Kindregeling

Beschrijving

Kinderen moeten zo veel mogelijk kunnen meedoen met hun leeftijdsgenoten. Bijvoorbeeld door muziek- of dansles te volgen of door mee te doen met activiteiten van school. Voor ouders met een laag inkomen is dit vaak lastig. Daarom is er de Kindregeling.

Met deze regeling kunt u een bijdrage krijgen voor schoolkosten en kosten van kunst en cultuur. Dit zijn enkele voorbeelden:

 • Schoolkosten, zoals de kosten van gymkleding, een laptop of een rekenmachine
 • De kosten van muziekles, dansles, schilder- en tekenles
 • Dansles bij een dansschool (bijvoorbeeld Dance Devotion, Dans en Creatief of Diff Dance). Danslessen bij een sportvereniging (bijvoorbeeld een gymvereniging) worden vergoed door Jeugdfonds Sport Zwolle

Ouderbijdrage

Soms vraagt de school van uw kind een vrijwillige ouderbijdrage voor activiteiten buiten de lessen om. Dat zijn bijvoorbeeld schoolreizen of sportdagen. Dit is niet verplicht. Uw kind mag altijd meedoen, ook als u niet betaalt. En als u niet betaalt, hoeft u het niet uit te leggen aan de school. Meer informatie hierover vindt u bij de vrijwillige ouderbijdrage (op rijksoverheid.nl).

Wilt u de ouderbijdrage toch graag betalen? Dan kunt u deze via de Kindregeling terug vragen. Dan is er wel minder geld uit de Kindregeling voor andere schoolkosten.

Laptop

Voor school is vaak een laptop nodig. Soms kunt u via de school van uw kind voordelig een laptop krijgen of huren. Informeer hiervoor bij de school van uw kind naar de mogelijkheden. Als via de school een laptop kan worden geregeld, kunt u het geld van de Kindregeling weer gebruiken voor andere schoolkosten.

Voorwaarden

Dit zijn de voorwaarden voor de Kindregeling:

 • Uw kind zit op het basis- of voortgezet onderwijs of in jaar 1 of 2 van het mbo.
 • Uw kind is niet ouder dan 17 jaar.
 • U en uw kind wonen op hetzelfde adres in Zwolle.
 • Heeft u kinderen op de basisschool? Uw inkomen mag dan niet hoger zijn dan 110% van de bijstandsnorm.
 • Heeft u kinderen op het voortgezet onderwijs of jaar 1 of 2 van het mbo? Uw inkomen mag dan niet hoger zijn dan 130% van de bijstandsnorm.
 • Uw vermogen mag niet te hoog zijn.

Is uw inkomen te hoog, maar wordt u door de gemeente Zwolle geholpen bij het oplossen van  uw schulden? Dan kunt u ook gebruikmaken van deze regeling.

In dit overzicht vindt u de meest voorkomende inkomensgrenzen die gelden. Afhankelijk van uw woonsituatie kan dit hoger of lager uitvallen. Normen zijn exclusief 5% vakantietoeslag.

Meest voorkomende inkomensgrenzen
21 tot AOW-leeftijd 110% bijstandsnorm 130% bijstandsnorm Maximaal vermogen
Alleenstaande ouder € 1.151,40 € 1.360,75 € 13.010
Echtpaar of samenwonend € 1.644,86 € 1.943,93 € 13.010
AOW-leeftijd of ouder      
Alleenstaande ouder € 1.280,83 € 1.513,70 € 13.010
Echtpaar of samenwonend, waarvan 1 partner de AOW-leeftijd bereikt heeft € 1.735,08 € 2.050,54 € 13.010

Hoe werkt de Kindregeling?

Eenmalig per jaar aanvragen

U vraagt de regeling één keer per jaar aan.  Dit kunt u doen op elk moment in het jaar. Wilt u volgend jaar weer gebruik maken van de regeling? Dan moet u zich weer aanmelden.

Declareren kosten 

U kunt tijdens uw aanvraag direct rekeningen indienen. Ook is het mogelijk om later, gedurende het jaar, rekeningen in te dienen.

Rekeningen hoeft u niet zelf voor te schieten. De gemeente betaalt namelijk de door u ingediende rekening direct aan bijvoorbeeld de school of dansschool van uw kind. Hiervoor is het wel belangrijk dat u de rekening meteen na ontvangst inlevert bij de gemeente, zodat wij die op tijd kunnen betalen. Bij 'Indienen declaraties' leggen we uit hoe u dat doet.

U kunt er ook voor kiezen om een deel van het schoolbudget op uw rekening te ontvangen. Dit kunt u aangeven tijdens het indienen van uw rekening. U kunt dan zelf bepalen bij welke winkel u dit bedrag uitgeeft. De bonnen hiervan hoeft u niet op te sturen, maar moet u wel twee jaar bewaren. Voor kinderen die nog niet in groep 8 zitten, kunt u van de vergoeding maximaal € 50 op uw bankrekening ontvangen. Zit uw kind in groep 8? Of niet meer op de basisschool? Dan is dit € 150. Is een groter bedrag nodig? Neem dan contact met ons op en dan maken we samen met u hier een afspraak over.

Vergoeding uit Kindregeling

Voor een kind op de basisschool

Dit zijn de maximale bedragen die u in 2022 kunt krijgen.

Voor Bedrag
kunst en cultuur € 450
schoolkosten € 150
schoolkosten (uw kind gaat in 2022 naar het voorgezet onderwijs/MBO) € 470

Voor kinderen die nog niet in groep 8 zitten, kunt u van de vergoeding maximaal € 50 op uw bankrekening ontvangen. Zit uw kind in groep 8? Dan is dit € 150. Dit bedrag kunt u gebruiken als tegemoetkoming voor schoolspullen zoals een  rekenmachine, schriften, rugtas of sportkleding voor uw kind. De kassabon moet u twee jaar bewaren.

Voor een kind op het voortgezet onderwijs of 1e of 2e jaar Mbo

Voor Bedrag
kunst en cultuur € 450
schoolkosten € 470

 

Daarvan kunt u maximaal € 150 op uw bankrekening ontvangen. Dit bedrag kunt u gebruiken als tegemoetkoming voor schoolspullen zoals een rekenmachine, schriften, rugtas of sportkleding voor uw kind. De kassabon moet u twee jaar bewaren. 

 

Belangrijk

De gemeente vergoedt alleen de kosten die u maakt. Als u hiervan een rekening indient, betaalt de gemeente het bedrag direct aan bijvoorbeeld de school of theaterklas. U hoeft dus niets voor te schieten. Het is wel belangrijk dat u de rekeningen meteen nadat u die heeft ontvangen, inlevert bij de gemeente. U leest hier meer over bij 'Indienen declaraties'.

Aanvraag kindregeling

U vraagt de regeling voorlopig aan via www.kindloketzwolle.nl. Om de regeling eenmalig per kalenderjaar aan te vragen, heeft u de volgende gegevens nodig:  

 • Basisgegevens, zoals naam en adres
 • BSN nummer
 • Bankgegevens
 • Inkomensspecificatie

Papieren formulier

Wilt u het aanvraagformulier liever thuis per post ontvangen? Mail dan naar kindloket@zwolle.nl met vermelding van uw adres.   

Aanvraagformulier opsturen of brengen

U kunt het aanvraagformulier samen met de gevraagde inkomensspecificatie en bankgegevens opsturen naar:

Gemeente Zwolle
t.a.v. Inkomensondersteuning J. Groothedde
Antwoordnummer 119
8000 VB Zwolle

Een postzegel is niet nodig.

U kunt de envelop ook inleveren bij de balie van het Stadskantoor (Lübeckplein 2).

Moeite met aanvragen of schrijven?

Wilt u graag hulp bij aanvragen van de Kindregeling? Op Orde Zwolle helpt u graag. Bel naar (038) 456 97 50.

Indienen declaraties

Via de website www.kindloketzwolle.nl kunt u uw declaraties indienen. In het formulier geeft u aan wat u wilt declareren en wat de naam is van uw kind. Ook uploadt u de rekening of brief met betaalgegevens. U krijgt binnen twee weken bericht van de gemeente.

Bedrag declaratie

U kunt de rekeningen declareren, zodra u meer dan € 20 aan kosten voor uw kind heeft gemaakt.

Laptop

Als u zelf de kosten van een laptop moet betalen, kunt u de rekening van deze laptop naar ons sturen. Wij betalen deze rekening voor u. Dat doen we tot maximaal het bedrag wat voor schoolkosten beschikbaar is en  voor zover dit nog niet is betaald.

 • Heeft u de laptop zelf betaald? Dan betalen wij het bedrag van de Kindregeling aan u zelf
 • Heeft u de laptop besteld en moet de rekening nog worden betaald? Dan betalen wij het bedrag van de Kindregeling aan de leverancier van de laptop.

U kunt er ook voor kiezen om een deel van het schoolbudget op uw rekening te ontvangen. Dit kunt u ook aangeven op online formulier. U kunt dan zelf bepalen bij welke winkel u dit bedrag uitgeeft. De bonnen hiervan hoeft u niet op te sturen, maar moet u wel 2 jaar bewaren. Er geldt wel een maximum bedrag dat u zelf kunt krijgen.

Per email declaraties indienen

Als u zich al heeft aangemeld voor de Kindregeling, kunt u rekeningen ook toesturen naar ons e-mailadres kindloket@zwolle.nl. Neem in uw email de naam van uw kind op, plus het aanvraagnummer. Dit is het nummer dat u via de bevestigingsbrief heeft gekregen, toen u (het budget voor) de Kindregeling aanvroeg.

Via post indienen

U kunt uw aanvraag en rekeningen ook indienen via de post.  De verwerking daarvan duurt wel langer, omdat we dit handmatig moeten doen. Stuurt u uw rekeningen daarom zo snel mogelijk in bij de gemeente.  

Let op! Kopieën

Stuur alleen kopieën per post op. De originele bewijsstukken houdt u zelf. De gemeente Zwolle bewaart de bewijsstukken namelijk alleen digitaal. Papieren bewijsstukken worden vernietigd.

Vragen en contact

Als u vragen heeft over de Kindregeling, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Hulp bij het invullen

Wilt u graag hulp bij het invullen van het aanvraagformulier? Of bij het declareren van uw gemaakte kosten? Op Orde Zwolle helpt u graag. Bel naar (038) 456 97 50.

Klachten & meldingen

Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld? Of wilt u iets melden? Leest dan op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren hoe u dat kunt doorgeven.

Afspraak maken

In het Stadskantoor kunt u alleen op afspraak terecht.

Maak een afspraak 

Stadskantoor, Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle
Stadhuis, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle

Neem contact met ons op

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle
Stuur een bericht

Telefoon: 14 038 (5 cijfers,
tussen 09.00 en 17.00 uur)
Vanuit het buitenland: +31 38 498 31 38
Whatsapp: 06 83 29 66 88
(bellen naar dit nummer is niet mogelijk)

BTW/KvK-nummer

BTW: NL001900249B01
KvK: 08218173

Blijf op de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Wij zijn bereikbaar via

© 2022 Gemeente Zwolle