Paspoortpiek

Van veel inwoners loopt binnenkort de geldigheid van hun reisdocument af. Hierdoor stijgt het aantal aanvragen voor nieuwe paspoorten of identiteitskaarten enorm. Dit zorgt voor een paspoortpiek. Verleng op tijd uw paspoort of identiteitskaart, zeker met een buitenlandse reis op komst. Daarmee voorkomt u de teleurstelling dat uw reis misschien niet door kan gaan.

Veelgestelde vragen paspoortpiek

Met paspoortpiek doelen we op de periode waarin het aantal aanvragen voor nieuwe paspoorten of identiteitskaarten stijgt.

Paspoorten en identiteitskaarten waren in 2014 voor het eerst 10 jaar geldig. Daarvoor was de geldigheidsduur van deze documenten 5 jaar. Tussen 2019 en 2024 waren er weinig aanvragen voor nieuwe documenten. Doordat de eerste paspoorten en identiteitskaarten met een nieuwe geldigheid verlopen in 2024, verwachten wij komend jaar een stijging van het aantal aanvragen.

Die start in 2024 en duurt naar verwachting 5 jaar, dus tot en met 2028.

Dat verschilt per gemeente. Los van de paspoortpiek is het in het voorjaar altijd druk met aanvragen. Die extra drukte verwachten we ook tijdens de paspoortpiek.

U kunt te maken krijgen met langere wachttijden bij het aanvragen van een nieuw reisdocument. Gemeenten bereiden zich voor op de grotere vraag om te voorkomen dat burgers hier last van ondervinden.

Nee. Inwoners van Nederland kunnen alleen bij de eigen gemeente een paspoort of identiteitskaart aanvragen. Voor Nederlanders die in het buitenland wonen gelden andere regels, die staan hier: Waar kan ik een paspoort of ID-kaart aanvragen als ik in het buitenland woon? (Rijksoverheid.nl)externe-link-icoon.

Hiervoor gelden de reguliere voorwaarden. Zie:

Lange wachttijden voor aanvraag zijn geen reden om een noodpaspoort aan te vragen. Voor het aanvragen van een noodpaspoort gelden de reguliere voorwaarden zoals staat op Noodpaspoort aanvragen (Rijksoverheid.nl)externe-link-icoon.

Nee, het is niet mogelijk om de geldigheid van een paspoort of identiteitskaart te verlengen. Je vraagt een nieuw document aan, al wordt dat vaak “verlengen” genoemd.