NS-gebieden

Het gebied bij de ingang van het station aan de zuidkant en rondom de oude industriële hallen verandert de komende jaren in een nieuw stuk stad voor iedereen.

Het is nu nog een kantoren- en industrielocatie en niet voor iedereen toegankelijk. Hierdoor is het voor veel mensen een onbekend deel van Zwolle. Over een aantal jaar is dit anders en wordt het een plek waar je bijvoorbeeld iets kunt drinken, kunt werken, wonen of een bijzondere expositie kunt bezoeken.

Dit gebied rondom het station en het spoor belooft een bruisende omgeving te worden. Er komt veel groen en zelfs een nieuw park ‘het spoorpark’. Het wordt een echt stuk stad met circa 1200 woningen samen met innovatieve en creatieve bedrijven en organisaties. Werken, onderwijs, culturele voorzieningen en horeca, een mix aan functies.

Door dit gebied een nieuwe toekomst te geven, zet Zwolle weer een stap in haar ambitie naar het groenste stationsgebied van Nederland.

Eigendom NS

Het college van gemeente Zwolle heeft ingestemd met de plannen voor dit deel van de Spoorzone. Het gaat om de delen van de Spoorzone die vooral in eigendom zijn van NS. Ze heten District Z (1 op het kaartje), Werkplaatsen (2 op het kaartje) en Lurelui (3 op het kaartje). In deze deelgebieden liggen onder andere de industriële Wärtsila hallen en het markante rode gebouw. 

Vorig jaar zijn de kaders voor ontwikkeling van de Spoorzone als geheel vastgesteld door de gemeenteraad. Elk afzonderlijk deelgebied in de Spoorzone maakt nu een uitwerking van dit brede Ontwikkelkader. De Nota van Uitgangspunten, zoals het plan van NS heet, is een verdere uitwerking van de plannen voor de gebieden District Z, Werkplaatsen en Lurelui. Deze is nu klaar om voorgelegd te worden aan de gemeenteraad. De nota is tot stand gekomen met input van verschillende organisaties, inwoners en andere betrokkenen. Ook zijn de schetsen en ideeën voor deze NS-gebieden afgelopen jaar gedeeld met de stad.

De werkplaatsen

Uniek in dit deel van Zwolle zijn de oude werkplaatsen. “Dit is één van de bijzondere en tegelijk ook onbekende parels in de Spoorzone”, geeft wethouder Ed Anker aan. “Weinig mensen hebben deze plek ooit van dichtbij kunnen bekijken. Terwijl dit zo’n prachtige locatie is, centraal gelegen, met zoveel historie en mogelijkheden voor een nieuwe invulling. Daar zouden veel meer Zwollenaren van kunnen genieten. Dit gebied vraagt dan ook om een nieuwe bestemming voor een breed publiek. Met dit plan zet Zwolle weer een belangrijke stap om het stationsgebied groener, mooier en aantrekkelijker te maken”. Het hallencomplex en het markante rode gebouw dat ernaast staat, krijgen een compleet nieuwe bestemming. Deze gebouwen zijn aantrekkelijk voor creatieve makers, culturele ondernemers en onderwijs.

Ed Anker: “Dit nieuwe centrumgebied is als innovatieve en creatieve hart een prachtige aanvulling op onze historische binnenstad.”

District Z

District Z ligt pal aan de stationsingang en is één van de belangrijkste entrees van Zwolle. Dagelijks stappen hier vele reizigers in- en uit de trein. De reizigerstunnel en de nieuwe Passerelle over het spoor verbinden straks het gebied met de binnenstad. In District Z komen appartementen maar ook locaties voor werken, horeca, congres, hotel, cultuur, onderwijs en kleinere winkels. En natuurlijk is in dit deel van het gebied ook plek voor P+R, taxi’s, deelfietsen en fietsparkeren.

Sowieso komt er volop ruimte voor iedereen die wandelt en fietst. De omgeving wordt zo ingericht dat deze uitnodigt om te lopen, fietsen en het openbaar vervoer te nemen. Mensen parkeren hun auto aan de randen van de Spoorzone op speciale plekken waar men kan overstappen op bijvoorbeeld een deelfiets. 

Lurelui

In de Werkplaatsen en District Z ligt de focus op slimme maakindustrie en creatieve industrie en cultuur. In Lurelui kan straks vooral gewoond worden. Lurelui ligt aan beide zijden van het spoor tussen de Veerallee en het Hanzekwartier.

Dit deel van de NS-gebieden wordt het meest groen ingericht. Hier komt het Spoorpark en groene oevers aan de singel. Er komen woningen voor verschillende woonwensen en portemonnees: zowel (sociale) huurwoningen als koopwoningen. Bijvoorbeeld voor jongeren, starters en senioren. Voor hen zijn hier straks stadswoningen, appartementen voor gezinnen, kleine appartementen en coöperatieve woonvormen beschikbaar.

Vervolgstappen

De ontwikkeling van de NS-gebieden gebeurt stap voor stap. Als de raad heeft ingestemd met de Nota van Uitgangspunten gaat NS op zoek naar partijen die in het gebied willen huren en partijen die delen van het gebied ontwikkelen. Daarnaast wordt het bestemmingsplan opgesteld om deze ontwikkelingen mogelijk te maken.

Aan de te selecteren ontwikkelaars wordt ook gevraagd bewoners en betrokkenen te betrekken in de uitwerking. Als alles volgens plan gaat, wordt er vanaf 2024 gefaseerd gestart met de bouw. Waarschijnlijk duurt het zo’n 10 jaar voordat alle NS-gebieden klaar zijn.

Nota van uitgangspunten

Hier vindt U de Nota van Uitgangspuntenexterne-link-icoon.