schoonmaak iconParkeervergunning mantelzorg

Komen er mantelzorgers bij u om u te ondersteunen? Dan kunt u een parkeervergunning voor hen aanvragen. Dit kan in alle sectoren.

Parkeervergunning voor mantelzorgers

Beschrijving

Verantwoordelijk

Als bewoner bent u verantwoordelijk voor de vergunning. U bent ook degene die de kentekens van de mantelzorger(s) kan aanpassen.

Indicatie

De gemeente Zwolle moet een indicatie hebben dat de parkeervergunning voor mantelzorgers nodig is. Daarom vragen we u of u een vergoeding vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) krijgt. Dit controleren wij ook.

Doktersverklaring

Als u geen vergoeding vanuit de Wmo krijgt, maar wél mantelzorg nodig heeft, dan kunt u dit ook op een andere manier aantonen. Bijvoorbeeld met een doktersverklaring.

U kunt de parkeervergunning voor mantelzorg aanvragen via het parkeerloket. Hier kunt u uw parkeervergunning ook wijzigen.

Daarvoor logt u in via DigiD. U kunt DigiD aanvragen via www.digid.nl

Termijn

De behandeling van de aanvraag is 1 tot 2 weken. U ontvangt persoonlijk bericht.

Wijzigingen doorgeven

Als de vergunning is toegekend, kunt u wijzigingen doorgeven via zwolle.nl/parkeerloket. U logt in via DigiD.

De gemeente moet een indicatie hebben dat de parkeervergunning voor mantelzorg ook echt nodig is. Daarom vraagt de gemeente of u een vergoeding ontvangt in het kader van de Wmo. We kunnen ook om een doktersverklaring vragen.

Het tarief van een parkeervergunning mantelzorg is gelijk aan een bewonersvergunning in dezelfde sector. Bekijk de kosten van dit product op de pagina Parkeertarieven.

Als u vragen heeft over deze vergunning neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld? Of wilt u iets melden? Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren leest u hoe u dat kunt doorgeven.

Voorschriften

Zwolle streeft naar een goede balans tussen de verschillende voorzieningen voor haar bewoners in de wijken. Onderdeel hiervan zijn parkeerfaciliteiten.

Om het parkeren te regelen zijn er voorschriften voor een parkeervergunning en parkeerabonnement. U kunt ze vinden op zwolle.nl/parkeervoorschrift.