logo burgerberaad

default iconBurgerberaad

Burgerberaad 

In Zwolle organiseren we voor het eerst een burgerberaad. Op deze pagina vind je hierover meer informatie.  

Heb jij een persoonlijke uitnodigingsbrief ontvangen?

In de eerste week van oktober ontvangt een deel van de Zwollenaren een persoonlijke uitnodigingsbrief in de bus voor het Burgerberaad. Heb jij een persoonlijke uitnodigingsbrief ontvangen en wil je meedoen? Meld je dan aan met je persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord.* Deze staan in de uitnodigingsbrief. 

*Door op de link te klikken, kom je op een internetpagina van Enalyzer. Dit programma wordt door gemeente Zwolle gebruikt voor online onderzoek.

Heb je geen uitnodiging ontvangen en wil je graag meedoen?

Ook als je geen uitnodiging hebt gekregen, maak je kans op deelname. Om kans te maken, kun je je aanmelden via de open inschrijving.*

*Door op de link te klikken, kom je op een internetpagina van Enalyzer. Dit programma wordt door gemeente Zwolle gebruikt voor online onderzoek.

Wat is een burgerberaad?

Een burgerberaad is een groep gelote inwoners van Zwolle die samen advies geeft aan de gemeenteraad. In vijf bijeenkomsten werken deze geselecteerde inwoners samen om de gemeente te helpen bij het nemen van beslissingen over ingewikkelde onderwerpen.  Ze baseren hun advies op informatie en discussies met elkaar. De uitkomst van het Zwolse burgerberaad is een gezamenlijk voorstel of een aantal adviezen die door de gemeenteraad wordt gebruikt om besluiten te nemen. De gemeenteraad heeft aangegeven dat ze de adviezen heel serieus gaan nemen. De gemeenteraad heeft het voornemen uitgesproken om de meest kansrijke adviezen uit te voeren of over te nemen in beleid.

Waarom een burgerberaad?

Wij vinden het als gemeente belangrijk dat we de stem en de belangen van Zwollenaren laten terugkomen in beleid. Met beleid bedoelen we de plannen die we maken. Het gaat om nieuw beleid maken of het aanpassen van bestaand beleid. Bijvoorbeeld over een onderwerp als klimaat, waarbij het soms lastig is om een gezamenlijke richting te bepalen. En dat terwijl we de oplossingen hard nodig hebben. Daarom doen we een beroep op de kennis en de ervaringen van alle inwoners van Zwolle.

Waarover praat het burgerberaad mee? 

Het burgerberaad in Zwolle gaat aan het werk met als startvraag: 

  • Hoe wordt Zwolle op een eerlijke manier klimaatneutraal voor 2040? 

120 Zwollenaren in het burgerberaad 

We willen 120 Zwollenaren samenbrengen via loting. We hebben een mix van mensen geloot van alle leeftijden, uit alle stadsdelen. Deze Zwollenaren ontvangen in de eerste week van oktober een persoonlijke uitnodigingsbrief in de bus. Als bijvoorbeeld veel mensen uit hetzelfde stadsdeel zich aanmelden, kunnen ze niet allemaal meedoen. We nodigen dan extra mensen uit andere stadsdelen uit. Zo houden we de mix eerlijk.  

Planning 

Het burgerberaad vindt plaats van november 2023 tot juni 2024. In deze periode houden we 5 bijeenkomsten, op:

zaterdag 25 november   
zaterdag 20 januari          
zaterdag 2 maart               
zaterdag 13 april               
zaterdag 25 mei      

Alle bijeenkomsten zijn van 09.30-16.00 uur. Voor elke bijeenkomst krijg je als deelnemer een vergoeding van 50 euro.

Contact 

Heb je een vraag en staat jouw vraag niet tussen de veelgestelde vragen hieronder? Mail ons op burgerberaad@zwolle.nl, bel naar 038 498 2319 of WhatsApp naar 06 257 782 31 (bellen met dit nummer is niet mogelijk). 

 

Veelgestelde vragen

Een burgerberaad is een groep gelote inwoners van Zwolle die samen advies geeft aan de gemeenteraad. In vijf bijeenkomsten werken deze geselecteerde inwoners samen om de gemeente te helpen bij het nemen van beslissingen over ingewikkelde onderwerpen.  Ze baseren hun advies op informatie en discussies met elkaar. De uitkomst van het Zwolse burgerberaad is een gezamenlijk voorstel of een aantal adviezen die door de gemeenteraad wordt gebruikt om besluiten te nemen. De gemeenteraad heeft aangegeven dat ze de adviezen heel serieus gaan nemen. De gemeenteraad heeft het voornemen uitgesproken om de meest kansrijke adviezen uit te voeren of over te nemen in beleid.

De gemeente heeft Zwollenaren willekeurig uitgenodigd. Zo bereiken we Zwollenaren van verschillende leeftijden en uit verschillende stadsdelen. Van de Zwollenaren die ingaan op deze uitnodiging worden 120 deelnemers geloot om deel te nemen aan het burgerberaad. De loting wordt onafhankelijk uitgevoerd, waarbij we een mix willen van mensen van alle leeftijden en achtergronden. Als je één van de 120 deelnemers bent, word je per brief uitgenodigd en krijg je alle praktische informatie bij bevestiging van deelname. 

Als je geen uitnodiging hebt ontvangen, kun je je alleen aanmelden via een open inschrijving. We nodigen een mix van mensen van alle leeftijd en uit alle stadsdelen uit. Een loting bepaalt uiteindelijk wie in het burgerberaad komt.  

Nee. Dit is een persoonlijke uitnodiging. Het is niet de bedoeling dat je deze aan iemand anders geeft.  

Bel met de gemeente op 038 498 2319 of WhatsApp ons op 06 257 782 31 (bellen met dit nummer is niet mogelijk). We helpen je graag verder en zorgen ervoor dat je je kan aanmelden.

Het liefst wel.  Een burgerberaad levert de beste resultaten op als steeds dezelfde deelnemers samenkomen. Het kost tijd om het onderwerp te begrijpen, elkaar te leren kennen, en samen voorstellen te maken. Bij onvoorziene omstandigheden is het mogelijk om 1 van de 5 bijeenkomsten te missen.

In de periode november 2023 tot juni 2024 organiseren we vijf bijeenkomsten op een bereikbare locatie in Zwolle. De bijeenkomsten vinden plaats op zaterdagen tussen 10.00 (inloop vanaf 9.30) en 16.00 uur.

Ja, zeker weten! Je hoeft niets te weten over het onderwerp om mee te doen aan het burgerberaad. We zijn namelijk op zoek naar jouw ervaringen en mening als inwoner van Zwolle. Ook gaan we in de eerste 2 bijeenkomsten met elkaar leren over het onderwerp. Je krijgt informatie van de gemeente, van onafhankelijke experts, en je zoekt samen met andere deelnemers naar kennis en informatie die jij nodig hebt voor dit onderwerp.  
Bovendien ben je al expert, namelijk over hoe het is om in Zwolle te wonen. Over wat jij prettig en nuttig zou vinden, waar je mee geholpen bent en waarmee niet. Je hebt dus geen technische kennis nodig en we zorgen ervoor dat iedereen mee kan praten.

Elke deelnemers krijgt een vergoeding van 50 euro per bijeenkomst. Daarnaast kan je reiskosten declareren, evenals kosten voor kinderopvang.

Deelname aan het Burgerberaad geeft geen problemen voor je uitkering.

Ja. Je mag iemand meenemen voor ondersteuning. Bijvoorbeeld iemand die je helpt met lopen of een taalmaatje. Degene die je meeneemt mag alleen niet meedoen met de gesprekken. Die persoon is alleen aanwezig voor de ondersteuning die jij nodig hebt.

De uitkomst van het Zwolse burgerberaad is een gezamenlijk voorstel of een aantal adviezen die door de gemeenteraad wordt gebruikt om besluiten te nemen. De gemeenteraad heeft aangegeven dat ze de adviezen heel serieus gaan nemen. De gemeenteraad heeft het voornemen uitgesproken om de meest kansrijke adviezen uit te voeren of over te nemen in beleid.

Je kan een e-mail sturen naar burgerberaad@zwolle.nl, bellen naar 038 498 2319 of WhatAppen naar 06 257 782 31 (bellen met dit nummer is niet mogelijk). We helpen je graag verder. 

Privacyverklaring Burgerberaad Zwolle

Doel van het gebruik van persoonsgegevens

  • De gemeente gebruikt jouw gegevens om je een uitnodiging te kunnen sturen voor het burgerberaad.
  • Als je je aanmeldt worden jouw gegevens gebruikt voor een tweede loting. Deze loting is bedoeld om te komen tot een burgerberaad dat een goede afspiegeling is van de Zwolse samenleving.
  • Als je deelneemt aan het burgerberaad worden jouw persoonsgegevens uitsluitend gebruikt voor communicatiedoeleinden.

Grondslag van het gebruik van persoonsgegevens
De gemeenteraad is de volksvertegenwoordiging van de inwoners van Zwolle. Om deze taak nog beter in te kunnen vullen heeft de gemeenteraad besloten om een burgerberaad in te stellen en een uitnodiging voor deelname te versturen. Als je niet aangeeft dat je wilt deelnemen aan het burgerberaad worden jouw gegevens niet verder gebruikt.

Gebruikte persoonsgegevens
Voor het versturen van de uitnodiging gebruiken wij je naam en adres. Als je je aanmeldt vragen wij je om de volgende gegevens aan te vullen: geboortejaar, geslacht, hoogst genoten opleiding, de vier cijfers van je postcode en of je in een koop- op huurhuis woont. Deze gegevens worden gebruikt voor het uitvoeren van een tweede loting. Daarna worden enkel jouw naam en contactgegevens gebruikt.

Ontvangers buiten de gemeente
Na de tweede loting worden de gegevens van de deelnemers aan het burgerberaad verstrekt aan een externe organisatie, A:N+NE. Deze organisatie begeleidt het burgerberaad.

Bewaartermijn
De gegevens die wij gebruikt hebben voor het versturen van de uitnodiging worden uiterlijk vier weken na verzending van de uitnodiging vernietigd. Als je je aanmeldt voor het burgerberaad en je wordt niet ingeloot, dan worden de gegevens uiterlijk drie weken na de loting verwijderd. Als je wel wordt ingeloot dan worden je contactgegevens bewaard tot maximaal een maand na de afsluiting van het burgerberaad.

Worden de gegevens doorgezonden naar landen buiten de EU
Gegevens worden niet verwerkt buiten de EU.

Is er sprake van geautomatiseerde besluitvorming?
Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming.

Algemene informatie over de verwerking van persoonsgegevens binnen Zwolle vind je in de Privacyverklaring gemeente Zwolle.

Afspraak maken

In het Stadskantoor kunt u alleen op afspraak terecht.

Maak een afspraak

Stadskantoor, Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle
Stadhuis, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle

Neem contact met ons op

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle

Stuur een bericht

Telefoon: 14 038 (5 cijfers,
tussen 08.30 en 17.00 uur)
Vanuit het buitenland: +31 38 498 31 38

Whatsapp: 06 83 29 66 88
(bellen naar dit nummer is niet mogelijk)

BTW/KvK-nummer

BTW: NL001900249B01
KvK: 08218173

Blijf op de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Zwolle