park iconRecreatiegebied

Recreëren is een zeer ruim begrip. Het omvat onder meer wandelen, fietsen, zwemmen en het daarbij tussentijds pauzeren. Ook het bezoeken van een dierentuin of pretpark behoort tot recreëren. Parken, plantsoenen en natuurgebieden zijn recreatiegebieden die deel (kunnen) uitmaken van de openbare ruimte. Bij het ontwerp van stedelijk groen (parken en plantsoenen) is het over het algemeen geen probleem om (voor het grootste gedeelte) een goede toegankelijkheid voor iedereen te waarborgen als rekening wordt gehouden met richtlijnen voor een toegankelijke openbare ruimte. Voorzieningen in recreatiegebieden – zoals toiletten, picknickplaatsen, bezoekerscentra en restaurants – dienen bereikbaar te zijn via een toegankelijke route. De voorzieningen zelf dienen uiteraard ook te voldoen aan de toegankelijkheidseisen.

Parken en plantsoenen

Voetgangers, inclusief hulpmiddelen zoals rollator, wandelwagen en rolstoel moeten de aangewezen paden kunnen begaan, dat wil zeggen verharde paden in goede staat en schoon (vrij van hondenpoep), speciale aandacht voor typische parkvoorzieningen (bruggen, bankjes) en gebruik (geen loslopende honden).

Natuurgebieden

In natuurgebieden wordt ook gerecreëerd. Een beperkte toegankelijkheid is vaak inherent aan de aard van natuurgebieden. Een andere mate of kwaliteit van de toegankelijkheid behoort tot de eigenschap van het gebied. Er zijn dan ook andere waarden acceptabel. Veel paadjes zijn smal, onregelmatig, zanderig, steil of anderszins moeilijk toegankelijk. Om een natuurgebied (gedeeltelijk) toegankelijk te maken, dient onderscheid gemaakt te worden tussen hoofdroutes en overige routes. Mensen in een rolstoel stellen andere eisen aan paden en infrastructuur van gebieden dan wandelaars. Ze hebben meer ruimte nodig en stappen niet zo snel over een flinke boomwortel heen. Door ten minste één rondgaand pad te realiseren dat goed toegankelijk is, kan toch iedere bezoeker het natuurgebied bezoeken. Dit pad moet bereikbaar zijn vanaf de openbare weg en de lengte van het pad dient bij de ingang te worden aangegeven.

Op deze wijze kan een grote groep mensen  genieten van een natuurgebied.  

Speelplaatsen

Een speelplaats of speeltuin is een specifieke vorm van recreatie. In een speeltuin zijn toestellen aanwezig waarop kinderen kunnen spelen.

Afspraak maken

In het Stadskantoor kunt u alleen op afspraak terecht.

Maak een afspraak

Stadskantoor, Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle
Stadhuis, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle

Neem contact met ons op

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle

Stuur een bericht

Telefoon: 14 038 (5 cijfers,
tussen 08.30 en 17.00 uur)
Vanuit het buitenland: +31 38 498 31 38

Whatsapp: 06 83 29 66 88
(bellen naar dit nummer is niet mogelijk)

BTW/KvK-nummer

BTW: NL001900249B01
KvK: 08218173

Blijf op de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Zwolle