Schuttevaerkade

Er liggen plannen om het kantoorgebouw aan de Schuttervaerkade in Zwolle te vervangen voor nieuwe woningen. Om dit mogelijk te maken, heeft vastgoedontwikkelaar Slokker in overleg met de gemeente een stedenbouwkundig ontwikkelplan opgesteld. Het is nog niet bekend wanneer het college dit aan de raad voor gaat leggen. De gemeenteraad neemt uiteindelijk een besluit over het voorgestelde plan. Om woningbouw mogelijk te maken is herziening van het bestemmingsplan nodig. Het plan is om circa 100 woningen te bouwen op deze plek, verspreid over zes gebouwen, met veel groen ertussen.

Meer woningen

De vraag naar woningen in Zwolle is hoog. Lege kantoorruimte vervangen voor woningen vermindert de druk op de woningmarkt. Het kantoorgebouw aan de Schuttevaerkade 80-88 ligt aan de stadsgracht en heeft uitzicht op de middeleeuwse binnenstad en stamt uit 1976. Het is hiermee voor veel mensen een mooie locatie om te wonen.

Nieuwbouw passend in de omgeving en meer groen

Bij het ontwerp van de nieuwe woningen is gekeken naar de samenhang met de bebouwing in de omgeving, zoals de studentenappartementen aan het Talentenplein en de gebouwen aan de overzijde van het water in het Kraanbolwerk.

Ook is gekeken naar hoe dit gebied aan de Schuttevaerkade aantrekkelijker en groener kan worden en wat dat betekent voor parkeren. Het idee is dat het openbaar groen strks een een plek is waar de bewoners elkaar kunnen ontmoeten.

Omwonenden betrokken

De ontwikkelaar en de gemeente blijven tijdens het verloop van het project omwonenden informeren en betrekken.

Planning

Het ontwerp bestemmingsplan en de aanvraag omgevingsvergunning zijn ingediend bij de gemeente Zwolle. Deze stukken worden nu beoordeeld op compleetheid en juistheid.

Zodra alle stukken akkoord zijn bevonden, zal het college van B&W de ontwerpbesluiten goedkeuren. Deze besluiten bestaan in ieder geval uit het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning (bouw- en kapvergunning). De goedkeuring van het college van B&W wordt in het voorjaar van 2022 verwacht.

Daarna worden de stukken voorgelegd aan de gemeenteraad. Wanneer de gemeenteraad de stukken heeft goedgekeurd en vastgesteld, worden de stukken ‘ter inzage’ gelegd en kunnen belanghebbenden een zogenaamde ‘zienswijze’ indienen. De ontwikkelaar organiseert op dat moment een informatieavond.

Nadat de periode van ‘ter inzage’ gelegd voorbij is worden de eventuele zienswijzen beoordeeld en beantwoord. Dit hele pakket van bestemmingsplan, vergunningen, besluiten, zienswijzen en beantwoording van de zienswijzen wordt aangeboden aan de gemeenteraad. Wanneer de gemeenteraad de stukken heeft goedgekeurd en vastgesteld, volgt de beroepstermijn. Dit zal naar verwachting in het najaar van 2022 zijn.

In die periode kunnen belanghebbenden tegen het besluit van de gemeenteraad in beroep gaan bij de Raad van State.

Zie voor meer informatie en impressies:  www.schuttevaerkade.nlexterne-link-icoon.