Participatiefonds

Rondkomen is vaak moeilijk als u een laag inkomen heeft. Of als u lang ziek bent of een beperking heeft. U moet natuurlijk gewoon de huur, boodschappen, zorgkosten en andere vaste lasten betalen. Daarna is er meestal weinig geld over voor extra dingen. Bijvoorbeeld om naar het theater te gaan of te sporten.

Beschrijving

Het Participatiefonds is er om toch te kunnen meedoen als u een laag inkomen heeft. Het gaat om meedoen aan deze soorten activiteiten:

 • Lidmaatschap Stadkamer
 • Vervoer
 • Entree sportgelegenheid of lidmaatschap sportvereniging
 • Museumjaarkaart
 • Andere kosten van activiteiten buiten de deur

Bijdrage

Bijdrage voor twee soorten activiteiten

Een volwassene kan per jaar voor maximaal twee soorten activiteiten een bijdrage krijgen.

 • De bijdrage is per activiteit € 60.
 • Een alleenstaande of een alleenstaande ouder kan dus maximaal
  € 120 krijgen.
 • Heeft u een partner, dan kunt u samen maximaal € 240 krijgen.

Voorwaarden

U kunt een bijdrage krijgen als:

 • uw inkomen in de maand vóórdat u de aanvraag doet, lager is dan 110 % van de bijstandsnorm.
  Heeft u een chronische ziekte of beperking? Dan mag uw inkomen niet hoger zijn dan 130 % van de bijstandsnorm.
  Bent u zelfstandige? Kijk dan naar uw gemiddelde maandinkomen van één jaar terug.  
 • u deelneemt aan een schulddienstverleningstraject en daardoor niet kan sparen.
 • u 18 jaar of ouder bent
 • u nog niet de AOW-leeftijd heeft.
 • u niet te veel vermogen heeft.

Geen recht als...

U heeft geen recht op een bijdrage uit het Participatiefonds als:

 • u in een inrichting woont.
 • u studiefinanciering ontvangt of hier recht op heeft

In dit overzicht staan de meest voorkomende inkomensgrenzen. Afhankelijk van uw woonsituatie kan dit hoger of lager zijn. De bedragen zijn netto en zonder vakantiegeld. Toeslagen van de Belastingdienst tellen niet mee.

Inkomensgrenzen (21 tot AOW-leeftijd)
110% bijstandsnorm130% bijstandsnormMaximaal vermogen
Alleenstaand€ 1.367,33€ 1.615,94€   7.575
Alleenstaande ouder€ 1.367,33€ 1.615,94€ 15.150
Echtpaar of samenwonend€ 1.953,32€ 2.308,47€ 15.150

Inkomensgrenzen (aow leeftijd of ouder)
110% bijstandsnorm130% bijstandsnormMaximaal vermogen
Echtpaar of samenwonend,  waarvan 1 partner de AOW-leeftijd bereikt heeft€ 2.065,59€ 2.441,15€ 15.150

Aanvraag

U kunt hier uw aanvraag digitaal indienen. Daarvoor heeft u DigiD externe-link-icoonnodig. 

U kunt digitale bewijsstukken direct toevoegen. Het handigst is, als u deze stukken van tevoren vast opzoekt en digitaal klaarzet in een map op uw computer, telefoon of tablet. Heeft u papieren bewijsstukken? Dan kunt u daar een digitale foto van maken en die toevoegen. Zorgt u er voor dat de bewijsstukken duidelijk leesbaar zijn? U voegt de bewijsstukken bij wanneer daar om wordt gevraagd.

Heeft u geen bijstandsuitkering van de gemeente Zwolle? Dan hebben wij in ieder geval deze digitale bewijsstukken nodig:

 • Een bewijsstuk van het inkomen van de vorige maand van u en uw mogelijke partner
 • Een kopie van uw bankpas (als u geen uitkering van gemeente Zwolle heeft)

Aanvragen met DigiDexterne-link-icoon

Aanvragen met eHerkenningexterne-link-icoon

Hoe verder

Heeft u de aanvraag online gedaan? Dan krijgt u een e-mail van ons. Daarin staat dat wij uw aanvraag hebben ontvangen. In de e-mail staat ook het nummer van uw aanvraag. Dit nummer noemen wij het zaaknummer.

Heeft u uw aanvraag op papier gedaan? Dan krijgt u van ons een brief waarin staat dat wij uw aanvraag hebben ontvangen. Ook krijgt u daarna een brief met het besluit op uw aanvraag.

Meer informatie nodig

Naast de gegevens die u bij uw aanvraag verstrekt, gebruikt gemeente Zwolle ook:

 • gegevens die al bij gemeente Zwolle bekend zijn
 • gegevens uit (gemeentelijke) bestanden die gemeente Zwolle mag inzien

Soms hebben we nog extra informatie nodig. Dan krijgt u hierover een bericht in MijnLoketexterne-link-icoon.

Uw aanvraag volgen

Wij behandelen uw aanvraag zo snel mogelijk. Op MijnLoketexterne-link-icoon ziet u hoever wij zijn met de behandeling van uw aanvraag. Eventueel kunt u daar nog bewijsstukken toevoegen.

Niet digitaal?

Lukt het u niet om digitaal een aanvraag te doen? Neem dan contact met ons op. Wij bekijken dan hoe wij u het beste kunnen helpen.

Moeite met schrijven of invullen?

Vindt u het moeilijk om formulieren in te vullen? Op Orde Zwolleexterne-link-icoon helpt u hier graag bij. Bel dan naar (038) 456 97 50.

Contact

Als u vragen heeft over deze regeling, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld? Of wilt iets melden? Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren leest u hoe u dat kunt doorgeven.