poster Burgerberaad

Terugblik Burgerberaad Zwolle dag 1

De deelnemers zijn voor het eerst samen gekomen. Deze groep Zwollenaren heeft kennisgemaakt met elkaar en met het onderwerp klimaat. Onder begeleiding van een onafhankelijk bureau werkt de groep het komende half jaar aan een advies voor het op eerlijke manier klimaatneutraal worden van onze stad.

Eind november 2023 was de eerste bijeenkomst van het Zwolse Burgerberaad. Deze dag stonden kennismaken met elkaar en het onderwerp klimaat centraal. Deelnemers kregen te horen waarom Zwolle dit burgerberaad organiseert, hoe het proces eruitziet en met elkaar stelde de groep belangrijke onderlinge afspraken op.

Kennismaken

In de ochtend maakten de deelnemers kennis met elkaar en met de organisatie. Dagvoorzitter Robin Koster (Moventem) opende de dag. Daarna kwam wethouder Arjan Spaans langs om deelnemers persoonlijk welkom te heten en te bedanken voor hun wil om Zwolle te helpen aan een advies voor het klimaatneutraal worden van de stad. In kleinere groepen leerden deelnemers elkaar beter kennen en bespraken zij welke vragen en zorgen zij hebben. Maar vooral ook wat de hoop, wensen en verwachtingen zijn van het burgerberaad.

Kennismaken met het onderwerp

In de middag was er alle ruimte om kennis te maken met het onderwerp klimaat. Medewerkers van de gemeente Zwolle vertelden over de klimaatopgave in de stad. Goda Perlaviciute, professor en universitair hoofddocent Publieke acceptatie van duurzame transities, gaf de groep inzicht in hoe gedrag en acceptatie de klimaatopgave kunnen beïnvloeden.

Daarna was het tijd voor deelnemers om te stemmen op de voor hen belangrijkste klimaatthema’s. Verspreid over de ruimte stonden 16 borden met elk een eigen thema. Deelnemers gaven de meeste prioriteit aan de thema’s ‘betrekken van de samenleving’, ‘biodiversiteit, bodem en natuur’ en ‘verduurzamen woningen’. Ook de thema’s ‘duurzame mobiliteit’, ‘elektriciteitsnetwerk’ en ‘circulaire economie’ scoorden hoog.

Tijdens de volgende bijeenkomst gaat het burgerberaad dieper in op de gekozen thema’s. Ook bespreekt het burgerberaad wat het verstaat onder 'op een eerlijke manier' klimaatneutraal worden.