Parkeervergunning voor mantelzorg

Krijgt u mantelzorg en woont u in een gebied waar betaald parkeren geldt? Dan kunt u voor uw mantelzorgers een parkeervergunning aanvragen. U betaalt voor de vergunning. Uw mantelzorger parkeert dan gratis in uw vergunninggebied.

Beschrijving

In de gebieden waar betaald parkeren geldt, kunnen bewoners een parkeervergunning aanvragen. Deze gebieden worden parkeersectoren genoemd. Een overzicht van de verschillende parkeersectoren staat op een interactieve kaartexterne-link-icoon (de kaart opent in een nieuw scherm). U kunt op de kaart zoeken op adres en zien onder welke sector uw straat valt.

Bewoners van deze gebieden kunnen een parkeervergunning aanvragen voor hun mantelzorgers en verzorgers. Dit kan ook als u zelf geen auto heeft.

De mantelzorgvergunning is alleen geldig in de sector die op de vergunning staat. 

Hoe werkt het?

Met de mantelzorgvergunning kunnen 2 mantelzorgers tegelijk hun auto of motor parkeren. Ze mogen zo lang parkeren als zij willen. Er is dus geen maximale parkeertijd.

Komen uw mantelzorgers bij u? Dan moet u uw mantelzorgers aanmelden, zodat bekend is dat zij parkeren met uw mantelzorgvergunning. U kunt het kenteken van uw mantelzorgers aan- en afmelden via www.zwolle.nl/bezoekersparkerenexterne-link-icoon. Nadat u de mantelzorgvergunning heeft aangevraagd, ontvangt u van ons inloggegevens voor deze website.

Lees meer over het aan- en afmelden van uw mantelzorgers.

Voorwaarden

  • U staat ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP) op een adres in een parkeersector.
  • Bent u net verhuisd? Dan kunt u de vergunning aanvragen zodra wij uw nieuwe adres in de BRP hebben verwerkt. U kunt dit controleren op Mijn loketexterne-link-icoon of op Mijnoverheidexterne-link-icoon.
  • U ontvangt een Wmo-vergoeding. Dit controleren wij. Of u kunt aantonen dat u mantelzorg ontvangt. Bijvoorbeeld met een doktersverklaring.

Aanvragen

U kunt de mantelzorgvergunning aanvragen via het digitale parkeerloketexterne-link-icoon. Daarvoor heeft u uw DigiD nodig. Heeft u nog geen DigiD? Dan kunt u dit aanvragen via DigiD.nlexterne-link-icoon.

Voordat u een mantelzorgvergunning kunt aanvragen, moet u uw e-mailadres opgeven en laten checken. Heeft u dit gedaan? Dan kunt u uw aanvraag starten.

Wanneer krijgt u uw mantelzorgvergunning?

Wij beoordelen uw aanvraag. Dit kan 1 tot 2 weken duren. U ontvangt daarna een e-mail.   

Kosten

De kosten van een mantelzorgvergunning vindt u op de pagina Parkeertarieven.

Betaling

U kunt uw mantelzorgvergunning betalen met iDEAL of een automatische incasso. Kiest u voor een automatische incasso? Dan gaat uw mantelzorgvergunning meteen in. Uw mantelzorgvergunning wordt elk jaar automatisch verlengd. Hiervoor hoeft u niets te doen. In november ontvangt u bericht over de verlenging en wanneer het bedrag wordt afgeschreven van uw rekening.

Kiest u voor een betaling met iDEAL? Dan gaat uw mantelzorgvergunning meteen in. Maar u moet zelf elk jaar uw vergunning verlengen. In november ontvangt u bericht over het zelf verlengen. 

Regels

Er zijn regels opgesteld over parkeren in Zwolle. Bijvoorbeeld regels over wie een parkeervergunning mag aanvragen en wat de voorwaarden zijn.

Wilt u weten wat u mag met uw mantelzorgvergunning en waar uw mantelzorgers mogen parkeren? U kunt deze regels vinden op de pagina Parkeervoorschriften.