Ontwikkelkader Spoorzone

De Spoorzone is een belangrijke en geliefde plek voor Zwollenaren en mensen uit de regio. In het gebied ligt namelijk het grootste station van de regio. Het gebied om het station heen is de afgelopen jaren steeds meer ontdekt en veranderd. De komende jaren wordt de Spoorzone stap voor stap levendiger, aantrekkelijker en groener.

Uitgangspunten voor de toekomst

De kaders voor de toekomst van de Spoorzone zijn samen met de stad tot stand gekomen en opgeschreven in een Ontwikkelkader. Het document biedt inspiratie en geeft richting aan iedereen die in de Spoorzone aan de slag wil. In de zomer van 2020 heeft het college van B&W het Ontwikkelkader aan de gemeenteraad voorgelegd. In het najaar heeft de gemeenteraad van Zwolle hiermee ingestemd.

In het Ontwikkelkader staan uitgangspunten voor de toekomst van het gebied. Dat betekent dat er afspraken in staan over het aantal en soort nieuwe woningen, bedrijven en voorzieningen. Maar ook belangrijke kaders als het gaat om duurzaamheid en groen. Daarnaast staat er ook op hoofdlijnen in beschreven hoe er in de toekomst ruimte wordt gemaakt voor voetgangers, fietsers en automobilisten. 

Naar het document Ontwikkelkader Spoorzoneexterne-link-icoon