kinderen iconKindregeling

Beschrijving

Meedoen op school, muziek- en dansles volgen en andere activiteiten doen. Dat is belangrijk voor kinderen en jongeren. Daarom is er voor ouders met een laag inkomen de Kindregeling.

Dit geld mag u gebruiken voor: 

 • School: een laptop, schoolreis, ouderbijdrage, rugtas, agenda, rekenmachine en andere schoolspullen.
 • Cultuur: dansles, muziekles en toneelles. Kleding en schoenen die voor de lessen nodig zijn. 
 • Uitjes: bioscoop, theater, pretpark, museum, dierentuin, trampolinespringen, kinderfeestje. 

Laptop

Voor school is vaak een laptop nodig. Soms kunt u via school een laptop huren of lenen. Informeer hiernaar bij de school van uw kind. Kunt u via school een laptop regelen? Dan kunt u de Kindregeling gebruiken voor andere kosten.

Hoeveel is de Kindregeling?

Voor:

 • Voor kinderen in groep 1 t/m 7
 • Voor kinderen in groep 8 die in 2024 nog niet naar het voortgezet onderwijs gaan
Bedrag
Bedrag op rekening € 314
Bedrag voor rekeningen inleveren € 314
In totaal € 628

 

Voor:
 • Kinderen in groep 8 die in 2024 naar het voortgezet onderwijs gaan
 • Jongeren tot 18 jaar op het voortgezet onderwijs
 • Jongeren tot 18 jaar in het 1e of 2e jaar mbo
Bedrag
Bedrag op rekening € 481
Bedrag voor rekeningen inleveren € 481
In totaal € 962

Wat zijn de voorwaarden?

 • Uw kind zit op het basis- of voortgezet onderwijs of in jaar 1 of 2 van het mbo.
 • Uw kind is niet ouder dan 17 jaar.
 • U en uw kind wonen op hetzelfde adres in Zwolle.
 • Uw inkomen is niet hoger dan 130% van de bijstandsnorm.
 • Uw vermogen mag niet te hoog zijn.

Is uw inkomen te hoog, maar helpt de gemeente Zwolle u bij uw schulden? Dan heeft u recht op de Kindregeling.

In dit overzicht staan de meest voorkomende inkomensgrenzen. Afhankelijk van uw woonsituatie kan dit hoger of lager zijn. De bedragen zijn netto en zonder vakantiegeld. Toeslagen van de Belastingdienst tellen niet mee.

Inkomensgrenzen en het maximaal vermogen

21 jaar tot AOW-leeftijd

130% bijstandsnorm (netto) Maximaal vermogen
Alleenstaande ouder € 1.585,53 € 15.150
Echtpaar of samenwonend € 2.265,04 € 15.150

 

AOW-leeftijd of ouder 130% bijstandsnorm (netto) Maximaal vermogen
Alleenstaande ouder € 1.760,81 € 15.150
Echtpaar of samenwonend, waarvan 1 partner de AOW-leeftijd bereikt heeft € 2.386,42 € 15.150

Hoe vraagt u de Kindregeling aan?

U vraagt de regeling 1 keer per kalenderjaar aan. U kunt uw aanvraag digitaal indienen. Daarvoor heeft u DigiD nodig.

Digitale bewijsstukken moet u direct toevoegen. Het handigst is, als u deze stukken van tevoren opzoekt en klaarzet in een map op uw computer, telefoon of tablet. Heeft u papieren bewijsstukken? Dan kunt u daar een digitale foto van maken en die toevoegen. Zorgt u er wel voor dat de bewijsstukken duidelijk leesbaar zijn? U voegt de bewijsstukken bij wanneer daar om wordt gevraagd.

Voor uw aanvraag hebben we in ieder geval van u (en uw mogelijke partner) nodig:

 • kopie bankgegevens
 • kopie inkomensspecificatie

Aanvragen met DigiD

Bewindvoerder of curator

Aanvragen met e-Herkenning

Hoe verder

Zodra u uw aanvraag heeft verstuurd, krijgt u een e-mail van ons. Daarin staat dat wij uw aanvraag hebben ontvangen. In de e-mail staat ook het nummer van uw aanvraag. Dit nummer noemen wij het zaaknummer.

Zelf volgen

Op MijnLoket ziet u hoever wij zijn met de behandeling van uw aanvraag. Eventueel kunt u daar nog bewijsstukken toevoegen.

Papieren formulier

Wilt u de aanvraag liever op papier doen? Stuur dan een e-mail naar kindloket@zwolle.nl. Vermeld daarin uw adres. U krijgt dan het formulier thuisgestuurd.

Brief

U krijgt u van ons een brief waarin staat of u de Kindregeling krijgt. Er staat dan ook een aanvraagnummer in. Dit nummer heeft u nodig als u rekeningen inlevert.

Hoe ontvangt u het geld?

U ontvangt het geld op 2 manieren:

 1. U ontvangt de helft op uw bankrekening. Hiervoor hoeft u niets te doen. Bewaar de bonnetjes van uw uitgaven wel 2 jaar.
 2. U ontvangt de andere helft als u uw rekeningen inlevert. U kunt alle rekeningen in 1 keer inleveren. Maar u mag ze ook verspreid over het hele jaar inleveren.

Heeft u het geld gekregen voor meerdere kinderen? Dan bepaalt u zelf hoe u het geld verdeelt over uw kinderen. 

Wilt u niet voorschieten?

Kijk dan of u iets kunt kopen of bestellen op rekening. Stuur de rekening binnen 1 week naar ons op. Dan betalen wij de rekening binnen 2 weken aan de school, vereniging of webwinkel. Kijk wel eerst goed hoe hoog het bedrag voor uw kind nog is. Is de rekening hoger dan de Kindregeling? Dan betaalt u de rest zelf. 

Hoe kunt u uw rekeningen inleveren?

U kunt uw rekening digitaal inleveren. Hiervoor heeft u DigiD nodig. De kosten moeten minimaal € 20 zijn. U voegt de rekening of brief met betaalgegevens toe. U krijgt binnen 2 weken bericht van ons.

Rekening digitaal inleveren met DigiD

Bewindvoerder of curator

Rekening digitaal inleveren met e-Herkenning

Vragen en contact

Heeft u vragen over de Kindregeling? Neem dan contact op met het Kindloket:

 • Telefoon: (038) 498 44 32. Van maandag t/m donderdag van 8.00 tot 13.00 uur.
 • E-mail: kindloket@zwolle.nl 

Hulp bij het invullen

Wilt u hulp bij het invullen van het formulier? Of bij inleveren van uw rekeningen? Op Orde Zwolle helpt u graag. Bel naar (038) 456 97 50 of kom naar een inloopspreekuur.

Klachten & meldingen

Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld? Of wilt u iets melden? Leest dan op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren hoe u dat kunt doorgeven.