Inkoop en aanbestedingen

De gemeente Zwolle heeft de Algemene inkoopvoorwaarden (AIV) aangepast aan nieuwe regelgeving. Zwolle hanteert per 1 januari 2016 dezelfde voorwaarden als de gemeente Kampen en de provincie Overijssel.

*SSC/ONS is het inkoopcentrum voor o.a. gemeente Zwolle

Aanbestedingen

Gemeente Zwolle heeft gedurende het jaar meerdere onderhandse aanbestedingen op de kalender staan. U kunt zich daarvoor aanmelden via het aanmeldformulier. Het invullen van het aanmeldingsformulier kan alleen met eHerkenning (zie https://eherkenning.nl/nlexterne-link-icoon). Het aanmeldformulier kan alleen ingevuld worden door degene die daarvoor door zijn eigen bedrijf gemachtigd is. De komende periode gaat de Gemeente Zwolle de volgende werkzaamheden, leveringen of diensten op de markt zetten:

Aanmeldingsformulier onderhandse aanbestedingexterne-link-icoon

2023-14 Herinrichting Grote Voort fase 1 | Gemeente Zwolleexterne-link-icoon

Aankondiging 2024-02 Aanleg Warmtenet Zwolle-Noord 1e warmte-eilandexterne-link-icoon

Aankondiging verduurzamen Bagijneweide 16-17 en Koewegje 4 externe-link-icoon

Overheidsopdrachten met Russische partijen
De gemeente Zwolle handelt conform de Verordening (EU) Nr. 833/2014 van de Raad en sluit geen overheidsopdrachten met Russische partijen zoals aldaar gedefinieerd. Lopende contracten met Russische partijen die vóór 9 april 2022 zijn afgesloten worden conform de Verordening stopgezet.