Kantoren maken mogelijk plaats voor woningen aan de Schuttevaerkade

Artist's impression van de nieuwbouw aan de Schuttevaerkade, met diverse woonblokken met verschillende hoogtes.

Er liggen plannen om het kantoorgebouw aan de Schuttervaerkade in Zwolle te vervangen voor nieuwe woningen. Om dit mogelijk te maken, heeft vastgoedontwikkelaar Slokker in overleg met de gemeente een stedenbouwkundig ontwikkelplan opgesteld. Het is nog niet bekend wanneer het college dit aan de raad voor gaat leggen. De gemeenteraad neemt uiteindelijk een besluit over het voorgestelde plan.

Om woningbouw mogelijk te maken is herziening van het bestemmingsplan nodig. Het plan is om circa 100 woningen te bouwen op deze plek, verspreid over zes gebouwen, met veel groen ertussen.

Meer woningen

De vraag naar woningen in Zwolle is hoog. Lege kantoorruimte vervangen voor woningen vermindert de druk op de woningmarkt. Het kantoorgebouw aan de Schuttevaerkade 80-88 ligt aan de stadsgracht en heeft uitzicht op de middeleeuwse binnenstad en stamt uit 1976. Het is hiermee voor veel mensen een mooie locatie om te wonen.

Nieuwbouw passend in de omgeving en meer groen

Bij het ontwerp van de nieuwe woningen is gekeken naar de samenhang met de bebouwing in de omgeving, zoals de studentenappartementen aan het Talentenplein en de gebouwen aan de overzijde van het water in het Kraanbolwerk.

Ook is gekeken naar hoe dit gebied aan de Schuttevaerkade aantrekkelijker en groener kan worden en wat dat betekent voor parkeren. Het idee is dat het openbaar groen strks een een plek is waar de bewoners elkaar kunnen ontmoeten.

Omwonenden betrokken

Eind 2019 is voor omwonenden een informatieavond georganiseerd. Daarna zijn omwonenden, i.v.m. Corona, het afgelopen jaar via nieuwsbrieven op de hoogte gehouden. De ontwikkelaar en de gemeente zullen het verdere verloop van het project omwonenden blijvend informeren en betrekken.

Planning

De volgende stap is het, door de raad van de gemeente, vastleggen van het Stedenbouwkundig Ontwikkelplan. Zoals het nu lijkt is dit in het voorjaar van 2021. Als dat is gebeurd wordt het zogenaamde ‘Ontwerp Bestemmingplan’, in het tweede kwartaal openbaar gemaakt. Dat betekent dat een ieder het plan in kan zien en er formeel op kan reageren.
Vervolgens zou de start van de verkoop in het najaar van 2021 kunnen zijn. En zou de sloop van het huidige gebouw en de bouw van het nieuwe plan kunnen starten in 2022. Deze planning kan wijzigen.

Zie voor meer informatie en impressies: www.schuttevaerkade.nl