Verduurzaming in de wijk

In diverse wijken nemen bewoners initiatieven om hun woning, straat, buurt of wijk groener, duurzamer en energieneutraal te maken. Hieronder staan per wijk de websites met informatie en tips om zelf en/of samen met de buurt aan de slag te gaan.

Aa-landen

De Groene Aaexterne-link-icoon is een initiatief waarin de werkgroepen Groen en Energie actief zijn met verduurzaming (samen vergroenen en besparen) van hun wijk.

Assendorp

50 tinten groen Assendorpexterne-link-icoon is een stichting zonder winstoogmerk. Enthousiaste vrijwilligers organiseren acties en ontmoetingen voor en door bewoners met als doel de verduurzaming van Assendorp.

Berkum

Berkum Energieneutraalexterne-link-icoon is in enkele jaren gegroeid tot wat het nu is, een samenwerking tussen vertegenwoordigers uit de wijk, woningcorporatie deltaWonen en de gemeente Zwolle. In 2028 klaar als een van eerste wijken in Nederland om van het gas af te gaan, daar werken ze in Berkum naartoe.

Binnenstad

De Werkgroep Binnenstad Duurzaamexterne-link-icoon neemt als wijkinitiatief het voortouw in het verduurzamen van woningen in de Binnenstad.

Dieze

In Dieze zijn bewoners verenigd in het WijBedrijf Diezeexterne-link-icoon. Het WijBedrijf doet projecten op het gebied van energiebesparing, werkgelegenheid en leefbaarheid. 

Haerst-Tolhuislanden

Tolhuislanden is in 2018 aangemerkt als gebied voor grootschalige opwek uit zonne- en windenergie. In reactie daarop is door bewoners en en (grond) eigenaren de coöperatie Duurzaam Tolhuislandenexterne-link-icoon opgericht

Holtenbroek

Energie besparen doen ze in Holtenbroek ook samen. In het bewonersinitiatief Duurzaam Holtenbroekexterne-link-icoon zijn veel enthousiaste buurtbewoners verenigd. Je kunt er terecht voor hulp en adviezen.

Stadshagen

Stadshagen Doet Groen is een vrijwillig bewonerscollectief voor en door buren in Stadshagen en omgeving om samen effectief en voordelig te verduurzamen.

Westenholte

Buurzaam Westenholte is de naam van het wjjkinitiatief dat samen aan de slag gaat om de wijk, straten en huizen te verduurzamen.

Wipstrik

Energiek Wipstrikexterne-link-icoon is een initiatief van en voor de bewoners van de wijk om samen de Wipstrik groener en duurzamer te maken. Het richt zich ons vooral op energiebesparing in de woningen, het bevorderen van milieuvriendelijk autorijden en op projecten voor meer groen in de wijk.

Zwolle-Zuid

Het Groene Zuidenexterne-link-icoon is een initiatief van inwoners Zwolle-Zuid die bezig zijn om hun huis, straat of buurt groener en duurzamer te maken.