Melding openbare ruimte

Ziet u dingen in uw straat of uw wijk die niet in orde zijn? Doe hier uw meldingen. Let op: de gemeente Zwolle werkt niet samen met websites/apps zoals Buitenbeter en Milieuklachten.nl.

Afval naast container

OWP meldingen | Afval

Meld afval naast de container, stankoverlast, lawaai en meer.

Borden en straatmeubilair

OWP meldingen | Straatmeubilair

Meld een kapot bankje, verkeersbord, prullenbak of openbaar speeltoestel. 

Bomen en groen

OWP meldingen | Openbaar groen, overig

Meld overlast van bomen of ander groen in uw omgeving.

Riolering

OWP meldingen | Verstopte riolering

Meld kapotte of verstopte riolering. 

Straatverlichting

OWP Meldingen | Kapotte straatverlichting

Meld een lantaarnpaal die het niet doet of beschadigd is. 

Toegankelijkheid

OWP meldingen | Toegankelijk

Meld plekken in de openbare ruimte die niet voor iedereen toegankelijk zijn.

Wegen en stoepen

OWP Meldingen | Losse stoeltegels

Meld losse of beschadigde stoeptegels. 

Zwerfvuil en volle container

OWP Meldingen | Zwerfvuil

Meld zwerfvuil op straat of in de berm. 

Overige meldingen

OWP meldingen | Overige

Als u iets anders wilt melden over de omgeving waar u woont.