Op 17 juni debatteert de raad o.a. over de Koers Sociaal Domein

10 juni 2024
Homepage

De gemeenteraad debatteert op 17 juni over de Koers Sociaal Domein, het Mobiliteitsbeleid in de Spoorzone en het Plan van Aanpak voor Participatie aanvulling Omgevingsvisie. Lees in dit bericht meer over deze onderwerpen, hoe u invloed kunt uitoefenen en hoe u de vergadering kunt volgen.

Raadsdebat Koers Sociaal Domein2024-2030 – Raadzaal, 19.30 uur

De Koers Sociaal Domein is de visie die de basis is voor al het beleid in het sociaal domein. Centraal in deze visie is dat de gemeente nog meer vanuit de inwoner denkt, vanuit wat wel kan. Vanuit de vraag in plaats van het aanbod. Niet zorgen voor, maar zorgen dát het zelf lukt.  

Op 29 januari j.l. heeft de gemeenteraad al een debat gevoerd om punten mee te geven voor de nieuwe koers. Als vervolg hierop vraagt het college de raad nu om de definitieve Koers Sociaal Domein 2024-2030 vast te stellen.   

Bekijk de agenda en stukken online.externe-link-icoon

Raadsdebat Mobiliteitsbeleid Spoorzone – TaK-zaal, 19.30 uur

In de Spoorzone wordt komende jaren een nieuw stuk stad ontwikkeld dat samen met de oude binnenstad en de Nieuwe Veemarkt het nieuwe centrumgebied definieert. 
In de Spoorzone wil de gemeente Zwolle de voetganger en fietser vooropzetten en een gebied maken waar iedereen aangenaam kan wonen, werken, recreëren en verblijven. 

Om dit te kunnen doen zijn eisen nodig als het gaat om fietsparkeren, het aanbieden van deelmobiliteit, auto parkeren in hubs en beperken van logistieke stromen. De gemeenteraad wordt gevraagd dit beleid voor de Spoorzone vast te stellen. 

Bekijk de agenda en stukken online.externe-link-icoon

Raadsdebat Plan van Aanpak Participatie aanvulling Omgevingsvisie, TaK-zaal, 21.10 uur

De Omgevingsvisie is de strategische visie voor de lange termijn ontwikkeling voor de gehele leefomgeving van Zwolle. Hoe moet de gemeente haar inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en collega-overheden betrekken bij het maken van de aanvulling op de Omgevingsvisie van Zwolle? Daarvoor doet het college een voorstel in het Plan van Aanpak Participatie aanvulling Omgevingsvisie. De gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met dit plan van aanpak. 

Bekijk de agenda en stukken online.externe-link-icoon

Invloed uitoefenen 

Wilt u de raad iets meegeven over de onderwerpen op de agenda? Dan kunt u zich aanmelden voor insprekenexterne-link-icoon. Dit kan tot op de ochtend van de vergadering, uiterlijk 10.00 uur, door te mailen naar raadsgriffie@zwolle.nl. Na aanmelding neemt de raadsgriffie contact met u op.   

Live meekijken 

U bent van harte welkom bij de raadsvergadering op het stadhuis. U kunt de vergadering volgen vanaf de publieke tribune. Wilt u de raadsvergadering graag vanuit huis volgen? Ga dan naar de livestream.externe-link-icoon

Contact met de gemeenteraad 

Heeft u een vraag? Neem dan contact op met de raadsgriffie. De griffie is tijdens kantooruren bereikbaar via (038) 498 2181 en op raadsgriffie@zwolle.nl