Specifieke locaties Algemeen

Eenvoud

  • Combineer oplossingen zoveel mogelijk
  • Zorg voor rustige plekken naast drukke

De openbare ruimte kent veel verschillende aspecten. Maak geen aparte oplossing voor ieder probleem en iedere wens. Combineer dingen zoveel mogelijk, zoals bij natuurlijke gidslijnen of voor verschillende mensen te gebruiken zitplekken.

Herkenbare kleur en materiaal

  • Beperk de hoeveelheid verschillende materialen
  • Gebruik duidelijke maar rustige kleuren

Het aanduiden van verschillende functies met verschillende materialen moet niet verworden tot een druk geheel. De openbare ruimte kent vele vormen van gebruik. Een rustige, overzichtelijk plein of park is in ieders belang. Beperk daarom de hoeveelheid materialen en kleuren zoveel mogelijk. Gebruik rustige kleuren.

Herkenbare vormgeving

  • Gebruik zoveel mogelijk standaard elementen
  • Markeer veranderingen

Standaard straatmeubilair, bebording, materiaalgebruik geeft rust en zekerheid. Het maakt het ook mogelijk om beheer en vervanging zo snel mogelijk uit te voeren. Gebruik deze zoveel mogelijk.

Mensen met een verstandelijke beperking raken sneller in de war van veranderingen. Markeer een wijziging of nieuwe inrichting. 

Informatievoorziening

Basis niveau

  • Duidelijke letters of symbolen gebruiken, op contrastrijke ondergrond

Hoog niveau

  • Bij bijzondere punten markeringen, braille of reliëf  gebruiken

Informatie op borden moet voldoende contrast hebben, voldoende grote (schreefloze) letters en in het licht staan.

Bij een gebied van hoog niveau kan informatie ook in braille of borden met reliëf gegeven worden.