hartslag iconVergoeding hoge zorgkosten

Beschrijving

Heeft u een laag inkomen en heeft u zorgkosten? Dan kunt u een extraatje voor deze kosten krijgen. Dit extraatje bestaat uit 2 delen:

1. Een vergoeding voor het eigen risico

Bij elke zorgverzekering moet u bepaalde zorgkosten eerst zelf betalen. Pas daarna vergoedt de zorgverzekeraar de kosten. Dit heet het wettelijk verplicht eigen risico. Dit bedrag is voor iedereen hetzelfde en is in 2023 € 385 per volwassene.

Heeft u het wettelijk verplicht eigen risico verbruikt en moet u dit betalen aan uw zorgverzekeraar? Dan vergoedt de gemeente:

 • voor het jaar 2022 maximaal € 240 
 • voor het jaar 2023 maximaal € 264

2. Een vergoeding voor hoge zorgkosten

Heeft u, uw partner of uw kind een chronische ziekte of lichamelijke beperking? En maakt u hierdoor kosten die u niet krijgt vergoed? Dan vergoedt de gemeente voor dat gezinslid:

 • voor het jaar 2022 maximaal € 180
 • voor het jaar 2023 maximaal € 198

De gemeente kan dus voor het jaar 2022 totaal maximaal € 420 per persoon vergoeden. Voor het jaar 2023 is dit € 462.

Voorwaarden

Dit zijn de voorwaarden voor de vergoeding van het eigen risico en de vergoeding voor hoge zorgkosten:

18 jaar of ouder

U en uw eventuele partner zijn 18 jaar of ouder.

Inkomen en vermogen

Het inkomen van u en uw eventuele partner is niet hoger dan 130% van de bijstandsnorm die voor u geldt. 

In dit overzicht staan de meest voorkomende inkomensgrenzen. Dit zijn de bedragen die per 1 januari 2023 gelden.

Afhankelijk van uw woonsituatie kan dit hoger of lager zijn. De bedragen zijn netto en zonder vakantiegeld. Toeslagen van de Belastingdienst tellen niet mee.

Inkomensgrens 21 jaar tot AOW-leeftijd

Gezinssamenstelling 130% van bijstandsnorm (netto) Maximaal vermogen
Alleenstaand € 1.476,64 €   7.605
Alleenstaande ouder € 1.476,64 € 15.210
Echtpaar of samenwonend, met of zonder kinderen € 2.109,48 € 15.210

Inkomensgrens AOW-leeftijd of ouder’

Gezinssamenstelling 130% van bijstandsnorm (netto) Maximaal vermogen
Alleenstaand € 1.643,38 €   7.605
Alleenstaande ouder € 1.643,38 € 15.210
Echtpaar of samenwonend, met of zonder kinderen € 2.231,89 € 15.210

Extra voorwaarden voor de vergoeding hoge zorgkosten

Voor de vergoeding voor hoge zorgkosten gelden deze extra voorwaarden:

 • U heeft een geldige gehandicaptenparkeerkaart.
 • Of u heeft de afgelopen 3 jaar elk jaar uw verplicht eigen risico van € 385 helemaal opgemaakt.
 • Of u heeft een Wmo-voorziening nodig. Dat staat in het ondersteuningsplan van het Sociaal wijkteam.
 • Of u heeft een Wlz-voorziening (Wet langdurige zorg) nodig. Dit blijkt uit de indicatiestelling van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ).
 • U heeft door de chronische ziekte of beperking extra kosten, waarvoor u geen andere vergoeding krijgt.
 • U krijgt geen tegemoetkoming arbeidsongeschikten van UWV.

Aanvraag

Hier kunt u de vergoeding voor het eigen risico en de vergoeding voor hoge zorgkosten aanvragen.

Vergoeding voor het eigen risico

Heeft u meer dan € 120 eigen risico opgemaakt? Dan kunt u de vergoeding voor het eigen risico nu direct aanvragen.

Heeft u in 2022 nog geen € 120 eigen risico opgemaakt? Dan kunt u de vergoeding voor het eigen risico over dit jaar in 2023 aanvragen. We vergoeden dus ook kleinere bedragen.

Vergoeding voor hoge zorgkosten

De vergoeding voor hoge zorgkosten kunt u nu direct aanvragen.

Tot wanneer kunt u de vergoeding aanvragen?

 • De zorgkostenvergoeding voor 2022 kunt u aanvragen tot 1 januari 2024.
 • De zorgkostenvergoeding voor 2023 kunt u aanvragen tot 1 januari 2025. 

Digitaal bewijsstukken toevoegen

U kunt digitale bewijsstukken direct toevoegen. Het handigst is, als u deze stukken van tevoren vast opzoekt en digitaal klaarzet in een map op uw computer, telefoon of tablet. Heeft u papieren bewijsstukken? Dan kunt u daar een digitale foto van maken en die toevoegen. Zorgt u er voor dat de bewijsstukken duidelijk leesbaar zijn? U voegt de bewijsstukken bij wanneer daar om wordt gevraagd.

Heeft u geen bijstandsuitkering van de gemeente Zwolle? Dan hebben wij in ieder geval deze digitale bewijsstukken nodig:

 • Een bewijsstuk van het inkomen van de vorige maand van u en uw mogelijke partner
 • Een kopie van uw bankpas (als u geen uitkering van gemeente Zwolle heeft)

Aanvragen met DigiD of eHerkenning

Hoe verder

Heeft u de aanvraag online gedaan? Dan krijgt u een e-mail van ons. Daarin staat dat wij uw aanvraag hebben ontvangen. In de e-mail staat ook het nummer van uw aanvraag. Dit nummer noemen wij het zaaknummer.

Heeft u uw aanvraag op papier gedaan? Dan krijgt u van ons een brief waarin staat dat wij uw aanvraag hebben ontvangen. Ook krijgt u daarna een brief met het besluit op uw aanvraag.

Meer informatie nodig

Naast de gegevens die u bij uw aanvraag verstrekt, gebruikt gemeente Zwolle ook:

 • gegevens die al bij gemeente Zwolle bekend zijn
 • gegevens uit (gemeentelijke) bestanden die gemeente Zwolle mag inzien

Soms hebben we nog extra informatie nodig. Dan krijgt u hierover een bericht in MijnLoket.

Uw aanvraag volgen

Wij behandelen uw aanvraag zo snel mogelijk. Op MijnLoket ziet u hoever wij zijn met de behandeling van uw aanvraag. Eventueel kunt u daar nog bewijsstukken toevoegen.

Niet digitaal?

Lukt het u niet om digitaal een aanvraag te doen? Neem dan contact met ons op. Wij bekijken dan hoe wij u het beste kunnen helpen.

Moeite met schrijven of invullen?

Vindt u het moeilijk om formulieren in te vullen? Op Orde Zwolle helpt u hier graag bij. Bel dan naar (038) 456 97 50.

Contact

Heeft u vragen over de zorgkostenregeling? Neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld? Of wilt u iets melden? Lees op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren hoe u dat kunt doorgeven.

Afspraak maken

In het Stadskantoor kunt u alleen op afspraak terecht.

Maak een afspraak

Stadskantoor, Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle
Stadhuis, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle

Neem contact met ons op

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle
Stuur een bericht

Telefoon: 14 038 (5 cijfers,
tussen 09.00 en 17.00 uur)
Vanuit het buitenland: +31 38 498 31 38
Whatsapp: 06 83 29 66 88
(bellen naar dit nummer is niet mogelijk)

BTW/KvK-nummer

BTW: NL001900249B01
KvK: 08218173

Blijf op de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Zwolle