zomerbeeld isoleren

Veelgestelde vragen subsidie woningisolatie

In dit overzicht vind je de veelgestelde vragen over de subsidieregeling woningisolatie.

Staat jouw vraag er niet tussen? Vul dan het contactformulierexterne-link-icoon in.

Voorwaarden

Voor woningen zonder geldig energielabel, geldt het aantal slecht geïsoleerde delen van de woning. Zijn 2 of meer van de volgende onderdelen van je woning slecht of niet geïsoleerd? Dan kom je in aanmerking! Het gaat om dak, muur, vloer of ramen. In het overzicht met de isolatievoorwaardenexterne-link-icoon vind je meer informatie. Of doe de subsidiecheckexterne-link-icoon.

Kom je er niet uit? Maak dan een afspraak met een vrijwillige energiecoachexterne-link-icoon, die je op weg kan helpen.

Als je woning energielabel C of hoger heeft, kom je niet in aanmerking voor deze subsidie. Er zijn wel landelijke subsidies beschikbaar. Kijk voor meer informatie op de website van Rijksoverheidexterne-link-icoon.

Het energielabel laat zien hoe energiezuinig een huis is en wat je kunt doen om het energiezuiniger te maken. Op www.energielabel.nlexterne-link-icoon kun je zien of jouw woning een geldig energielabel heeft. Een in 2015 verkregen ‘voorlopig energielabel’ is géén geldig label. Heeft je woning geen label?. Kijk dan bij de vraag: ‘Ik heb geen geldig energielabel, kom ik in aanmerking?’. 

Zijn 2 of meer van de volgende onderdelen van je woning slecht of niet geïsoleerd? Dan kom je in aanmerking! Het gaat om:

 • Dak
 • Muur
 • Vloer
 • Ramen

In het overzicht met de isolatievoorwaardenexterne-link-icoon vind je meer informatie. Of doe de subsidiecheckexterne-link-icoon.

Is een deel van je muur of ramen wel goed geïsoleerd en een ander deel niet? Houd dan de minimale oppervlaktes aan zoals in de voorwaarden staan. Je komt in aanmerking voor subsidie als minimaal 8 vierkante meter ramen, 10 vierkante meter muur of 20 vierkante meter dak of vloer slecht geïsoleerd is.

Het is verstandig vooraf de subsidiecheckexterne-link-icoon te doorlopen. Dan weet je of je aan de voorwaarden voldoet om aanspraak te maken op de subsidie. Definitieve toekenning volgt achteraf. Er zijn namelijk ook eisen waaraan tijdens de uitvoering van de maatregel(en) moet worden voldaan. Denk aan het maken van foto’s, het volgen van de kluswijzer (voor doe-het-zelvers) en natuurvriendelijk isoleren in geval van bijvoorbeeld spouwmuurisolatie. Lees daarom deze website goed door en neem bij vragen contact op met het Subsidieloket (subsidieloket@zwolle.nl).

De WOZ-waarde van je huis wordt jaarlijks vastgesteld door het GBLT. Het staat vermeld op het aanslagbiljet én is eenvoudig terug te vinden op het WOZ-waardeloketexterne-link-icoon.  

Voor alle subsidieaanvragen die we in het jaar 2024 binnenkrijgen, geldt de WOZ-waarde met peildatum 1-1-2022. Voor 2025 is dit nog niet bepaald. Het is dus verstandig nog dit jaar aan de slag te gaan! 

Uit de foto moet blijken dat de maatregel daadwerkelijk in jouw woning is genomen en de werkzaamheden naar behoren zijn afgerond. Let erop dat het aangebrachte isolatiemateriaal en de situatie in de woning goed in beeld zijn.

Let op: wil je na uitvoering van de maatregelen een nieuw energielabel laten vaststellen of de landelijke subsidie ISDE aanvragen? Dan gelden mogelijk aanvullende eisen voor foto’s. Maak voor de zekerheid gedetailleerdere foto’s van het materiaal, het merk, de dikte etc. 

Er is subsidie beschikbaar voor 700 woningen, waarbij geldt: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Wacht dus niet te lang om er zeker van te zijn dat er nog subsidie is.

In de meeste gevallen gaat isoleren bij een woning met een VvE, net even anders dan bij een rij- of vrijstaande woning. Je kunt als eigenaar niet alleen beslissen, maar de VvE moet met een meerderheid instemmen met de te nemen isolatiemaatregel. Er komt daarom een aparte subsidie die hier beter bij past. Hou deze site in de gaten! Landelijk is er al wel subsidie beschikbaar voor maatregelen en advies, lees meer op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederlandexterne-link-icoon

Er kan via een steekproef gecontroleerd worden of er daadwerkelijk geïsoleerd is.

Zeker. Er is vaak meer mogelijk dan je denkt! Misschien is er een vergunning nodig voor de werkzaamheden of zijn er oplossingen die beter bij een monument passen. Neem daarom eerst contact op met erfgoed@zwolle.nl of bel met 14038 en vraag naar de adviseur monumentenzorg om jouw plannen te bespreken. Voor inspiratie over verduurzamingsmogelijkheden, is er De Groene Menukaartexterne-link-icoon

Maatregelen nemen

Dat is afhankelijk van jouw woonsituatie en het beschikbare budget. Neem voor gratis en onafhankelijk advies contact op met Duurzaam Bouwloketexterne-link-icoon. Of maak een afspraak met een vrijwillige energiecoachexterne-link-icoon uit jouw buurt, die je op weg kan helpen.

Zeker! Je mag maatregelen zelf uitvoeren of laten uitvoeren. Let in het geval van dak-, gevel of spouwmuurisolatie op dat het bedrijf gecertificeerd is om natuurvriendelijk te isoleren en voorkomt op de lijst van Natuurvriendelijk Isolerenexterne-link-icoon.

 • Het is belangrijk dat je als doe-het-zelver de kluswijzersexterne-link-icoon volgt, zodat het resultaat ook optimaal is.
 • De gebruikte isolatiematerialen moeten voldoen aan de voorwaarden zoals deze staan in het overzicht met de isolatiemaatregelenexterne-link-icoon.
 • Laat je de werkzaamheden uitvoeren? Let er dan op dat het bedrijf kundig is en gecertificeerd is voor natuurvriendelijk isoleren als het gaat om spouwmuur-, gevel en dakisolatie van buitenaf. Voor deze werkzaamheden is een ontheffing op de Wet Natuurbescherming nodig.
 • Denk er daarnaast om dat je voldoende foto’s maakt. Voor deze subsidie is één foto tijdens en één foto na de uitvoering een vereiste. Let op: voor het opnieuw laten vaststellen van je energielabel óf de aanvraag van andere subsidie is vaak méér nodig. Neem voor vragen hierover contact op met Duurzaam Bouwloketexterne-link-icoon.
 • Vergeet niet aankoopbewijzen, bonnen en/of facturen goed te bewaren. Deze zijn nodig bij de aanvraag. 

Dat is heel vervelend. Het minimale aantal vierkante meters is een vereiste. Hier kunnen we niets aan veranderen. Voor de berekening van vierkante meters hanteren we dezelfde eisen als de landelijke ISDE-subsidie

De subsidie is beschikbaar voor isolatie van dak, muren, vloer en ramen. Download een overzicht met de isolatiemaatregelen en -voorwaardenexterne-link-icoon.

Er gelden minimale isolatiewaarden voor de gebruikte isolatiematerialen. Deze waarden geven aan hoe goed het materiaal isoleert. Meer hierover staat in het overzicht met de isolatiemaatregelenexterne-link-icoon.

Bij het isoleren van muren of dak kunnen huismussen, gierzwaluwen of vleermuizen worden gedood. Dat is verboden onder de Wet Natuurbescherming. Met natuurvriendelijk isoleren wordt dit zo veel mogelijk voorkomen. Door gebruik te maken van deze methode kunnen de dieren wegvliegen voordat wordt geïsoleerd, en krijgen ze vervangende verblijfplaatsen. Lees meer op de website van Natuurvriendelijk Isolerenexterne-link-icoon.

Kwetsbare dieren zoals vleermuizen en huismussen zijn beschermd onder de Wet Natuurbescherming. Om te isoleren is ecologisch onderzoek nodig en een ontheffing op deze wet. De gemeente werkt aan een grote ontheffing waar inwoners uit de hele stad onder voorwaarden gebruik van kunnen maken. Op dit moment is deze ontheffing nog niet beschikbaar en kun je het beste wachten tot dit wel het geval is. 

Natuurvriendelijk isoleren is een verplichting bij spouw-, gevel- en dakisolatie van buitenaf. Dit voorkomt dat dieren worden gedood. Door gebruik te maken van deze methode kunnen dieren wegvliegen voordat wordt geïsoleerd, en krijgen ze vervangende verblijfplaatsen. Lees meer op de website van Natuurvriendelijk isolerenexterne-link-icoon.  

Een bedrijf dat gecertificeerd is om op een natuurvriendelijke manier te isoleren, kan je hierbij helpen. Deze vind je op de website van Natuurvriendelijk isolerenexterne-link-icoon.

Veel informatie staat in de beschikbare kluswijzersexterne-link-icoon. Kom je er niet uit? Neem contact op met Duurzaam Bouwloketexterne-link-icoon, waar onafhankelijke adviseurs jou op weg kunnen helpen. Liever hulp aan huis? Maak dan een afspraak met een vrijwillige energiecoachexterne-link-icoon via Blauwvinger Energie.

Veel informatie staat in de beschikbare kluswijzersexterne-link-icoon. Kom je er niet uit? Neem contact op met Duurzaam Bouwloketexterne-link-icoon, waar onafhankelijke adviseurs jou op weg kunnen helpen. Liever hulp aan huis? Maak dan een afspraak met een vrijwillige energiecoachexterne-link-icoon via Blauwvinger Energie.

Het gebruik van milieubelastende isolatiematerialen is niet toegestaan, net als bij landelijke subsidies.

Samen isoleren

Leuk, kijk eens in het overzicht van initiatievenexterne-link-icoon om te zien of er al buren samen actie ondernemen waar jij bij kunt aansluiten. Je kunt ook zelf een inkoopactie opstarten in jouw buurt. Neem contact op met je buren en bespreek wat jullie samen voor isolatiemaatregel kunnen nemen. Zijn jullie met minimaal 5 woningen en maken jullie gebruik van dezelfde leverancier of aannemer? Neem dan contact op met jehuisisoleren@zwolle.nl.

Nee, de voorwaarden zijn gelijk. Een gezamenlijke inkoopactie betekent wel dat je het werk laat uitvoeren voor een bedrijf. En het subsidiebedrag is hoger (€ 1300), omdat we het samen doen extra willen stimuleren! 

We willen het samen doen extra stimuleren, zodat buren ook in de toekomst elkaar kunnen helpen bij verduurzaming van hun buurt of woning. 

Ja, dat kan! Zelf met inwoners uit andere buurten. Zolang er 5 woningen meedoen aan de actie, kunnen jullie gebruik maken van de extra bonus. Meld de actie wel aan via jehuisisoleren@zwolle.nl.  

Geld aanvragen/financiering

Aanvragen van de subsidie moet binnen 6 maanden na afronding van de werkzaamheden. Binnen 13 weken ontvang je van ons bericht.  

Om de subsidie aan te vragen heb je een aantal zaken nodig: 

 • DigiD 
 • Een Nederlands IBAN-bankrekeningnummer
 • Twee foto’s van tijdens en na de uitvoering van maatregelen 
 • Betalingsbewijzen (bonnetjes/ facturen)

Aanvragen kan tot 6 maanden na uitvoering van de maatregelen, totdat de subsidiepot leeg is. We hebben geld beschikbaar voor 700 woningen. Wees er dus snel bij!

Deze subsidie kan pas achteraf, na de werkzaamheden, worden aangevraagd. In sommige gevallen is het mogelijk een langere betalingstermijn met een aannemer of leverancier af te spreken. Maar meestal zal voorschieten van (een deel) van de kosten noodzakelijk zijn. Er zijn mogelijkheden om leningen af te sluiten via je bank/hypotheekverstrekker of het Warmtefondsexterne-link-icoon. Daarnaast helpen we inwoners die het niet zelf kunnen betalen ook aan een gratis isolatiemaatregel via Warm Thuis Zwolleexterne-link-icoon.

Niet via deze regeling. Er is maar één keer subsidie beschikbaar per adres. Wel zou je kunnen kijken of je gebruik kunt maken van de landelijke subsidieregeling. Kijk voor meer informatie op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederlandexterne-link-icoon.

Extra ondersteuning

Vraag iemand in je omgeving of die kan helpen. Kom je er niet uit? Maak een afspraak met een vrijwillige energiecoachexterne-link-icoon, die je op weg kan helpen.

Vraag iemand in je omgeving of die kan helpen. Of kom langs bij het Informatiepunt Digitale Overheidexterne-link-icoon in bibliotheek Stadkamer. Ook Op Orde Zwolleexterne-link-icoon kan je helpen met gratis hulp en advies over inkomen en schulden.