Toegang gebied pollersysteem

De binnenstad wordt door pollers afgesloten voor motorvoertuigen. Pollers zijn palen die in de straat verzinken. Buiten de tijden waarop winkels en horeca bevoorraad worden, staan ze omhoog.

Beschrijving

Naast de pollers in de binnenstad zijn er de afsluitingen in de Van Karnebeektunnel, Kamperstraat en Stadshagen.De Kerkstraat heeft een geautomatiseerd systeem met kentekenherkenning.

Ontheffing of eenmalig ticket 

In een bepaalde gevallen kunt u een pollerpas of transponder aanvragen., waarmee u de pollerpaal kunt bedienen. Bijvoorbeeld als u bewoner bent van het gebied dat met door pollers is afgesloten. Hiervoor moet u een ontheffing aanvragen. Ook is het in bepaalde gevallen mogelijk om eenmalig toegang tot het pollergebied in de binnenstad te krijgen. 

Doel pollers

Deze toegangspalen hebben tot doel om de binnenstad autoluw te maken. Zo wordt de leefbaarheid van de binnenstad beter. De pollers zijn omlaag:

 • Op maandag van 06.00 uur tot 13.00 uur.
 • Van dinsdag tot en met zaterdag van 06.00 uur tot 12.00 uur.

De rest van de dag zijn de pollers omhoog. De binnenstad is dan dus niet toegankelijk voor motorvoertuigen. Rijdt u nog in het pollergebied terwijl de paaltjes alweer omhoog gaan? U kunt altijd uitrijden.

Pollerpas of transponder

Een transponder is een elektronische zender waarmee u de pollerpaal kunt bedienen. Hiermee kunt u ook buiten de bevoorradingstijden het gebied (en overige afsluitingen) in.

In een aantal gevallen kunt u een pollerpas of transponder aanvragen:

 • Bewoners van het gebied dat door pollers is afgesloten (vanaf 18.00 uur en op koopavond vanaf 21.00 uur).
 • Bedrijven in het gebied dat door pollers is afgesloten (vanaf 18.00 uur en op koopavond vanaf 21.00 uur).
 • Hulpdiensten.
 • Bevoorradingsverkeer met een lading die kan bederven of die kostbaar is.
 • Bouw-, installatie- en reparatieverkeer.
 • Taxi's.
 • Huisartsen en zorgverlenende instanties.
 • Gehandicapten.
 • Gemeentelijke, intergemeentelijke en provinciale diensten.
 • Nutsbedrijven.

Kamperstraat

 In het weekend is de Kamperstraat met pollers afgesloten. Een ontheffing is alleen beschikbaar voor:

 • Bewoners en bedrijven in de Kamperstraat
 • Hulpdiensten
 • Huisartsen
 • Verloskundigen 

Van Karnebeektunnel en de wijk Stadshagen

Alleen taxi’s, hulpdiensten, huisartsen, verloskundigen, nutsbedrijven en overheden komen in aanmerking voor de afsluitingen in de Van Karnebeektunnel en de wijk Stadshagen.

Kerkstraat

In de Kerkstraat heeft u een ontheffing nodig op het kenteken van uw voertuig. Taxibedrijven hoeven geen ontheffing aan te vragen. Het digitale camerasysteem herkent hun (aparte) kentekenplaten. Verder is alleen een ontheffing beschikbaar voor:

 • Hulpdiensten
 • Huisartsen
 • Verloskundigen.

Boete

Camera's registreren het kenteken als u doorrijdt. Als u een ontheffing heeft, kunt u zorgeloos verder rijden. Heeft u die niet? Dan riskeert u een boete.

Aanvragen

U kunt een pollerpas of transponder aanvragen via het formulier 'Ontheffing Toelating Binnenstadexterne-link-icoon'.

Als u een 'Ontheffing Selectieve Toelating' nodig heeft voor taxivervoer, voeg dan een kopie van uw taxivergunning bij de aanvraag.

Eenmalige toegang met ticket

Heeft u eenmalig toegang tot het pollergebied in de binnenstad buiten de bevoorradingstijden nodig? Dan kunt u hiervoor een ticket kopen bij de publieksbalie op het Stadskantoor.

Wijzigingen

Heeft u een ontheffing gekregen? Dan kunt u wijzigingen doorgeven via www.zwolle.nl/parkeerloketexterne-link-icoon

Zie ook: Verordening selectieve toelating binnenstadexterne-link-icoon

Contact

Neem bij  vragen over dit product contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Bent u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld. Of wilt u iets melden? Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren staat hoe u dat kunt doorgeven.

Kosten

De tarieven voor een pas en voor een transponder staan vermeld op het aanvraagformulier.
Een transponder is alleen voor hulpdiensten en taxibedrijven.

Automatische betaling

Vraagt u een pas of transponder aan? In het aanvraagformulier kunt u aangeven hoe u wilt betalen.

 • Als bedrijf kunt u betalen met automatische incasso of u wordt geïnformeerd over het te betalen bedrag voor het volgende jaar. Dat bedrag moet u dan zelf overmaken.
 • Als bewoner kunt u betalen met iDeal of automatische incasso.

Hoe werkt het?

U ontvangt jaarlijks in november de factuur per e-mail of post. Bij automatische afschrijving wordt het bedrag rond eind november van uw bankrekening afgeschreven.

Privacy kentekenherkenning

Privacy kentekenherkenning Kerkstraat

Het kenteken van motorvoertuigen met een ontheffing komt in een database. De controle voor toegang tot de Kerkstraat gebeurt met camera's.

Als u door de afsluiting in de Kerkstraat rijdt, registreert de camera uw kenteken en maakt een foto.

De foto wordt vergeleken met de database met ontheffingshouders. Hierin kan de controleur zien of u een ontheffing heeft aangevraagd.

Gegevens

De gemeente gebruikt de kentekengegevens alleen om te controleren of u een ontheffing heeft aangevraagd. Na 48 uur worden de gegevens verwijderd. Maar als u geen ontheffing had en wel door de straat reed, dan worden de gegevens gebruikt voor:

 • Een waarschuwingsbrief.
 • Het uitschrijven van een boete.
 • De afhandeling van een eventueel bezwaarschrift. 

Uw gegevens worden niet gekoppeld met andere systemen die geen onderdeel zijn van de kentekentoegang. De gemeente gebruikt ze alleen voor de controle op een ontheffing.

Anoniem, dus zonder kentekengegevens, gebruikt de gemeente de gegevens ook voor statistische informatie. Bijvoorbeeld om te meten hoe vaak er een voertuig door de straat gaat.