kinderen iconKindregeling

Beschrijving

Kinderen moeten zo veel mogelijk kunnen meedoen met hun leeftijdsgenoten. Bijvoorbeeld door muziek- of dansles te volgen of door mee te doen met activiteiten van school. Voor ouders met een laag inkomen is dit vaak lastig. Daarom is er de Kindregeling.

Met deze regeling kunt u een bijdrage krijgen voor schoolkosten en kosten van kunst en cultuur. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Schoolkosten, zoals de kosten van gymkleding, een laptop of een rekenmachine
 • De kosten van muziekles, schilder- en tekenles
 • De kosten van dansles (bijvoorbeeld bij Dance Devotion, Dans en Creatief of Diff Dance). 

Laptop

Voor school is vaak een laptop nodig. Soms kunt u via de school van uw kind voordelig een laptop krijgen of huren. Informeer hiervoor bij de school van uw kind naar de mogelijkheden. Als via de school een laptop kan worden geregeld, kunt u het geld van de Kindregeling weer gebruiken voor andere schoolkosten.

Voorwaarden

Dit zijn de voorwaarden voor de Kindregeling:

 • Uw kind zit op het basis- of voortgezet onderwijs of in jaar 1 of 2 van het mbo.
 • Uw kind is niet ouder dan 17 jaar.
 • U en uw kind wonen op hetzelfde adres in Zwolle.
 • Uw inkomen mag dan niet hoger zijn dan 130% van de bijstandsnorm.
 • Uw vermogen mag niet te hoog zijn.

Is uw inkomen te hoog, maar wordt u door de gemeente Zwolle geholpen bij het oplossen van  uw schulden? Dan kunt u ook gebruik maken van deze regeling.

In dit overzicht staan de meest voorkomende inkomensgrenzen. Afhankelijk van de woonsituatie kan dit hoger of lager zijn. De bedragen zijn netto en zonder vakantiegeld.

Meest voorkomende inkomensgrenzen

21 tot AOW-leeftijd 130% bijstandsnorm (netto) Maximaal vermogen
Alleenstaande ouder € 1.476,64 € 15.210
Echtpaar of samenwonend € 2.109,48 € 15.210

 

AOW-leeftijd of ouder 130% bijstandsnorm (netto) Maximaal vermogen
Alleenstaande ouder € 1.643,38 € 15.210
Echtpaar of samenwonend, waarvan 1 partner de AOW-leeftijd bereikt heeft € 2.231,59 € 15.210

 

Hoe werkt de Kindregeling?

Eenmalig per jaar aanvragen

U vraagt de regeling één keer per jaar aan.  Dit kunt u doen op elk moment in het jaar. 

Declareren kosten 

Per kind kunnen wij de helft van het bedrag op uw rekening storten. Dit geld kunt u dan bijvoorbeeld gebruiken om zelf (school)spullen van te kopen. U kunt zelf bepalen bij welke winkel u iets wilt kopen. De bonnen hiervan hoeft u niet op te sturen, maar moet u wel twee jaar bewaren.

De andere helft van het bedrag kunt u gebruiken door rekeningen naar ons op te sturen. Rekeningen hoeft u niet zelf voor te schieten. Wij betalen namelijk de direct aan bijvoorbeeld de school of dansschool van uw kind. Hiervoor is het wel belangrijk dat u de rekening meteen na ontvangst opstuurt naar  de gemeente, zodat wij die op tijd kunnen betalen. Is de rekening hoger dan de vergoeding van de Kindregeling? Dan betaalt u de rest van de rekening wel zelf. Bij 'Indienen declaraties' leggen we uit hoe u dat doet.

Vergoeding uit Kindregeling

Dit zijn de maximale bedragen die u in 2023 kunt krijgen.

Voor  basisschool tot en met groep 7 Bedrag
Totale vergoeding € 600
Bedrag op rekening € 300
Bedrag voor declaraties € 300

 

Voor groep 8, het voortgezet onderwijs of 1e of 2e jaar Mbo Bedrag
totale vergoeding € 920
Bedrag op rekening € 460
Bedrag voor declaraties € 460

Aanvraag kindregeling

U vraagt de regeling aan via www.kindloketzwolle.nl. Hiervoor heeft u de volgende gegevens nodig:  

 • Uw naam en adres
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Bankgegevens
 • Inkomensspecificatie

Papieren formulier

Wilt u het aanvraagformulier liever thuis per post ontvangen? Mail dan naar kindloket@zwolle.nl met vermelding van uw adres.   

Aanvraagformulier opsturen of brengen

U kunt het aanvraagformulier samen met de gevraagde inkomensspecificatie en bankgegevens opsturen naar:

Gemeente Zwolle
t.a.v. Inkomensondersteuning Kindloket
Antwoordnummer 119
8000 VB Zwolle

Een postzegel is niet nodig.

U kunt de envelop ook inleveren bij de balie van het Stadskantoor (Lübeckplein 2).

Indienen declaraties

U kunt op drie manieren declaraties indienen:

 1. Via de website www.kindloketzwolle.nl
  De kosten moeten  minimaal € 20 zijn. In het formulier geeft u aan wat u wilt declareren en wat de naam is van uw kind. Ook uploadt u de rekening of brief met betaalgegevens. U krijgt binnen twee weken bericht van ons.
 2. Per e-mail.
  Mail uw rekening naar kindloket@zwolle.nl. Zet in de mail ook de naam van uw kind en het aanvraagnummer dat u van ons gekregen heeft toen uw de Kindregeling aanvroeg.
 3. Per post. De verwerking daarvan duurt wel langer, omdat we dit handmatig moeten doen. Stuurt u uw rekeningen daarom zo snel mogelijk naar ons op.  
  Let op: Stuur alleen kopieën per post op. De originele bewijsstukken houdt u zelf.

Vragen en contact

Heeft u vragen over de Kindregeling? Mail dan naar kindloket@zwolle.nl of bel 038 498 44 32. Dat kan op maandag tot en met donderdag tussen 8.00 en 13.00.

Hulp bij het invullen

Wilt u graag hulp bij het invullen van het aanvraagformulier? Of bij het declareren van uw gemaakte kosten? Op Orde Zwolle helpt u graag. Bel naar (038) 456 97 50.

Klachten & meldingen

Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld? Of wilt u iets melden? Leest dan op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren hoe u dat kunt doorgeven.

Afspraak maken

In het Stadskantoor kunt u alleen op afspraak terecht.

Maak een afspraak

Stadskantoor, Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle
Stadhuis, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle

Neem contact met ons op

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle
Stuur een bericht

Telefoon: 14 038 (5 cijfers,
tussen 09.00 en 17.00 uur)
Vanuit het buitenland: +31 38 498 31 38
Whatsapp: 06 83 29 66 88
(bellen naar dit nummer is niet mogelijk)

BTW/KvK-nummer

BTW: NL001900249B01
KvK: 08218173

Blijf op de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Zwolle