Ondersteuning ondernemers energie

Voor bedrijfsleven, verenigingen en instellingen komt extra subsidie voor energiebesparing beschikbaar.

Energieloket voor bedrijven en instellingen

Het Energieloket van de gemeente Zwolle helpt lokale bedrijven en instellingen die hun gebouw willen verduurzamen, met gratis en onafhankelijk advies. Zie voor meer informatie: Energieloket voor bedrijven en instellingen.

Landelijke maatregelen

Op de site van de rijksoverheid leest u onder ander over de landelijke regelingen m.b.t. compensatie hoge energieprijzen en hoe u uw energietoeslag kunt aanvragen bij Rijksoverheid.nlexterne-link-icoon.

Maatregelen vanuit provincie Overijssel

Provincie Overijssel treft maatregelen om  de energierekening van inwoners, bedrijven, verenigingen en instellingen zo snel mogelijk omlaag te brengen. Het gaat hierbij om uitbreiding en vereenvoudiging van bestaande regelingen. Zie voor meer informatie: www.nieuweenergieoverijssel.nlexterne-link-icoon

Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ)

Rbz Zwolle is er voor ondernemers met financiële problemen en uitdagingen en denkt graag mee met betrekking tot bedrijfskapitaal (her)financieren, een tijdelijke aanvullende uitkering of ondersteuning bij schuldhulpverlening. U kunt het Rbz het best bereiken via de www.rbzzwolle.nl
Een medewerker neemt dan zo snel mogelijk contact met u op. 

Team Ondernemers en Geldzaken

Ondernemers die in Zwolle wonen en geldzorgen hebben, kunnen gratis hulp krijgen van het team Ondernemers en Geldzaken van de gemeente Zwolle. De ondersteuning is gericht op behoud van het bedrijf. Wanneer dat niet mogelijk is, is hulp beschikbaar voor een goede afwikkeling van de onderneming. In alle gevallen is het doel een schuldenvrije toekomst. Zie voor meer informatie Geldzorgen? De gemeente kan helpen.

Maatregelen voor mensen die in Zwolle wonen

Voor inwoners met een laag inkomen en inwoners die willen en kunnen verduurzamen hebben we veel informatie gezet op www.zwolle.nl/energietoeslag

MKB advies op maat – wat is dat?

‘MKB advies op maat’ is een interactieve tool die in kaart brengt wat ondernemers doen om jet bedrijf te verduurzamen aan de hand van een aantal vragen over energiebesparing, vervoer en innovatie. Bij elk antwoord die de ondernemer geeft, wordt meteen het advies getoond met de belangrijkste verplichtingen vanuit de wet- en regelgeving én kansen voor het bedrijf met mogelijke subsidies.

Aan het eind van de check krijgt de ondernemer hier een persoonlijk overzicht van, waar deze zelf mee aan de slag kan gaan of samen met een (financieel) adviseur of accountant een plan van kan maken. Op de site kunnen alle mkb-bedrijven terecht voor advies op maat.