Melding evenementenkalender volgend jaar

Organisatoren van terugkerende en nieuwe evenementen moeten jaarlijks een melding doen van het evenement dat zij het jaar daarop willen houden. De uiterste aanmeldtermijn is 1 september. U kunt uw melding online doorgeven met DigiD of eHerkenning.

De evenementenkalender wordt uiterlijk 1 november vastgesteld. Zo weten de organisatoren, de gemeente, bewoners en omwonenden tijdig wanneer en waar een evenement plaatsvindt.

Melding doorgeven

U kunt een melding van uw evenement doorgeven

Beoordeling

Voor een goede beoordeling van de melding is nodig dat u relevante informatie over het evenement verstrekt. Daarom moet u in uw melding in ieder geval doorgeven:

  • de locatie(s).
  • datum(s) waarop evenement plaatsvindt.
  • de datums van op- en afbouw.
  • een korte omschrijving en typering van het evenement.
  • het verwachte aantal bezoekers op het drukste moment.

Na vaststelling van de evenementenkalender is de datum voor het evenement in principe gereserveerd. Wel moet u de aanvragen voor de benodigde vergunningen op tijd indienen.

Daarover informeren wij u na vaststelling van de evenementenkalender. Als u niet tijdig een ontvankelijke vergunningaanvraag heeft ingediend, kan de gemeente de reservering op de  evenementenkalender intrekken.

Verlate aanvraag

Een aanvraag om vergunning die is ontvangen ná vaststelling van de evenementenkalender kan, na toetsing daarvan, overigens wel gehonoreerd worden als deze nieuwe aanvraag voldoet aan de bepalingen van deze beleidsregel en het gemeentelijk evenementenbeleid.

Voor meer informatie kunt bellen met 14038 (5 cijfers).