Kantorenlocaties Voorsterpoort

Voorsterpoort krijgt de komende jaren een facelift. We hebben de ambitie dat dit gebied zich ontwikkelt tot een toekomstbestendige en klimaatbestendige locatie in de stad. Een gebied met een gemengde functie. De basis hiervoor is gelegd in de Ontwikkelagenda Voorsterpoort (2019), waarin de ambities voor de functies / het programma en de openbare ruimte zijn bepaald. Hiermee biedt deze agenda houvast voor toekomstige ontwikkelingen voor het westelijke deel van Voorsterpoort.

Behalve het beoogd programma, geeft de Ontwikkelagenda weer hoe we (gefaseerd) een klimaatrobuuste inrichting gaan realiseren en hoe de verouderde infrastructuur (gefaseerd) wordt aangepakt. Dit geeft huidige en toekomstige eigenaren en huurders het perspectief op een aantrekkelijk en toekomstbestendig Voorsterpoort. Een goed bereikbaar Voorsterpoort, met een positieve bijdrage aan de identiteit voor de stad en regio Zwolle, komt zo dichterbij. Fase 1 bestaat uit:

 • Realisatie Veldbiezenweg (gerealiseerd)
 • Realisatie sportvoorziening WRZV-hallen (gerealiseerd)
 • De reconstructie Russenweg (gerealiseerd)
 • Verbeteren bereikbaarheid Thorbecke-omgeving, toegangsweg en parkeerplaatsen (gerealiseerd)
 • De reconstructie Grote Voort (in de planning)
 • Een klimaatrobuuste openbare ruimte (groen- & waterstructuur) (deels gerealiseerd).
 • Bouw- en woonrijpmaken Voorsterpoort-retail locatie (in de planning)
 • Terrein tijdelijk parkeren en evenementen (deels gerealiseerd)

De ambitie van gemeente Zwolle is om het gebied te ontwikkelen tot een aantrekkelijk plek waar je wilt komen om te werken, winkelen, leren of ontspannen, een plek met een gevarieerd aanbod op het gebied van sport, onderwijs, winkels/grootschalige retail en bedrijvigheid.

Kantoorlocatie Voorsterpoort

Voorsterpoort is qua zichtbaarheid (A28 en Blaloweg) en autobereikbaarheid de beste locatie in Zwolle. Ook met andere vervoersmiddelen is de bereikbaarheid uitstekend. Voorsterpoort is als (toekomstige) werklocatie aantrekkelijk voor de economische sectoren Energie, ICT en de Maakindustrie. Naast de zichtbaarheid en bereikbaarheid van deze locatie kenmerkt het gebied zich door:

 • De aanwezige R&D faciliteiten van maakindustrie met kantoorfuncties
 • Een kwalitatief goed aanbod kantoren en ruimte voor ontwikkeling
 • Strategische kantorenvoorraad in de torens
 • Nabijheid Zwolle centraal station
 • De nabijheid van de historische binnenstad

De moderne kantorenvoorraad op Voorsterpoort bedraagt  ca. 80.000 m2 bvo kantoorruimte waarvan momenteel  ruim 20% beschikbaar is. Op Voorsterpoort zijn o.a de volgende bedrijven gevestigd:

 • Engie
 • Essent
 • Yourhosting
 • ABN-AMRO
 • Abbott
 • Scania

Retaillocatie Voorsterpoort

Voorsterpoort heeft ruimte voor de uitbreiding van het al aanwezige retailprogramma. Inmiddels wordt er gewerkt aan de randvoorwaarden voor deze uitbreiding (bestemmingsplanwijziging). Hiermee wordt invulling gegeven aan de potentie van (regio)  Zwolle om te groeien in deze specifieke branche. Het gaat hier om grootschalig retailprogramma.

Bedrijfslocatie Voorsterpoort

Op Voorsterpoort zijn daarnaast ook nog een aantal mogelijkheden om de bestaande economische/bedrijfsfuncties uit te breiden.

Eventvoorziening Voorsterpoort

Onderdeel van Voorsterpoort is het gebied Voorsterpoort Oost. Inmiddels is dit gebied aangewezen als locatie om een nieuwe evenementenfunctie te ontwikkelen. Recent (2021) is de ambitie / zijn de ruimtelijke kaders hiervoor vastgesteld en is de aanbestedingsprocedure gestart. Op deze locatie is naast evenementenprogramma, ruimte om hotel- en leisureprogramma te ontwikkelen.