Verhuizen vanuit het buitenland

Woont u in het buitenland en wilt u in Nederland gaan wonen? Of wilt u hier het komende half jaar minimaal 4 maanden verblijven? Dan moet u binnen 5 dagen na uw aankomst telefonisch een afspraak maken voor uw inschrijving.
Dat kan door te bellen naar 14038 (5 cijfers) als u vanuit Nederland belt. Of naar +31 38 498 31 38 als u vanuit het buitenland belt.

Beschrijving

Voorwaarden

Om u in te schrijven in Nederland vanuit het buitenland moet u aan een paar voorwaarden voldoen:

 • U hebt een adres in Zwolle en blijft binnen een periode van een half jaar minimaal 4 maanden in Nederland.
 • Nationaliteit:
  • U hebt de Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie (EU) of Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland.
  • Of u hebt een andere nationaliteit en bent in het bezit van een verblijfsvergunning of u hebt deze al aangevraagd. De verblijfsvergunning of het bewijs dat deze is aangevraagd (sticker of brief IND) moet u meenemen.

Inschrijven

Nadat u de afspraak heeft gemaakt, ontvangt u zo snel mogelijk een schriftelijke uitnodiging om aangifte van adreswijziging te doen. Uw afspraak is bij het migratieloket. U moet zich daar persoonlijk melden. Immigreert u samen met andere familieleden? Dan moeten zij mee. Meer informatie vindt u op rijksoverheid.nlexterne-link-icoon.

Eerste en hernieuwde vestiging

Zowel bij een 1e vestiging in Nederland als bij een hernieuwde vestiging, wordt gecontroleerd of er sprake is van rechtmatig verblijf in Nederland.

Douane

De douane kan u om een inklaringsbewijs vragen voor het invoeren van goederen, bijvoorbeeld uw inboedel. Dit bewijs kunt u:

 • bij onze balie afhalen.
 • of na uw afspraak in het migratieloket meenemen.

Aanvraag

Dit heeft u nodig voor de aanvraag

 • Geldig legitimatiebewijs
 • Documenten van belangrijk gebeurtenissen die in het buitenland hebben plaatsgevonden * (geboorte, huwelijk, scheiding).
 • Als u bij iemand gaat wonen, dan moet u schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner meenemen. Daar moet ook een kopie van een geldig legitimatiebewijs van diegene bij zitten.

* Bewijsstukken

Dit zijn uittreksels of verklaringen van geboorte, huwelijk of scheiding.

 • Zij moeten in het Nederlands, Engels Frans of Duits zijn. Heeft u ze in een andere taal? Dan moet u ze laten vertalen door een erkende tolk of vertaler.
 • De verklaringen moeten ook vaak een stempel hebben van:

Bewijs van uitschrijving

U heeft een bewijs van uitschrijving uit de persoonsadministratie nodig als u woonde op:

 • Curacao
 • Sint Maarten
 • Saba
 • Sint Eustatius
 • Bonaire
 • Aruba.

Boete

Het is belangrijk dat de juiste gegevens op uw adresaangifte staan. Als ze niet kloppen, kunt u een bestuurlijke boete krijgen. Die is maximaal € 325,-- (artikel 4.17 Wet basisregistratie personen).

Kosten

Een aangifte van verhuizing vanuit het buitenland is gratis.

Contact

Als u vragen heeft over dit product, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Wilt u iets melden? Of bent u niet tevreden over hoe de gemeente u heeft behandeld? Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren leest hoe u dat kunt doorgeven.