Deelname aan onderzoeken

De invulperiode voor het Buurt-voor-Buurt Onderzoek 2020 is afgelopen. Er is op dit moment geen lopend onderzoek.

Wilt u in de toekomst meedoen aan onderzoeken van de gemeente Zwolle, meldt u dan aan bij het Zwols Burgerpanel

De onderzoeken van de gemeente Zwolle worden uitgevoerd binnen de kaders van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).