Burgerberaad dag 3

Terugblik Burgerberaad Zwolle dag 3

12 maart 2024
Nieuwsbrief burgerberaad

Op 2 maart zagen de deelnemers van het Burgerberaad elkaar voor de derde keer. Deze dag stond in het teken van kennis verdiepen, het bepalen van deelvragen en beginnen met het schrijven van adviezen. 

Zaterdagochtend 2 maart. Een voorjaarsachtige dag met een pril lentezonnetje. ‘Mijn hond wilde vandaag naar het bos. En ik eigenlijk ook wel, haha’, biechtte een van de deelnemers op bij binnenkomst.

Niet veel later stond hij, samen met de andere deelnemers, buiten vanwege een afgaand brandalarm. In het naastgelegen pand bleek een stofzuiger in de brand te zijn gevlogen. Na 20 minuten was het weer veilig en pakte dagvoorzitter Maarten Fluit de bijeenkomst vlotjes op. Samen met de deelnemers blikte hij terug op de tweede bijeenkomst en deelde hij het programma voor de derde dag.

‘Gaat de gemeente hier wel over?’

De opdracht op 2 maart? Inhoudelijke kennis verdiepen op twee onderwerpen door middel van verdiepende sessies met deskundigen. Klimaatpsychologie was een van de populairste onderwerpen voor de verdiepende sessies. Na de sessies bepaalden deelnemers de te beantwoorden deelvragen door een ‘gesprek op voeten’. Vervolgens gingen ze in groepjes aan de slag om een start te maken met het schrijven van de adviezen.

Bij de tweede bijeenkomst gaf het Burgerberaad aan behoefte te hebben aan meer inzicht over de rol van de gemeente in het klimaatvraagstuk. Meermaals werd de vraag gesteld: “Gaat de gemeente hier wel over?” Omdat het Burgerberaad graag met adviezen komt waar de gemeente iets mee kan, besloot het beraad om de opbrengst van dag 3 voor te leggen aan de gemeente. Hun vraag aan de gemeente: geef per deeladvies zo feitelijk mogelijk en zonder oordeel aan welke rol de gemeente op dat onderwerp heeft.

De volgende keer

Voor de vierde bijeenkomst staat het schrijven van adviezen centraal. Deelnemers kunnen daarbij van tevoren aangeven voor welke thema’s zij een advies willen schrijven.

Terugblik Burgerberaad dag 3
By showing the video you accept the terms and conditions and privacy policy of Youtube.

Bekijk de sfeerimpressie van de derde bijeenkomst van het Zwolse Burgerberaad.

Foto's Burgerberaad dag 3