Verkeersbesluiten

Voor het veranderen van een verkeerssituatie is een verkeersbesluit nodig. Bijvoorbeeld bij het instellen van een maximumsnelheid, een parkeerverbod of een 30 km zone.

Het is noodzakelijk dat verschillende belangen goed worden afgewogen. Dit doet de gemeente Zwolle in overleg met de politie.

Besluiten

Wanneer een verkeersbesluit eenmaal genomen is, wordt het gepubliceerd in de Staatscourant.

U kunt de besluiten inzien op Staatscourant.nlexterne-link-icoon

De besluiten liggen tevens ter inzage in het Informatiecentrum in het Stadskantoor.

Bezwaar maken

U kunt bezwaar maken tegen een voorgenomen besluit. Dit kan binnen zes weken na publicatie. Ga hiervoor naar zwolle.nl/bezwaarindienen.

Zelf verzoek indienen

U kunt zelf een verzoek indienen tot het nemen van een verkeersbesluit. Hiervoor kunt u contact opnemen met uw wijkregisseur.

Meer informatie

Bij vragen neem contact op met de gemeente Zwolle.