Klimaatmakers Zwolle

Doet u mee?

De hoge waterstand van begin 2018 trok bij de IJssel veel bezoekers. Klimaatverandering heeft ook mooie kanten, water gaat veel meer deel uitmaken van ons leven in deze mooie stad. Wat kunt u zelf doen aan klimaatverandering? En hoe kunt u een beetje het verschil maken voor de wereld van morgen?

Wat doen mede-inwoners?

Er zijn al ‘klimaatmakers’ actief, zoals in de Klimaatactieve Seringenstraat. Daar hebben bewoners hun straat mooier, groener en klimaatrobuust gemaakt. Dat is een succes geworden door het samen te doen. Niet alleen zijn zij daardoor klimaatbestendiger en minder kwetsbaar voor extreme regenbuien en hittestress. Ook is het gevoel bevestigd hoe leuk het is om samen iets goeds te doen voor je straat.

Wat doen mede-inwoners?

Wat doet de gemeente?

In 2050 ziet Zwolle er anders uit. Water en groen bepalen veel meer nog dan nu het straatbeeld. Een mooie groenblauwe stad waar het prettig leven en werken is. Juist doordat we tijdig zijn begonnen met water meer ruimte te geven en de stad te vergroenen. Dat zorgt dat Zwolle meer als spons werkt voor de extreme regenbuien en hogere grondwaterstanden. En geeft verkoeling bij langdurige hitte.

Wat doet de gemeente?

Wat kunt u zelf doen?

Vergroen de stad, geef water meer ruimte. Dat is kort door de bocht wat je als inwoners zelf kunt doen. In je eigen straat en buurt. En liefst samen met de buren, want daar wordt het makkelijker van en leuker.
Maar hoe begin je, wat is de eerste stap? Wat is een goed moment om ermee te beginnen? Hoe pak je het aan?
Wat suggesties ter inspiratie.

Wat kunt u zelf doen?