Terugblik Burgerberaad Zwolle dag 5

Op zaterdag 25 mei was de vijfde en laatste bijeenkomst van het burgerberaad. De deelnemers stemden over alle adviezen die zij hadden geschreven.

Niet eventcenter Lumen, maar het stadhuis van de gemeente Zwolle was het decor van de laatste bijeenkomst van het burgerberaad. Een passende locatie, want nu ging het dan echt gebeuren: de definitieve stemming over de adviezen en overhandiging aan een aantal raadsleden en de wethouder. Daarna is de gemeente aan zet.

Puntjes op de i

Het burgerberaad ging ‘s ochtends in groepen uiteen. Elke groep boog zich over een aantal onderwerpen. De deelnemers bekeken of het advies nog moest worden verbeterd voordat het in definitief in stemming kon worden gebracht. Verbeteringen werden direct met elkaar doorgevoerd. Na de lunch volgde plenair een peilende stemming over de adviezen die nog erg veranderd waren.

De deelnemers stemden ook met elkaar over hoe de adviezen in het eindrapport zouden komen. Moesten ook de stemverhoudingen worden vermeld? Of alleen de uitslag? En wat doen we met de adviezen die het niet halen? Het burgerberaad besloot ook de adviezen die geen meerderheid halen te vermelden in het adviesrapport.

Ontknoping

In de middag was het tijd voor de ontknoping van het burgerberaad: welke adviezen zouden het gaan halen en welke niet? Een aantal raadsleden en de wethouder sloten aan om dit moment mee te maken. De 38 adviezen werden een voor een voorgelezen, waarna deelnemers konden stemmen met rode en groene stemkaarten. Uiteindelijk haalden 32 adviezenexterne-link-icoon de benodigde twee derde meerderheid.

Een dankwoord van wethouder Arjen Spaans volgde en het burgerberaad overhandigde de adviezen in bijzijn van de pers aan de aanwezige raadsleden. Na het maken van een groepsfoto en het bespreken van het vervolg was het tijd voor de afsluitende borrel.

Vervolg

Op maandag 10 juni overhandigt het burgerberaad de voorstellen officieel aan de gehele gemeenteraad. Raadsleden kunnen tijdens een rondetafelgesprek op maandag 8 juli vragen stellen over de adviezen aan deelnemers van het burgerberaad. Dit najaar volgt een raadsdebat over de adviezen van het burgerberaad.

Terugblik Burgerberaad dag 5

By showing the video you accept the terms and conditions and privacy policy of Youtube.