Inschrijving geadopteerd kind uit buitenland

Heeft u een kind in het buitenland geadopteerd en gaat het kind in Zwolle wonen? Dan moet u het kind inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP).

Voorwaarden en procedure

Voorwaarden

Niet alle buitenlandse adopties worden geregistreerd. Alleen buitenlandse adopties die volgens Nederlands recht kunnen worden erkend, kunnen in de BRP worden geregistreerd. Of de buitenlandse adoptie kan worden erkend en geregistreerd wordt steeds afzonderlijk beoordeeld. De gemeente controleert of de identiteitspapieren echt zijn.

Legalisatie

Documenten uit bepaalde landen moeten een legalisatie of apostille hebben (kijk op de website van de Rijksoverheid)externe-link-icoon

Vertaling

Als het document niet in het Nederlands, Engels, Duits of Frans is opgesteld, moet het in het Nederlands vertaald worden door een in Nederland beëdigde vertaler.Ook als de gemeente twijfelt aan een Engelstalig, Duitstalig of Franstalig document, kan de gemeente om een vertaling vragen.

Procedure

  • U maakt eerst telefonisch een afspraak met de Immigratie- en naturalisatiedienst (IND), voor zowel de aanmelding van uw kind bij de BRP, als voor de aanvraag van de verblijfsvergunning voor uw kind. Bekijk hiervoor de informatie adoptie- of pleegkindexterne-link-icoon van de IND.
  • U komt persoonlijk langs op de afspraak met uw kind.
  • U krijgt in principe binnen 4 weken bericht dat uw kind is ingeschreven in de BRP. In dit bericht staat ook het Burgerservicenummer (BSN) van uw kind vermeld.
  • De IND behandelt de aanvraag voor een verblijfsvergunning en informeert u over de procedure van deze aanvraag.

Aanvraag

Als u uw geadopteerde kind - dat afkomstig is uit het buitenland - wilt inschrijven maakt u daarvoor een afspraakexterne-link-icoon

Meenemen naar de afspraak

  • Een geldig legitimatiebewijs van het adoptiekind en van de ouder(s). Dit mag geen rijbewijs zijn.
  • Heeft uw kind al de Nederlandse nationaliteit bij aankomst in Nederland? Neem dan ook het Nederlands legitimatiebewijs van uw kind mee.
  • Een bewijs van bewoning.
  • Een recente, originele geboorteakte van uw kind. Dit is geen voorwaarde voor inschrijving. De akte kan ook op een later tijdstip (op afspraak) worden ingeleverd.
  • De buitenlandse uitspraak van de rechter of andere instantie over de adoptie.
  • Mocht u andere buitenlandse adoptiepapieren hebben, neemt u die dan ook mee.

Afhankelijk van de situatie kunnen aanvullende documenten worden gevraagd. De gemeente controleert of de identiteitspapieren echt zijn.

Hoe lang duurt het?

Dit hangt af van uw persoonlijke situatie en de documenten die nodig zijn. Meestal wordt uw inschrijving binnen 4 weken verwerkt nadat u alle documenten heeft ingeleverd. U krijgt dan een brief van de gemeente met de bevestiging van uw inschrijving.

Kosten

Inschrijving is kosteloos.

Contact

Als u vragen heeft over dit product neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Als u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of als u iets wilt melden, dan leest u op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren hoe u dat kunt doorgeven.