Loopoppervlak gehandicapten­parkeerplaats

Helling

  • Helling maximaal 2%

Materialisering, stroefheid

  • Stroef loopoppervlak
  • Vlak oppervlak, onregelmatigheden < 0,005 m
  • Geen zachte ondergrond
  • Maaswijdtes  < 0,02 m

Voor het loopoppervlak van een parkeerplaats gelden dezelfde eisen als voor een stoep, als het gaat om materiaal en niveauverschillen. U mag bijvoorbeeld geen graskeien gebruiken voor een gehandicaptenparkeerplaats.