Organogram organisatie

De ambtelijke organisatie ondersteunt het bestuur van de stad vanuit haar visie en deskundigheid. De organisatie telt 26 afdelingen en een MT Zwolle. Het onderstaande organogram toont de organisatie als netwerk in verbinding met haar omgeving met de stad als middelpunt. U kunt ook een uitvergroting openen. Deze opent in een nieuw scherm.

Organogram gemeente Zwolle, maart 2022

Betekenis afkortingen

Afkorting Naam
BG Beheer en Erfgoed en Gebouwen
CG Civiel en Groen
CO Communicatie
CS Concernstaf
FI Financiën
FL Fysieke Leefomgeving
HR Human Resources
JZ Juridische Zaken
IV Informatievoorziening
IZ Inwonerszaken
IO Inkomensondersteuning
LM Leefomgeving en mobiliteit
MT Management Team Zwolle
MO Maatschappelijke Ontwikkeling
PPP Project-, Programma- en Procesmanagement
RE Ruimte en Economie
RP Ruimtelijke Planvorming
SW Sociale Wijkteams
TS TOP-Services
VG Vastgoed
WB Wijk- en Beheermanagement
College College
Raad Gemeenteraad
RG Raadsgriffie
NR Netwerkbureau Regio Zwolle
HC Human Capital Agenda

Weten wat de afdelingen precies doen?

In het organogram staan de afdelingen met hun afkortingen erbij. Wilt u weten wat deze afdelingen precies doen? Lees dan de beschrijvingen van de afdelingen hieronder.