Subsidieregeling Human Capital Agenda Ontwikkelfonds Regio Zwolle

Upgrade Jezelf is een intiatief van de Regio Zwolle vanuit de Human Capital Agenda. Dit programma richt zich op het investeren in mensen. Het roept in eerste instantie werkgevers op om met werknemers te werken aan herscholing, bijscholing of omscholing. Upgrade Jezelf helpt hierbij, onder meer met een financieel steuntje in de rug.

Upgrade Jezelf

Meer informatie over Upgrade Jezelf en deze subsidieregeling vindt u op www.upgradejezelfregiozwolle.nlexterne-link-icoon.

Vaststelling subsidie

Een subsidieverlening in het kader van de subsidieregeling Human Capital Agende Ontwikkelfonds Regio Zwolle moet in een aantal gevallen ook worden vastgesteld.

Voor het indienen van uw aanvraag tot subsidievaststelling kunt u het onderstaande vaststellingsformulier gebruiken.