Overige evenementenlocaties

Voor overige evenementen kunt u ook op de evenementenlocaties terecht. Daarnaast zijn de volgende plekken binnen de stadsgrachten aangewezen voor 'overige evenementen'.

  • alle pleinen
  • straten
  • parken
  • singels
  • Park Eekhout
  • Park de Hogenkamp
  • de stadsgrachten 
  • de omgeving van de winkelcentra in de wijken.

Op de locaties Agnietenplas en Milligerplas mag een evenement plaatsvinden, zolang hij niet in strijd is met de natuurwaarden van deze gebieden.