshagen

Het is belangrijk om hier de verkeerssituatie te monitoren, want het winkelcentrum trekt veel verkeer – voetgangers, fietsers, automobilisten, laad- en losverkeer – aan. We gaan hier onder andere onderzoeken welke vervoersmiddelen worden gebruikt, met welke aantallen en op welke tijdstippen. Ook meten we de parkeerdruk.

Dit doen we op drie manieren:

  1. Metingen met tel-slangen: op de toegangswegen rond het winkelcentrum worden verkeersstromen geteld met behulp van tel-slangen op de weg.
  2. Camera-onderzoek bij fiets-auto-kruisingen: met behulp van camerabeelden worden de verkeersstromen in beeld gebracht op twee fiets-auto-kruisingen: Twistvlietpad-Belvédèrelaan en Overtoom-Werkerlaan.
  3. Parkeerdrukmeting voor fiets en auto: op de diverse parkeerplekken bij het winkelcentrum – bovengronds en ondergronds – wordt geteld hoe druk het is met auto’s en fietsen.

Uiteraard worden alle wettelijke eisen met betrekking tot privacy opgevolgd en in acht genomen.

Privacy camera-onderzoek

De gemeente houdt zich aan de privacy-voorschriften die in de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staan omschreven. In dit geval geeft de gemeente daar op de onderstaande manieren uitvoering aan:

  • In het geval van APNR-camera’s (automatische kentekenplaatherkenning) betekent dit dat het verplicht is om een gegevenseffect-beoordeling uit te voeren voordat de gegevens verzameld en verwerkt worden. De camerabeelden worden door een computerprogramma geanalyseerd en de essentiële gegevens worden daar uitgefilterd. Denk hier bijvoorbeeld aan het soort vervoersmiddel – is het een auto, bestelbus of vrachtwagen – en het tijdstip waarop deze de camera passeert. De gemeente kan daaruit zeer beperkt persoonsgegevens herleiden of deze informatie gebruiken als middel om verkeersovertredingen te signaleren.
  • Voor de fiets- en telsensoren geldt dat de beelden van de camera’s van slechtere kwaliteit zijn, zodat er geen gezichten of andere persoonskenmerken te herkennen zijn.
  • Voor alle beelden geldt dat medewerkers van de gemeente Zwolle geen toegang ertoe hebben. De gemeente Zwolle krijgt enkel de rapportages waarin de benodigde data verwerkt is.