Venten

Venten is het huis aan huis dingen verkopen. Wilt u venten in Zwolle? Dan heeft u hiervoor geen vergunning nodig. Het is wel verboden om te venten op zondagen en van maandag tot en met zaterdag tussen 22.00 en 08.00 uur. Venten is ook verboden als daardoor de openbare orde, de openbare veiligheid of de volksgezondheid in gevaar komt.

Contact

Als u vragen heeft over dit product, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Wilt u iets melden? Of bent u niet tevreden over hoe de gemeente u heeft behandeld? Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren staat hoe u dat kunt doorgeven.

Kosten

Aan dit product zijn geen kosten verbonden.

Beleid en wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Plaatselijke verordeningen

Algemene Plaatselijke Verordening Zwolle

Wetgeving

wetten.overheid.nlexterne-link-icoon