Man vult antwoorden op vragen in.

Terugblik Burgerberaad Zwolle dag 2

Op 20 januari kwamen de deelnemers van het Burgerberaad voor de tweede keer bij elkaar. De tweede bijeenkomst stond in het teken van verdieping op de gekozen thema’s. Onder andere door tafelgesprekken met klimaatdeskundigen.

In de ochtend druppelden de deelnemers vlot achter elkaar binnen. Velen herkenden elkaar van de eerste bijeenkomst en knoopten direct een praatje aan. ‘Wij zijn na de eerste bijeenkomst Facebookvrienden geworden’, vertelde een van de deelnemers enthousiast.

Na een bakje koffie met een Zwollenaartje opende dagvoorzitter Maarten Fluit de bijeenkomst. Samen met de deelnemers blikte hij terug op de eerste bijeenkomst en deelde hij het programma voor de tweede dag.

Stemmen en wat is eerlijk?

De deelnemers stemden over de stemprocedure en legden samen vast bij welk percentage (dat werd bij 66,6%) een besluit geldig is. Vervolgens werden ze meegenomen in de opvattingen van mede-Zwollenaren over klimaatverandering.

Daarna gaf Maarten het woord aan Jeike Wallinga, lector Energietransitie aan hogeschool Windesheim. Zij deelde haar visie op de Zwolse energietransitie. ‘Als je kijkt naar bedrijventerreinen, valt er vaak nog veel meer energie te besparen dan dat we nu doen. Dus dat staat wat mij betreft echt met stip op één. En daarna duurzaam opwekken.’

In gesprek met deskundigen

In de middag ging de groep in meerdere rondes uiteen om in kleiner verband met deskundigen te praten over de dilemma’s die spelen bij klimaatneutraal worden. Ook stonden ze stil bij hoe je dat als stad op een eerlijke manier kunt doen, zodat je samen de lusten en lasten draagt. En als laatste bespraken ze welke informatie of kennis er nodig is om voor dit onderwerp een advies te kunnen schrijven. Dit gesprek voerden ze onder andere met Ilse Sijtsema (bedrijvenparkmanager Hessenpoort), Arnout Fischer (professor Gedragswetenschappen aan de Universiteit Wageningen), Wilma Voortman (directeur Kringloop Zwolle), Kees de Vries (Blauwvinger Energie) en Dana Zijlmans (adviseur Mobiliteit bij de Gemeente Zwolle).

Voor de derde bijeenkomst staat vooral het gesprek tussen deelnemers onderling centraal. Want, zoals dagvoorzitter Maarten Fluit opmerkt, ‘ze vergeten vaak dat ze zelf al expert zijn, namelijk inwoner van Zwolle'. 

Terugblik Burgerberaad Zwolle dag 2

Foto's Burgerberaad dag 2