Uitoefenen rechten persoonsgegevens

Wilt u uw persoonsgegevens bekijken, aanpassen of verwijderen? Stuur dan een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering naar de functionaris gegevensbescherming van de gemeente Zwolle.

Dit kan via het online aanvraagformulierexterne-link-icoon of per post: 

Gemeente Zwolle
Postbus 10007
8000 GA Zwolle

De gemeente Zwolle verzamelt en bewaart verschillende persoonsgegevens van u. Bijvoorbeeld de gegevens die u moet invullen als u een vergunning aanvraagt.

Wij verwerken deze gegevens op verschillende manieren. We gaan veilig en zorgvuldig om met uw gegevens. En als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u dat aan ons vragen.

U heeft een aantal rechten over de persoonsgegevens die wij van u gebruiken. Dat staat in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Het kan voorkomen dat we aan bepaalde verzoeken geen uitvoering kunnen geven. Bijvoorbeeld wanneer de gemeente wettelijk verplicht is uw persoonsgegevens te verwerken. Wij kunnen bijvoorbeeld uw persoonsgegevens niet verwijderen uit de basisregistratie personen (brp).

Legitimeren

U kunt alleen uw eigen gegevens bekijken, aanpassen of verwijderen. En die van uw kind in de leeftijd tot 16 jaar als u ouderlijk gezag heeft. Daarom moet u zich bij dit verzoek kunnen legitimeren.