Lucia Koetsier

Wijkmedewerker

Ik ben als wijkmedewerker op het Wijkservicepunt (WSP) in het Stadsdeel Zuid het eerste aanspreekpunt voor wijkbewoners in Zwolle-Zuid en Windesheim.

Ik ben op de hoogte van wat zich in de wijken afspeelt, waardoor u met vragen over uw wijk, de gemeente of onze stad bij mij terecht kunt. Eventueel verwijs ik door naar andere instanties die werkzaam zijn in de wijken of daarbuiten. Ik werk nauw samen met de wijkmanager en wijkregisseur. Samen vormen wij het wijkmanagement voor het Stadsdeel Zuid.

Wilt u iets melden dan kan dat rechtstreeks op www.zwolle.nl/melding of op 14038.