Toeristische verhuur

Voor het (gedeeltelijk) verhuren van uw woning(en) aan toeristen gaan nieuwe regels gelden. Deze regels zijn nodig om een eerlijk speelveld te creëren, waarin de gehele toeristische sector dezelfde regels volgt. Bovendien wil Zwolle niet te veel woningen inzetten voor vakantieverhuur, gezien het huidige woningtekort in de stad.

De regels worden gekoppeld aan de nieuwe huisvestingsverordening, die naar verwachting in 2025 ingaat. Om te voorkomen dat u wordt overvallen door de regels, voeren we nu de eerste regels in. Deze regels gaan over de registratieplicht en het betalen van toeristenbelasting.

De definitieve nieuwe regels zullen door de Raad worden vastgesteld en op een later moment bekend worden gemaakt, hoogstwaarschijnlijk in het najaar van 2024.

Registratieplicht

De eerste regel die wordt ingevoerd is de registratieplicht. Momenteel hebben we niet voldoende zicht op het aantal B&B's en verhuur van particuliere woningen voor toeristen. Daarom wordt het voor elke B&B en particulier die woningen verhuurt aan toeristen verplicht om een registratienummer aan te vragenexterne-link-icoon

Registreren is gratis. Registratie is een belangrijke voorwaarde voor toeristische verhuur. U bent namelijk verplicht het registratienummer op te nemen in uw advertenties. Zo weet de gemeente wie het aanspreekpunt is van een (gedeeltelijk) verhuurde woning.  

Toeristenbelasting

Ook moeten B&B's en verhuurders van particuliere woningen voor toeristen toeristenbelasting betalen. Zie voor meer informatie de pagina toeristenbelastingexterne-link-icoon.

Logies

De gemeente maakt onderscheid tussen verschillende vormen van logies:

OmschrijvingHotelB&BParticuliere verhuur woningen
DefinitieOvernachtings-gelegenheid met extra faciliteiten (bijv. een restaurant, bar, lounge, etc.).Woning waarbij deel van woning wordt verhuurd en/ of ontbijt geserveerd.Volledige woning wordt af en toe voor kort verblijf verhuurd aan toeristen.
OmgevingsplanBestemming hotel en vergunningen nodig.Bestemming B&B nodig.Geen logies-bestemming nodig.
Gemeentelijke regelsEen nieuw hotel wordt alleen toegevoegd, wanneer het past in de logiesvisie.

Maximaal 30% van het woonoppervlak met een maximum van 75m2.

Hoofdbewoner aanwezig.

Geen zelfstandige keuken toegestaan (wel een pantry).

Ruimtelijk inpasbaar.*

Nadere regels volgen in de huisvestings-verordening in 2025.
Landelijke regels (brandveilig gebruik)**

Besluit bouwwerken leefomgevingexterne-link-icoon

Melding brandveilig gebruik is, onder andere, verplicht indien er meer dan 50 personen tegelijk in het gebouw verblijven.

Besluit bouwwerken leefomgevingexterne-link-icoon

Melding brandveilig gebruik is, onder andere, verplicht indien een woning kamergewijs wordt verhuurd, met vijf of meer wooneenheden.

Besluit bouwwerken leefomgevingexterne-link-icoon

Melding brandveilig gebruik is verplicht, onder andere, indien er bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf aan meer dan 10 personen wordt verschaft.

RegistratieplichtNeeJaJa
Toeristenbelasting ***JaJaJa
Eigen woning-Ja, u bent aanwezig tijdens verhuur.Ja, tijdens uw afwezigheid.
Huurwoning ****-

Ja, mits met schriftelijke toestemming van de woningeigenaar / verhuurder en uw aanwezigheid tijdens verhuur.

Ja, u bent aanwezig tijdens verhuur.

Ja, mits met schriftelijke toestemming van de woningeigenaar / verhuurder van de woning.

* U kunt de specifieke vereisten voor het uitbaten van een B&B vinden in het Omgevingsplanexterne-link-icoon van uw gebied.

** Via het Omgevingsloketexterne-link-icoon kunt u een melding brandveilig gebruik doen. Wat betreft criteria voor het verplicht melden van brandveilig gebruik, zie Besluit bouwwerken leefomgevingexterne-link-icoon (hoofdstuk 6) of doe de Vergunningcheckexterne-link-icoon

***  U kunt aangifte toeristenbelasting doen via de pagina toeristenbelastingexterne-link-icoon.

****  Als u uw woning huurt van bijvoorbeeld een woningcorporatie, dan kunnen in uw contract andere voorwaarden zijn opgenomen voor toeristische verhuur. Raadpleeg hiervoor uw huurcontract of neem contact op met de verhuurder.

Contact

Wilt u meer weten over het verhuren van (een deel van) uw eigen woning? Of heeft u andere vragen over toeristische verhuur? Neem dan contact op met Marjan Willems van de gemeente Zwolle (m.willems@zwolle.nl).