Publicaties selectieprocedures en voorgenomen één-op-één uitgiftes

De Hoge Raad heeft op 26 november 2021 het Didam-arrest gewezen. Daarin is bepaald dat de gemeente bij de verkoop van onroerende zaken gelegenheid moet bieden aan (potentiële) gegadigden om mee te dingen naar deze onroerende zaak. Dit moet als er meerdere gegadigden zijn voor de aankoop van deze onroerende zaak. Of als redelijkerwijs te verwachten is dat er meerdere gegadigden zijn. De gemeente dient dan mededingingsruimte te bieden in de vorm van een selectieprocedure.

De gemeente hoeft deze mededingingsruimte niet te bieden als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop. In dat geval moet de gemeente vooraf aan de verkoop het voornemen daartoe gemotiveerd bekend maken. Dat moet op een manier waarop iedereen daarvan kennis kan nemen.

Het Didam-arrest heeft naast verkoop ook betrekking op alle andere vormen van uitgifte van onroerend goed, zoals verhuur, in gebruik geven, verpachten, ruilen of op het vestigen van een erfpachtrecht of recht van opstal.

Bekendmaking werkwijze

De gemeente Zwolle wenst door middel van het publiceren van de ‘Werkwijze Didam-arrest (uitgifte in mededinging), inzicht te geven in haar werkwijze bij de uitgifte van onroerend goed. Bekijk de werkwijze op Officielebekendmakingen.nlexterne-link-icoon.

Voornemens tot uitgifte

De gemeente Zwolle plaatst toekomstige voornemens tot uitgifte van onroerende zaken op deze webpagina en in het gemeenteblad (via Officielebekendmakingen.nlexterne-link-icoon). Het kan daarbij gaan om (de aankondiging van) een selectieprocedure, of om een publicatie van een voorgenomen één-op-één uitgifte. U vindt deze publicaties hieronder (mits deze er zijn).