Registratie niet-ingezetenen (RNI)

Komt u naar Nederland om korter dan vier maanden te werken of studeren? Dan kunt u zich inschrijven als niet-ingezetene in de Basisregistratie personen. We noemen dit Registratie niet-ingezetenen (RNI).

Waarom inschrijven als niet-ingezetene?

Verblijft u in Nederland, dan heeft u voor veel zaken een burgerservicenummer (BSN) nodig. Een burgerservicenummer is een eigen persoonsnummer. Dit gebruikt u voor contacten met de Nederlandse overheid. Bijvoorbeeld voor een arbeidscontract, zorg of belastingen. Om dit burgerservicenummer te krijgen moet u zich inschrijven als niet-ingezetene in de Basisregistratie personen.