Snoeien

De gemeente Zwolle heeft ruim 66.000 bomen in beheer. De bomen worden goed onderhouden en regelmatig gesnoeid. Deze kaart laat zien op welke manier de bomen in Zwolle gesnoeid worden. De snoeivorm staat per boom aangegeven.

Dubbelklik op de kaart om in te zoomen. Voor de zoekfunctie is het belangrijk dat u "de straatnaam, zwolle" intypt.

Grote kaart openenexterne-link-icoon

Toelichting snoeivormen

Het snoeien van bomen gaat volgens drie fasen: jong, halfwas en volwas. Voor het snoeien betekent dit

  • respectievelijk;
  • begeleidingssnoei,
  • verzorgingssnoei en
  • veiligheidssnoei.

Begeleidingssnoei, 0 - 20 jaar

Nadat de boom geplant is, begint de begeleidingssnoei. Deze snoei is gericht op het bereiken van de juiste takvrije hoogte en voor een goede ontwikkeling van de kroon. De begeleidingssnoei is klaar als de boom hoog genoeg is opgekroond. Deze kroonhoogte verschilt per aanbevolen vrije doorgang van de type weg waar de bomen aan staan:

  • 4.6 meter voor hoofdwegen;
  • 4.2 meter voor wegen;
  • 2.5 meter voor voet- en fietspaden.

Ook zit er verschil in de opkroonhoogte per boomsoort. Eens in de 3 jaar worden jonge bomen gesnoeid. Uiteindelijk worden alle taken verwijderd die in de gewenste takvrije zone zitten.

Iedere snoeironde wordt niet meer dan 20% van de totale kroonomvang gesnoeid zodat:

  • de boom voldoende bladmassa overhoudt de boom gezond te houden;
  • de verhouding tussen kroonvolume en wortelgestel in balans blijf;
  • de verhouding stam / kroon in de veilige (stambreukgevoeligheid bij harde wind) verhouding 1/3 tot 2/3 blijft.

Na aanplant wordt een boom circa 6 keer gesnoeid volgens de begeleidingssnoei. Meestal gaan de eerste 4 snoeirondes met de stokzaag. De laatste rondes worden met de hoogwerker uitgevoerd.

Verzorgingssnoei, 20 - 50 jaar

Zodra een boom voldoende hoog is opgekroond, volgt de verzorgingssnoei. De boom is halfwas. Dat wil zeggen dat de boom vitaal is en gezond verder kan groeien zonder dat deze nodige verzorging vereist. Slechts bij incidenten of bijzonderheden wordt de boom gesnoeid zodat de bomen er goed verzorgd en veilig bijstaan.

Gemiddeld zit een boom ongeveer 30 jaar in de fase van verzorgingssnoei. Dit is afhankelijk van standplaats en boomsoort.

Veiligheidssnoei, > 50 jaar

Na de periode van 50 jaar is een boom volwassen. Afhankelijk van standplaats en boomsoort kan dit ook eerder zijn. Het belangrijkste kenmerk van deze bomen is dat deze niet zomaar meer gezond blijven. Deze bomen hebben extra aandacht nodig. Dit krijgen de bomen doordat ze om het jaar en soms zelfs jaarlijks worden gekeurd.

Het keuren gebeurt middels de Visual Tree Assessment (VTA). Dit kan vergeleken worden met de APK keuring voor auto’s. Tijdens deze keur wordt er beoordeeld of de bomen veilig en vitaal zijn. Maatregelen voortkomend uit deze keuring zijn er op gericht dat de boom duurzaam behouden blijft maar vooral ook gegarandeerd veilig is. Als er takken zijn die volgens de keuring gesnoeid moeten worden, gebeurt dit volgens de veiligheidssnoei.

Knotbomen en vormbomen

Als uitzondering op bovenstaande snoeiwijze, staan er in Zwolle ook knot- en leibomen. Knotbomen, zoals wilgen, bolesdoorns of bolacacia’s worden eens in de 4 a 5 jaar geknot. Alle takken worden min of meer tot aan de stam (de knot) verwijderd. Vormbomen, zoals lei-linden worden jaarlijks gesnoeid.

Meer informatie?

Heeft u een vraag over het snoeien van bomen, kunt u telefonisch contact opnemen via 14038.