Melding openbare ruimte

Ziet u dingen in uw straat of uw wijk die niet in orde zijn? Doe hier uw meldingen. Let op: de gemeente Zwolle werkt niet samen met websites/apps zoals Buitenbeter en Milieuklachten.nl.

Afval naast container

OWP meldingen | Afval

Meld afval naast de container, stankoverlast, lawaai en meer

Borden en straatmeubilair

OWP meldingen | Straatmeubilair

Bomen en groen

OWP meldingen | Openbaar groen, overig

Meld overlast van bomen of ander groen in uw omgeving

Riolering

OWP meldingen | Verstopte riolering

Straatverlichting

OWP Meldingen | Kapotte straatverlichting

Meld een lantaarnpaal die het niet doet of beschadigd is. 

Toegankelijkheid

OWP meldingen | Toegankelijk

Wegen en stoepen

OWP Meldingen | Losse stoeltegels

Meld losse of beschadigde stoeptegels. 

Zwerfvuil en volle container

OWP Meldingen | Zwerfvuil

Meld zwerfvuil op straat of in de berm. 

Overige meldingen

OWP meldingen | Overige