Plein

Pleinen kennen verschillende verschijningsvormen, maten en functies. Veel pleinen bestaan uit een combinatie van verblijfsfuncties en looproutes. De inrichting van pleinen is divers, variërend van vol met objecten, bijvoorbeeld terrassen, tot vrijwel leeg.

Een belangrijk aandachtspunt bij pleinen zijn de looproutes. In tegenstelling tot de situatie op trottoirs, waar de richting eenduidig is, kan over een plein in verschillende richtingen worden gelopen. Er is vaak geen eenduidige route weer te geven. Visuele aanknopingspunten zijn van belang voor het kiezen van een route. Bijvoorbeeld de ingang van een belangrijk gebouw of het begin van een straat. Looproutes kunnen worden aangegeven door een andere kleur en/of soort bestrating of een hoogteverschil. Maar ook een rij bomen of lantaarnpalen kan een route markeren. De hoofdroute(s) moet(en) ook voor blinden en slechtzienden herkenbaar zijn (zichtbaar en voelbaar).