Japanse duizendknoop

Japanse duizendknoop is een probleem in veel landen in Europa waaronder Nederland. Ongeveer honderd jaar geleden werd de plant in Nederland als sierplant binnengebracht. De plant is niet giftig en vermeerdert zich gemakkelijk,  beconcurreert andere plantensoorten die in Nederland thuishoren en heeft daarom negatief effect op biodiversiteit. Door de enorme groeikracht van de wortelstokken kan de plant ook schade veroorzaken aan bestratingen, wegen, riolering en funderingen van bijvoorbeeld woningen. Samen met Zwollenaren wil de gemeente de Japanse duizendknoop bestrijden.

In het onderstaande filmpje krijgt u uitleg en tips over hoe u de groene plaag kunt herkennen, wat uw gemeente met het probleem doet en wat u en andere bewoners kunnen doen. 

Japanse duizendknoop hoort bij het restafval

Vragen en antwoorden over Japanse duizendknoop

Japanse duizendknoop is een plant die  gezien wordt als een invasieve exoot. Dit betekent dat de plant van oorsprong niet in Nederland thuis hoort en dat wanneer de plant eenmaal is gevestigd, dan is hij zeer moeilijk weer weg te krijgen.

Voor veel mensen is de plant onbekend. Door de sierlijke vorm van de takjes en blaadjes wordt de plant ook gebruikt in bloemstukjes. Het gevaar is dan dat de plant bij het GFT-afval belandt en zo weer via compost verder verspreid wordt. Het kan zelfs zijn dat de plant in uw tuin of die van uw buren staat.

Japanse duizendknoop is te herkennen aan de mooie regelmatige verdeling van het blad. De bladeren staan verspreid staand tegenover elkaar. In augustus / september heeft de plant witte bloemen in tuiltjes. De stengel heeft een zigzag patroon en  rode vlekjes 

Op dit moment is de plant op 291 plekken in de stad in beeld gebracht. Ziet u Japanse duizendknoop op een andere plek in de stad dan de gemarkeerde locaties op de onderstaande kaart? Vertel het ons via zwolle.nl/meldingexterne-link-icoon of belt u met het Klantcontactcentrum op 14038.
Kaart Japanse Duizendknoopexterne-link-icoon

De meeste groeilocaties van de plant hebben wij op dit moment in beeld. Bij een nieuwe melding bekijken we of de locatie al bekend is. Mocht dit niet het geval zijn, zetten we de locatie op de kaart en we bepalen vervolgens de aanpak. Afhankelijk van hoeveel schade de plant op de plek kan veroorzaken kiezen we de bestrijdingsmethode. In veel gevallen gaan wij de plant daarom niet onmiddellijk bestrijden op de door u genoemde locatie. 

Japanse duizendknoop kan schade veroorzaken aan uw terras en bestrating en zelfs de fundering van uw woning. De plant vermeerdert zich gemakkelijk en verdringt uw andere planten. Een deel van de stengel of wortel kan weer uitgroeien tot een nieuwe plant. We adviseren u daarom de plant te verwijderen. Telkens wanneer de stengels boven de grond uitkomen kunt u deze zo goed mogelijk met wortel en al uittrekken of uitsteken. Gooi de plant en wortelresten daarna alleen bij het restafval. Zo voorkomen we dat de plant zich via compost in de buiten ruimte en tuinen weer verspreidt.

Wanneer u de bovenstaande handeling iedere twee of drie weken gedurende een aantal jaren hebt gedaan, bestaat de kans dat de plant uitgeput raakt en sterft. De ondergrondse uitbreiding van het wortelstelsel wordt hiermee sterk geremd of zelfs gestopt. Nog meer tips vindt u op bestrijdingduizendknoop.nlexterne-link-icoon

Van 2019 tot 2021 hebben wij met ROVA een aantal proeven gedaan met verschillende bestrijdingsmethoden. Dit heeft ertoe geleid dat we de bestrijding voortzetten met de volgende methodes. 

De meeste locaties worden omgewoeld met een kleine graafmachine. Op dat moment worden de dikste en meeste wortels van de plant handmatig uit de grond gehaald. Juist in de dikkere wortels van de plant zit de meeste groeikracht. Door deze dikke delen weg te halen, wordt de plant een flinke tik uitgedeeld. Landelijk gezien blijkt deze methode het meest effectief ten opzichte van de kosten.

Op plekken waar het uitgraven van wortels lastig is, zoals in een talud, wordt bestreden met stroom. Op een veilige manier wordt er met een stroomlans tot 3000 volt door de plant geleidt waardoor de plant vanbinnen wordt verbrand. Na behandeling komen weer nieuwe stengels op. Door deze behandeling een paar keer per jaar te herhalen raakt de plant uitgeput en sterft.

Op enkele plekken hebben we minder geduld met de plant. Dit zijn locaties waar echt grote schade is te verwachten. Daarnaast moet de bodem geschikt zijn om te zeven, wat inhoudt dat de grond een zandige losse structuur moet hebben. Door de grond te zeven worden zelf de kleinste worteldeeltjes uit de bodem gefilterd. De plek wordt hiermee nagenoeg schoon, maar nazorg blijft nodig. Deze methode is behoorlijk kostbaar.   

Iedere behandelde plek komt in de nazorgfase. In deze fase worden de locaties een aantal jaren nabehandeld waarbij jonge scheuten regelmatig worden uitgetrokken. Deze plekken volgen we minimaal 4 jaar lang meerdere keren per jaar.

In de gemeente Zwolle bestrijden we plagen in het openbare groen chemisch vrij. Bij geen enkele plek in onze stad gebruiken we gif.   

Nee, u krijgt geen overlast van onze aanpak in het openbare groen. Zwolle gebruikt geen gif of andere chemische bestrijdingsmiddelen in het groenbeheer omdat deze methoden schadelijk zijn voor dier en milieu.

Voor vragen kunt u een bericht sturen via deze pagina Contact met de gemeente Zwolleexterne-link-icoon of belt u 14038.