't Kleine Veer

De kortste weg van Hattem naar Zwolle is dwars over de IJssel. Daarom verbindt al sinds de Middeleeuwen ’t Kleine Veer deze twee Hanzesteden. U kunt als wandelaar of fietser gebruikmaken van deze unieke, historische overtocht. Uniek vanwege het prachtige uitzicht over de IJssel en de uiterwaarden, uniek vanwege de rijkdom aan weidevogels die u hier kunt zien en uniek door de boottocht zelf.

Vaarseizoen en tarieven

Vanaf zaterdag 20 april 2024 tot en met zondag 27 oktober 2024 vaart 't Kleine Veer weer dagelijks van 10.00 tot 18.00 uur op de IJssel.

De overtocht met het pontje kost € 1,25 voor volwassenen en € 0,75 voor kinderen tot en met 12 jaar. Een fiets meenemen kost € 0,50. U kunt alleen met de pin betalen.

Hoog water

Bij een hoogwaterstand van 1,20 + NAP of de kans op hoog water wordt het ’t Kleine Veer uit de vaart genomen. Dit wordt via bebording aangegeven.

Bereikbaarheid

  • Vanaf de Zwolse kant: Aan het eind van de Oosterlaan, die in de buurt van het station ligt, komt u via de fietstunnels onder het spoor en de ringweg op de Schellerweg. Vervolgens gaat u de Schellerallee op. De route naar ’t Kleine Veer wordt vanaf hier met borden aangegeven. Ook vanaf park ’Het Engelse Werk’ is ’t Kleine Veer door middel van borden aangegeven.
  • Vanaf de Hattemse kant: Waar de Geldersedijk overgaat in de Apeldoornseweg ziet u aan de kant van de IJssel een ophaalbrug bij de Hoenwaardseweg. U steekt de brug over en volgt daarna de borden naar ’t Kleine Veer.

Toegankelijkheid

Vanaf de Zwolse en Hattem kant kunt u via een loopbrug aan boord van het Kleine Veer komen, de loopbrug en de opening in het gangboord heeft een breedte van 120 cm.

Beheer

In 2006 werd de gemeente Zwolle verantwoordelijk voor de exploitatie, met financiële bijdragen van de gemeente Hattem en de provincies Overijssel en Gelderland. Dankzij deze samenwerking kunt u nog steeds dezelfde overtocht maken die boeren, handelaars en edellieden eeuwen geleden al maakten.

Zwollenaar Hans Smit maakte een mooi historisch overzichtexterne-link-icoon van het Kleine Veer.