auto iconVeelgestelde vragen deelvoertuigen

Wat zijn deelvoertuigen?

Deelvoertuigen zijn auto's, scooters of fietsen waarvan meerdere mensen gebruik maken. Om beurten tegen betaling. In onze stad worden deelauto’s al enkele jaren aangeboden. Nieuw voor onze gemeente zijn de deelscooters en deelfietsen.

Deelvoertuigen zijn een onderdeel van Deelmobiliteit. Zwolle groeit en het aantal auto's, scooters en fietsen op straat neemt toe. Als we deze met elkaar delen worden ze beter gebruikt en zijn er minder nodig. Zo ontstaat er meer ruimte op straat. 

Waarom zijn er deelvoertuigen in Zwolle?

Deelvoertuigen zijn een onderdeel van Deelmobiliteit. Zwolle groeit en het aantal auto's, scooters en fietsen op straat neemt toe. Als we deze met elkaar delen worden ze beter gebruikt en zijn er minder nodig. Zo werken we aan een autoluwe binnenstad en ontstaat er meer ruimte op straat. Ook draagt deelmobiliteit draagt bij aan belangrijke thema’s zoals de mobiliteitstransitie en duurzaamheid.

Waarom maakt de gemeente afspraken met (nieuwe) aanbieders?

De gemeente Zwolle heeft kaders en regels opgesteld om grip te houden op de kwaliteit en het gebruik van de openbare ruimte. Door deze kaders en regels moeten aanbieders een vergunning aanvragen/hebben. Dit vergunningentraject is gestart op 13 oktober 2021, de nieuwe afspraken gaan op 1 juni 2022 in. Daarnaast ontwikkelt de gemeente op dit moment een actieplan Deelmobiliteit, waarin we de juiste condities creëren om deelmobiliteit in Zwolle een goede plek te geven. 

Welke aanbieders van deelauto's zijn er in Zwolle?

In Zwolle zijn er deelauto’s met een vaste standplaats. De aanbieders zijn:

Op welke plaatsen staan deelauto's in Zwolle?

Op de website en in de app van de aanbieders staat aangegeven op welke locaties zij hun deelauto aanbieden. De deelauto’s zijn verspreid over de hele stad.

Welke aanbieders van deelscooters en deelfietsen zijn er in Zwolle?

Deelscooters

Deelfietsen

Waar mogen deelvoertuigen worden geparkeerd?

Deelauto’s mogen overal geparkeerd worden. Voor het waarborgen van een parkeerplek en de vindbaarheid voor gebruikers, zijn er parkeerplaatsen gereserveerd voor deelauto’s. Deze parkeerplaatsen zijn aangegeven met een verkeersbord met daarop ‘Autodate’.

Voor het parkeren van de deelscooters wordt er onderscheid gemaakt tussen het beëindigen van de rit en het tijdelijk parkeren van de scooter. Bij tijdelijk parkeren blijft de scooter gereserveerd voor de huidige gebruiker en moet de gebruiker blijven betalen.

Voor het parkeren van de deelfietsen en deelscooters heeft de gemeente een kaart opgesteld met verboden gebieden. In deze gebieden mag een deelfiets of -scooter niet worden geparkeerd en/of de rit worden beëindigd. Dit zijn onder andere voetgangersgebieden en parken.

Voor het parkeren buiten deze verboden gebieden gelden de normale verkeersregels volgens de Wegenverkeerswet.

Hoe hard mogen deelscooters rijden?

De deelscooters mogen niet harder rijden dan 25 km per uur.

Wie mogen er rijden op de deelscooters?

De bestuurder van een deelscooter moet 18 jaar of ouder zijn en moet in het bezit zijn van een geldig rijbewijs met categorie A, AM of B.

Waar kan ik een melding doen over overlast van een deelscooter of deelfiets?

Verkeerd geparkeerde deelscooters of -fietsen meldt u direct bij de aanbieder. Voor het doorgeven van een klacht is een foto of kenteken niet noodzakelijk. 

Klachtenformulieren:

Meld een klacht bij Check

Meld een klacht bij Felyx

Meld een klacht bij GO Sharing

Meld een klacht bij Bird via een formulier, via mail op hallo@bird.co of telefonisch op +31 20 721 81 14

Waarom kan ik niet direct bij de gemeente een melding doen over overlast?

Helaas kunnen wij als gemeente de gebruiker van het deelvoertuig niet direct aanspreken. Wij weten namelijk niet wie het deelvoertuig heeft gehuurd. Aanbieders kunnen de gebruiker wel direct aanspreken. Zij vervullen dan ook een belangrijke rol in het tegengaan van overlast op straat. Ook zijn aanbieders als eigenaar verantwoordelijk voor het reageren op klachten en het aanspreken van de gebruiker.

Als gemeente hebben we uiteraard wel met de aanbieders afspraken gemaakt over wat te doen bij klachten. Ook hebben we regelmatig contact met de aanbieders hoe we eventuele overlast kunnen verminderen. Daarnaast monitoren wij ook of er overlast is op de straat.

Waar kan ik een melding doen over overlast van een deelauto?

Deelauto’s hebben een vergunning voor aangewezen parkeerplekken. Deze plekken zijn aangegeven met een bord ‘Autodate’. Staat een deelauto verkeerd geparkeerd dan kunt u daar een melding van doen via ons meldingsformulier.

Hoeveel deelscooters mogen er komen in Zwolle?

In Zwolle mogen twee aanbieders een vergunning aanvragen voor het aanbieden van elektrische deelscooters. Het minimale aantal scooters dat aangeboden moet worden zijn 75 en het maximale aantal zijn 150 scooters per aanbieder.

Er mogen in totaal minimaal 150 deelscooters en maximaal 300 deelscooters worden aangeboden in de openbare ruimte van de gemeente.

Hoeveel deelfietsen mogen er komen in Zwolle?

In Zwolle mogen drie aanbieders een vergunning aanvragen voor het aanbieden van deelfietsen. 

Het minimale aantal fietsen dat aangeboden mogen worden zijn 75 fietsen en het maximale aantal zijn 150 fietsen per aanbieder. Er mogen in totaal minimaal 225 deelfietsen en maximaal 450 deelfietsen worden aangeboden in de openbare ruimte van de gemeente Zwolle.

Daarnaast mogen ook drie aanbieders van kleinschalige initiatieven een vergunning aanvragen. Zij mogen maximaal 25 deelfietsen en/of maximaal 5 deelbakfietsen aanbieden.

Er staan nog niet van alle nieuwe aanbieders deelvoertuigen in de stad, klopt dat?

De aanbieders hebben een vergunning om vanaf 1 juni 2022 de deelscooters- of deelfietsen in Zwolle te plaatsen. Het kan zijn dat een aanbieder de voertuigen enkele weken later plaatst. Afgesproken is dat in ieder geval de helft van de scooters en fietsen binnen 12 weken wordt geplaatst.

Kan er voor bepaalde gebieden in de stad een parkeerverbod voor deelscooters komen?

Het deelvervoer is beschikbaar in de hele stad en kan juist ook gebruikt worden in gebieden waar het OV minder goed beschikbaar is. Deelscooters en -fietsen mogen net als gewone scooters en fietsen worden geparkeerd. Wel heeft de gemeente een kaart opgesteld met een aantal gebieden waar een deelfiets of -scooter niet mag worden geparkeerd en/of de rit niet mag worden beëindigd. Deze ‘verboden’ gebiedenkaart is gebaseerd op plekken waar een parkeer- of rijverbod van kracht is, zoals (gedeeltes van) de binnenstad, stationsgebieden, parken en (wijk)winkelcentra. Bestuurders van deelvervoer hebben zich binnen en buiten deze gebieden natuurlijk ook te houden aan de normale verkeersregels volgens de Wegenverkeerswet.

Mogelijke aanpassingen van de kaart met verboden gebieden neemt de gemeente mee in regulier overleg met de aanbieders. Verder nemen aanbieders van deelvervoer maatregelen om overlast zoveel mogelijk te voorkomen. Zo hebben zij een actieplan om grote, ongewenste clustering van deelvoertuigen tegen te gaan. Ook is afgesproken dat aanbieders ervoor zorgen dat kapotte deelscooters na een melding binnen 24 uur worden verwijderd.

Afspraak maken

In het Stadskantoor kunt u alleen op afspraak terecht.

Maak een afspraak

Stadskantoor, Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle
Stadhuis, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle

Neem contact met ons op

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle
Stuur een bericht

Telefoon: 14 038 (5 cijfers,
tussen 09.00 en 17.00 uur)
Vanuit het buitenland: +31 38 498 31 38
Whatsapp: 06 83 29 66 88
(bellen naar dit nummer is niet mogelijk)

BTW/KvK-nummer

BTW: NL001900249B01
KvK: 08218173

Blijf op de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Zwolle