Vergoeding hoge zorgkosten

Beschrijving

Heeft u een laag inkomen en heeft u zorgkosten? Dan kunt u de vergoeding hoge zorgkosten aanvragen. De vergoeding  bestaat uit 2 delen:

Deel 1: Een vergoeding voor het eigen risico

Bij elke zorgverzekering moet u bepaalde zorgkosten eerst zelf betalen. Pas daarna betaalt de zorgverzekeraar de kosten. De kosten die u zelf betaalt, heet het wettelijk verplicht eigen risico. Dit bedrag is maximaal € 385 per volwassene.

Heeft u eigen risico betaald aan uw zorgverzekeraar? Dan vergoeden wij:

 • voor het jaar 2023 maximaal € 264 
 • voor het jaar 2024 maximaal € 276

Deel 2: Een vergoeding voor hoge zorgkosten

Heeft u, uw partner of uw kind een chronische ziekte of lichamelijke beperking? En maakt u hierdoor kosten die niet worden vergoed? Bijvoorbeeld extra kosten voor:

 • een dieet
 • verwarming
 • hulpmiddelen
 • vervoer
 • kleding
 • het wassen van kleding
 • medische hulp 
 • eigen bijdrage Wmo

Dan vergoeden wij voor u of uw gezinslid:

 • voor het jaar 2023 maximaal € 198
 • voor het jaar 2024 maximaal € 207

Hoeveel is de vergoeding in totaal?

Vraagt u deel 1 en deel 2 aan? Dan is de vergoeding in totaal:

 • voor het jaar 2023 maximaal € 462 per persoon.
 • voor het jaar 2024 maximaal € 483 per persoon.

Voorwaarden

Dit zijn de voorwaarden:

 • 18 jaar of ouder: U en uw eventuele partner zijn 18 jaar of ouder.

 • Inkomen: Het inkomen van u en uw eventuele partner is niet hoger dan 130% van de bijstandsnorm die voor u geldt. In de tabel hieronder ziet u wat de inkomensgrens voor u is.

 • Vermogen: Uw vermogen mag niet te hoog zijn. In de tabel hieronder ziet u hoe hoog het vermogen voor u mag zijn.

In de tabel staan de bedragen die per 1 januari 2024 gelden. Het zijn de inkomensgrenzen die het vaakst voorkomen. Is uw inkomen iets hoger dan de inkomensgrens? Dan heeft u misschien toch recht op vergoeding. Neem dan contact met ons op. Samen kijken we dan wat mogelijk is.

Gezinssamenstelling130% van bijstandsnorm (netto)Maximaal vermogen
Alleenstaand€ 1.585,53€   7.575
Alleenstaande ouder€ 1.585,53€ 15.150
Echtpaar of samenwonend, met of zonder kinderen€ 2.265,04€ 15.150
Gezinssamenstelling130% van bijstandsnorm (netto)Maximaal vermogen
Alleenstaand€ 1.760,81€   7.575
Alleenstaande ouder€ 1.760,81€ 15.150
Echtpaar of samenwonend, met of zonder kinderen€ 2.386,42€ 15.150

De bedragen zijn netto en zonder vakantiegeld. Toeslagen van de Belastingdienst tellen niet mee.

Extra voorwaarden voor de vergoeding hoge zorgkosten (deel 2)

Voor deel 2 gelden extra voorwaarden. Daarvoor moet u aan 1 of meer van deze voorwaarden voldoen:

 • U heeft een geldige gehandicaptenparkeerkaart.
 • U heeft de afgelopen 3 jaar elk jaar uw verplicht eigen risico van € 385 helemaal opgemaakt.
 • U heeft een Wmo-voorziening nodig. Dat staat in het ondersteuningsplan van het Sociaal wijkteam.
 • U heeft een Wlz-voorziening (Wet langdurige zorg) nodig. Dit blijkt uit de indicatiestelling van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ).
 • U heeft door de chronische ziekte of beperking extra kosten, waarvoor u geen andere vergoeding krijgt.
 • U krijgt geen tegemoetkoming arbeidsongeschikten van UWV.

Aanvraag

Vergoeding voor het eigen risico

Heeft u in 2023 meer dan € 120 eigen risico betaald? Dan kunt u nu een vergoeding van het eigen risico aanvragen. Heeft u minder dan € 120 betaald? Dan kunt u dit bedrag in 2024 van ons terugkrijgen. We vergoeden dus ook kleinere bedragen.

Heeft u in 2022 minder dan € 120 eigen risico betaald? Dan kunt u daarvoor in 2023 de vergoeding aanvragen.

Tot wanneer kunt u de vergoeding aanvragen?

 • De vergoeding voor 2022 kunt u aanvragen tot 1 januari 2024.
 • De vergoeding voor 2023 kunt u aanvragen tot 1 januari 2025. 

Bewijsstukken toevoegen

Vraagt u de vergoeding online aan? Dan is het handig om uw bewijsstukken alvast op te zoeken.

 • Heeft u digitale bewijsstukken? Zet die in een map op uw computer, telefoon of tablet. 
 • Heeft u papieren bewijsstukken? Maak er dan digitale foto’s van. Zorg ervoor dat ze duidelijk leesbaar zijn. Zet die in een map op uw computer, telefoon of tablet. 

Heeft u geen bijstandsuitkering van de gemeente Zwolle? Dan hebben wij deze digitale bewijsstukken nodig:

 • Een bewijsstuk van het inkomen van de vorige maand van u en uw eventuele partner
 • Een kopie van uw bankpas

Aanvragen met DigiD of eHerkenning

Hoe verder

Heeft u uw aanvraag online gedaan? Dan krijgt u een e-mail van ons. Daarin staat dat wij uw aanvraag hebben ontvangen. En het nummer van uw aanvraag. Dit nummer noemen wij het zaaknummer.

Heeft u uw aanvraag op papier gedaan? Dan krijgt u van ons een brief. Daarin staat dat wij uw aanvraag hebben ontvangen. U krijgt daarna een brief over het besluit.

Meer informatie nodig

Wij bekijken de informatie die u meestuurt met uw aanvraag. En wij gebruiken:

 • Gegevens die al bij ons bekend zijn.
 • Gegevens uit (gemeentelijke) bestanden die wij mogen inzien.

Soms hebben we extra informatie nodig. Dan krijgt u hierover een bericht in MijnLoketexterne-link-icoon. Vraagt u de vergoeding op papier aan? Dan ontvangt u van ons een brief.

Uw aanvraag volgen

Wij behandelen uw aanvraag zo snel mogelijk. U krijgt in ieder geval binnen 8 weken bericht. Op MijnLoketexterne-link-icoon ziet u hoever wij zijn met de behandeling van uw aanvraag.

Niet digitaal?

Lukt het u niet om online een aanvraag te doen? Neem dan contact met ons op. Wij bekijken dan hoe wij u het beste kunnen helpen.

Moeite met schrijven of invullen?

Vindt u het moeilijk om formulieren in te vullen? Op Orde Zwolleexterne-link-icoon helpt u hier graag bij. Bel dan naar (038) 456 97 50.

Contact

Heeft u vragen over de zorgkostenregeling? Neem dan contact met ons.

Klachten & meldingen

Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld? Of wilt u iets melden? Lees op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren hoe u dat kunt doorgeven.