Deelname aan onderzoeken

U kunt alleen op uitnodiging deelnemen aan de volgende onderzoeken:
(In de uitnodigingsbrief staan de persoonlijke inlogcodes.)

Er is geen lopend onderzoek.

 

 

Wilt u in de toekomst meedoen aan onderzoeken van de gemeente Zwolle, meldt u dan aan bij het Zwols Burgerpanel

De onderzoeken van de gemeente Zwolle worden uitgevoerd binnen de kaders van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).