Tekens en bewegwijzering voetpaden en trottoirs

Bewegwijzering

Hoog niveau

 • Op locaties waar veel voetgangers lopen die onbekend zijn in het gebied dient bewegwijzering worden aangebracht.
 • De bewegwijzering wijst naar één of meer objecten of bestemmingen die relatief veel mensen trekken.
 • Bestemming bevindt zich op loopafstand (max. 1500 m.) van een punt waar mensen hun vervoermiddel verlaten (parkeerlocatie, station of openbaarvervoerhalte).

Voetgangersbewegwijzering is bedoeld om voetgangers in een bepaald gebied via de kortste of meest geëigende route naar hun doel te leiden. Vooral voor mensen met een cognitieve beperking kan voetgangersbewegwijzering een belangrijk hulpmiddel zijn. Omdat veel mensen met een cognitieve beperking niet kunnen lezen, zijn eenvoudige pictogrammen gewenst.

Bij voetgangersbewegwijzering is het van belang dat ter plaatse onbekenden de bewegwijzering gemakkelijk herkennen en begrijpen. De herkenbaarheid kan worden verhoogd door binnen een bewegwijzerd gebied één systeem te gebruiken. Voor een goede herkenbaarheid verdient het aanbeveling om voetgangersbewegwijzering gescheiden te houden van bijvoorbeeld fietsbewegwijzering.

Continuïteit

Hoog niveau

 • De wijze waarop informatie wordt gegeven dient consequent en continu te zijn.

Dit betekent dat als een (deel)bestemming eenmaal op de borden wordt vermeld, deze elke keer dient te worden herhaald totdat het genoemde doel is bereikt.

Informatievoorziening

Hoog niveau

 • Goede, eenvoudige informatievoorziening, eenvoudig taalgebruik op het niveau van groep 6 van de basisschool, ondersteund met beelden of pictogrammen is van belang.
 • Korte samenvattingen van lange teksten (groot lettertype), liefst ondersteund met een gesproken vorm.

Keuze route

Hoog niveau

 • Voor voetgangers de kortste route bewegwijzeren.
 • De route moet logisch, overzichtelijk en sociaal veilig zijn.
 • Geschikt voor mensen met een beperking.

Te bewegwijzeren routes moeten aan een aantal eisen voldoen. In principe dient voor voetgangers de kortste route te worden bewegwijzerd. Maar deze route moet wel logisch, overzichtelijk en sociaal veilig zijn. En geschikt voor mensen met een beperking. Daarom dient een route niet te veel afslaande bewegingen te bevatten. Zo mogelijk dienen routes ook enige beschutting tegen wind en regen te bieden.

Waar een voetgangersroute een drukke weg kruist, zijn oversteekvoorzieningen van goede kwaliteit vereist. Routes dienen verder zo veel mogelijk rechts van de rijbaan te liggen, of aan de kant met de (meeste) etalages (sociale veiligheid), of aan de kant waar de meeste mensen zijn, of aan de kant waar de zon op staat. Op plaatsen waar uit diverse richtingen kan worden gekozen, is een teken dat men zich op de juiste weg bevindt noodzakelijk.

Kleur

Hoog niveau

 • Een lichte kleur voor de opschriften en een donkere kleur voor de ondergrond heeft de voorkeur.

Er dient te worden gekozen voor een goed contrasterende kleurencombinatie waarbij rekening wordt gehouden met de kleuren die al voor andere doeleinden in de bewegwijzering worden gebruikt en kleuren die wettelijk zijn vastgelegd. 

Selectie van doelen

Hoog niveau

 • Het vermelden van alle mogelijk relevante doelen op de borden kan leiden tot teveel informatie en overprikkeling. Daarom dient een selectie van doelen te worden gemaakt.

Het is van groot belang een selectie van doelen te maken. Vermeden moet worden dat alle mogelijk relevante doelen op de borden worden vermeld. In veel gevallen zal ook na selectie het aantal doelen nog te groot zijn. Een oplossing kan dan zijn een aantal doelen bijeen te brengen in een verzamelnaam (bijvoorbeeld ‘centrum’). Vanaf het punt waar de routes naar de verschillende doelen zich splitsen, worden de afzonderlijke doelen weer vermeld. Nadeel van een verzamelnaam is uiteraard dat de afzonderlijke doelen niet meer herkenbaar zijn. De reiziger moet een vertaalslag maken en met name mensen met een cognitieve functiebeperking hebben hier vaak problemen mee.

Tekens

Hoog niveau

 • Wegwijzers naar en van openbare gebouwen, centrale zones, scholen, station, bushaltes, parken enz. moeten worden voorzien van pictogrammen of kleur codes ten behoeve van mensen met een cognitieve beperking en/of mensen die niet kunnen lezen.

Uitvoering

Hoog niveau

 • Bewegwijzering voor voetgangers kan worden uitgevoerd als niet-retroreflecterende handwegwijzer.

De armen zijn geschikt voor maximaal drie tekstregels. Desgewenst kunnen achter de opschriften symbolen worden toegevoegd.