Specifieke locaties Pleinen

Routegeleiding

 • Looproute markeren met natuurlijke gidslijnen.
 • Zie voor meer informatie de richtlijn voor Routegeleiding.

Rustpunten

Basis niveau

 • Zitgelegenheid is aanwezig

Hoog niveau

 • Verharde opstelplaats naast bank voor rolstoelen, rollators, scootmobielen
 • Banken met leuningen

Het gebruik van parken en ook wel pleinen bestaat vaak uit het lopen van een rondje en het zitten en rondkijken naar de omgeving en andere mensen. Voor pleinen is het daarom van belang dat er minimaal één zitgelegenheid is. Deze kan voldoen aan meerdere eisen. Mensen met een beperking kunnen vaak minder ver lopen en hebben behoefte aan meer rustpunten.

Tekens en bewegwijzering

 • Beperk de hoeveelheid wegwijzers
 • Gebruik zoveel mogelijk standaarden
 • Parken en pleinen kennen meerdere routes en bestemmingen, voor verschillende gebruikers.
 • Te veel informatie maakt de informatie niet duidelijker.
 • Geef alleen hoofdbestemmingen aan en bewegwijzer dan consequent en tot aan het doel.
 • Gebruik zoveel mogelijk dezelfde wegwijzers.