Veelgestelde vragen deelvoertuigen

Deelvoertuigen zijn auto’s, scooters en fietsen. De verzamelterm voor alle deelvoertuigen is deelmobiliteit. Deelmobiliteit zijn alle vervoersmiddelen die gebruikt kunnen worden door meerdere gebruikers tegen betaling waarbij de gebruiker zelf bestuurder is van het vervoersmiddel, maar het vervoersmiddel niet in privébezit heeft. Het delen van voertuigen wordt vaak geïnitieerd door inwoners. Dit worden ook wel particuliere of coöperatieve deelinitiatieven genoemd. Daarnaast wordt deelmobiliteit aangeboden door commerciële aanbieders.

Zwolle staat voor grote opgaven en heeft flinke ambities. De stad groeit in aantallen inwoners, forensen en bezoekers. Daarmee neemt het aantal verplaatsingen ook toe. Gelijktijdig is de beschikbare ruimte in Zwolle schaars. Door voertuigen te delen zijn er minder nodig. Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor een bereikbare, leefbare en gezonde stad voor iedereen.

De gemeente Zwolle heeft kaders en regels opgesteld om grip te houden op de kwaliteit en het gebruik van de openbare ruimte. Door deze kaders en regels moeten aanbieders een vergunning aanvragen/hebben. Dit vergunningentraject is gestart op 13 oktober 2021, de nieuwe afspraken gaan op 1 juni 2022 in. Daarnaast ontwikkelt de gemeente op dit moment een actieplan Deelmobiliteit, waarin we de juiste condities creëren om deelmobiliteit in Zwolle een goede plek te geven. 

In Zwolle zijn er deelauto’s met een vaste standplaats. De aanbieders zijn:

Op de website en in de app van de aanbieders staat aangegeven op welke locaties zij hun deelauto aanbieden. De deelauto’s zijn verspreid over de hele stad.

Deelauto’s mogen overal geparkeerd worden. Voor het waarborgen van een parkeerplek en de vindbaarheid voor gebruikers, zijn er parkeerplaatsen gereserveerd voor deelauto’s. Deze parkeerplaatsen zijn aangegeven met een verkeersbord met daarop ‘Autodate’.

Voor het parkeren van de deelscooters wordt er onderscheid gemaakt tussen het beëindigen van de rit en het tijdelijk parkeren van de scooter. Bij tijdelijk parkeren blijft de scooter gereserveerd voor de huidige gebruiker en moet de gebruiker blijven betalen.

Voor het parkeren van de deelfietsen en deelscooters heeft de gemeente een kaartexterne-link-icoon opgesteld met verboden gebieden. In deze gebieden mag een deelfiets of -scooter niet worden geparkeerd en/of de rit worden beëindigd. Dit zijn onder andere voetgangersgebieden en parken.

Voor het parkeren buiten deze verboden gebieden gelden de normale verkeersregels volgens de Wegenverkeerswet.

De deelscooters mogen niet harder rijden dan 25 km per uur.

De bestuurder van een deelscooter moet 18 jaar of ouder zijn en moet in het bezit zijn van een geldig rijbewijs met categorie A, AM of B.

Verkeerd geparkeerde deelscooters of -fietsen meldt u direct bij de aanbieder. Voor het doorgeven van een klacht is een foto of kenteken noodzakelijk. 

Klachtenformulieren:

Helaas kunnen wij als gemeente de gebruiker van het deelvoertuig niet direct aanspreken. Wij weten namelijk niet wie het deelvoertuig heeft gehuurd. Aanbieders kunnen de gebruiker wel direct aanspreken. Zij vervullen dan ook een belangrijke rol in het tegengaan van overlast op straat. Ook zijn aanbieders als eigenaar verantwoordelijk voor het reageren op klachten en het aanspreken van de gebruiker.

Als gemeente hebben we uiteraard wel met de aanbieders afspraken gemaakt over wat te doen bij klachten. Ook hebben we regelmatig contact met de aanbieders hoe we eventuele overlast kunnen verminderen. Daarnaast monitoren wij ook of er overlast is op de straat.

Deelauto’s hebben een vergunning voor aangewezen parkeerplekken. Deze plekken zijn aangegeven met een bord ‘Autodate’. Staat een deelauto verkeerd geparkeerd dan kunt u daar een melding van doen via ons meldingsformulier.

In Zwolle mogen twee aanbieders een vergunning aanvragen voor het aanbieden van elektrische deelscooters. Het minimale aantal scooters dat aangeboden moet worden zijn 75 en het maximale aantal zijn 150 scooters per aanbieder.

Er mogen in totaal minimaal 150 deelscooters en maximaal 300 deelscooters worden aangeboden in de openbare ruimte van de gemeente.

In Zwolle mogen drie aanbieders een vergunning aanvragen voor het aanbieden van deelfietsen. 

Het minimale aantal fietsen dat aangeboden mogen worden zijn 75 fietsen en het maximale aantal zijn 150 fietsen per aanbieder. Er mogen in totaal minimaal 225 deelfietsen en maximaal 450 deelfietsen worden aangeboden in de openbare ruimte van de gemeente Zwolle.

Daarnaast mogen ook drie aanbieders van kleinschalige initiatieven een vergunning aanvragen. Zij mogen maximaal 25 deelfietsen en/of maximaal 5 deelbakfietsen aanbieden.

De aanbieders hebben een vergunning om vanaf 1 juni 2022 de deelscooters- of deelfietsen in Zwolle te plaatsen. Het kan zijn dat een aanbieder de voertuigen enkele weken later plaatst. Afgesproken is dat in ieder geval de helft van de scooters en fietsen binnen 12 weken wordt geplaatst.

Het deelvervoer is beschikbaar in de hele stad en kan juist ook gebruikt worden in gebieden waar het OV minder goed beschikbaar is. Deelscooters en -fietsen mogen net als gewone scooters en fietsen worden geparkeerd. Wel heeft de gemeente een kaartexterne-link-icoon opgesteld met een aantal gebieden waar een deelfiets of -scooter niet mag worden geparkeerd en/of de rit niet mag worden beëindigd. Deze ‘verboden’ gebiedenkaart is gebaseerd op plekken waar een parkeer- of rijverbod van kracht is, zoals (gedeeltes van) de binnenstad, stationsgebieden, parken en (wijk)winkelcentra. Bestuurders van deelvervoer hebben zich binnen en buiten deze gebieden natuurlijk ook te houden aan de normale verkeersregels volgens de Wegenverkeerswet.

Mogelijke aanpassingen van de kaart met verboden gebieden neemt de gemeente mee in regulier overleg met de aanbieders. Verder nemen aanbieders van deelvervoer maatregelen om overlast zoveel mogelijk te voorkomen. Zo hebben zij een actieplan om grote, ongewenste clustering van deelvoertuigen tegen te gaan. Ook is afgesproken dat aanbieders ervoor zorgen dat kapotte deelscooters na een melding binnen 24 uur worden verwijderd.